Sen Bacy z Wyróżnieniem na Orawskich Posiadach Teatralnych

W dniach 4-6 marca 2022 roku w Jabłonce odbyły się 9. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich Posiady Teatralne na Orawie.

Połączone siły Orawskiej Grupy Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka, Chóru Eduardo, Zespołu Orawiacy oraz Muzyki Orawskiej ARVA zaprezentowały na Posiadach melodramat autorstwa Emila Miki „Sen Bacy” zdobywając Wyróżnienie. Serdeczne gratulacje dla naszych grup.

„Sen bacy” to melodramat napisany przez Emila Mikę, folklorystę, muzyka, określanego mianem „Orawskiego Kolberga”. „Sen bacy” to utwór o dużych walorach artystycznych. Mika prostymi środkami wyrazu stworzył dzieło wyjątkowe. Sięgając po to co było mu najbliższe: orawski folklor, snuje refleksje na temat ludzkiego losu. Na podbabiogórskiej hali spotyka się młodość i starość, śmierć i życie, tęsknota za utraconym światem tradycji Orawy i nadzieja, że dawna pieśń się odrodzi.

Po raz pierwszy w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej Mika wystawił tę sztukę w 1935 roku. Tak o tym wydarzeniu napisał Leon Rydel:

Pamiętam dobrze wieczór lipcowy 1935 roku, kiedy na scenie Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej występował zespół orawski prowadzony przez Emila Mikę. W śpiewie i tańcu ilustrował życie pasterskie na hali. Na widowni goście z Warszawy, profesorowie i młodzież.

Cisza, zasłuchanie, tu i ówdzie łzy w oczach. Po skończonym widowisku chwila ciszy, a potem huragan oklasków i jeszcze długo stan wzruszenia. Taka jest siła autentyzmu i siła treści.

Tak powstał „Sen bacy – melodramat górski według oryginalnych melodii góralskich, opowieść o umierającym orawskim świecie”.

fot. Monika Świdroń

fot. Łukasz Sowiński

fot. Bartłomiej Wawrzyniak | MCK SOKÓŁ

Drukuj stronę Drukuj stronę