Planowanie przestrzenne

Uchwała nr XXXI/202/2021 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica Wielka dla obszaru działek: 9506 i 9507.

Oświadczenie o braku uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek 9506 i 9507

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie mpzp dla działek 9506 i 9507

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica Wielka dla obszaru działek: 9506 i 9507 – wzór

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica Wielka dla obszaru działek: 9506 i 9507

Załacznik nr 1 do projektu uchwały

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica Wielka dla obszaru działek: 9506 i 9507

Obwieszczenie nr 3/2021 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 20 maja 2020 r.

Załacznik do uchwały XXIII/153/2020 z dnia 11 grudnia 2021 r.

Zarzadzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 1 kwietnia 2021 r.

załacznik nr 1 do zarzadzenia publikacja