Ogłoszenia
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenia meteo
next arrow
previous arrow

ORAWSKA GRUPA TEATRALNA IM. DRA EMILA KOWALCZYKA

Orawska Grupa Teatralna im. dr Emila Kowalczyka istnieje od 2007 roku . Wtedy to wystawili oni pierwszą sztukę „W Karcmie u Strauski”. Grupa zrzesza aktorów z terenu Orawy rozkochanych w sztuce teatralnej i chętnie angażujących się we wszelkie inicjatywy. W rodzimem Lipnicy Wielkiej podczas przedstawień grupy Dom Ludowy jest zawsze wypełniony po brzegi. Wszystkie spektakle do tej pory zostały wyreżyserowane przez Roberta Kowalczyka, a poruszane są w nich problemy dotyczące naszego regionu (przeważnie są to farsy). Mimo młodego wieku aktorzy zostali już wielokrotnie nagradzani w przeglądach teatrów amatorskich, jak np:

2008   Zdobycie Srebrnej Maski na Przepatrzowinach Teatrów Regionalnych w Czarnym Dunajcu przez Orawską Grupę Teatralną im. dr Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej z przedstawieniem w „Karcmie u Strausski” i nagroda aktorska dla Franciszka Pindziaka (za rolę Wója)

2010 Ponowne zdobycie Srebrnej  Maski na Przepatrzowinach Teatrów Regionalnych w Czarnym Dunajcu z przedstawieniem „Na Orawie Dobrze” i nagrody aktorskie dla Karoliny Kowalczyk i Eugeniusza Lichosyta (za role: Wójtowej i Wójta)

2010  Zdobycie I miejsca przez Orawską Grupę Teatralną im. dr  E. Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej,  z przedstawieniem „Na Orawie Dobrze” w reż. Roberta Kowalczyka na XXVI Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej –  wytypowanie zespołu do udziału w Centralnym  Sejmiku  Teatru Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.

2010 Zdobycie Złotej Maski na Przepatrzowinach Teatrów Regionalnych w Czarnym Dunajcu z przedstawieniem „Wolorze”.

2013 Zdobycie II miejsca na 1. Małopolskich Spotkaniach Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie za przedstawienie „Ostatni Wolorz czyli Don Kichot po Orawsku”.

2014 Zdobycie I miejsca na 2. Małopolskich Spotkaniach Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie za przedstawienie „Ziyńć na Wólo”.

2015 Zdobycie I miejsca na 3. Małopolskich Spotkaniach Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie za przedstawienie „Wojna o Stańcową” – wytypowanie zespołu do udziału w Ogólnopolskim Sejmiku Teatru Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. 

2016 Zdobycie I miejsca na 4. Małopolskich Spotkaniach Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie za przedstawienie „Myśli Piotra Borowego”.

2017 Zdobycie Grand Prix na 5. Małopolskich Spotkaniach Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie za przedstawienie „W karcmie u Strausski”.

2019 Zajęcie III miejsca na 7. Małopolskich Spotkaniach Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie za przedstawienie „W karcmie u Strausski 3”

2020 Zajęcie III miejsca na 8. Małopolskich Spotkaniach Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie za przedstawienie „Otello po orawsku, czyli wolby w teatrze” 

2022 Zdobycie Wyróżnienia na  9. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich Posiady Teatralne na Orawie za przedstawienie „Sen Bacy”

W roku 2014 grupa została wyróżniona Laurem Babiogórskim – stopień podstawowy (01.02.2014)  a w 2015 roku Medalem Pamiątkowym Podhala (14.01.2015) (nagroda starosty nowotarskiego przyznawana za działalność społeczną przyczyniającą się do rozsławienia Powiatu Nowotarskiego).


KONTAKT

ORAWSKA GRUPA TEATRALNA

34-483 Lipnica Wielka 521

 

tel: (18) 26 346 38

e-mail: kultura@lipnicawielka.pl
Skip to content