Ryszarda M. Remiszewskiego pokłon dla Piotra Borowego

Ryszarda M. Remiszewskiego pokłon dla Piotra Borowego

Ukazała się nowa publikacja Ryszarda Remiszewskiego „Piotr Borowy 1858-1932”. Autor podkreśla, że książka ta jest jego wkładem w 90. rocznicę śmierci Apostoła Orawy i w obchody Roku Józefiny Mikowej i Piotra Borowego w gminie Lipnica Wielka.

Ryszard Remiszewski we wstępie wyjaśnia, że przeglądając swoje stare zasoby archiwalne, natknął się na zapis filmowy z odsłonięcia tablicy Piotra Borowego z 24 maja 1992 roku w Lipnicy Wielkiej, który wraz z red. Krzysztofem Smereką realizował dla TVP Katowice. Ten niezwykły, bardzo wartościowy filmowy dokument nakłonił redaktora do zebrania swoich archiwalnych tekstów poświęconych Piotrowi Borowemu. W publikacji znajduje się siedem najważniejszych tekstów, najstarszy z 1987 a najmłodszy z 2019 roku. Książka ilustrowana jest cennymi, unikatowymi fotografiami, dołączone jest do niej CD z archiwalnym filmem z uroczystości odsłonięcia tablicy Piotra Borowego.

(Rob)

Warsztaty z bibułkarstwa

Warsztaty artystyczne – bibułkarstwo

Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie zaprasza na

artystyczne warsztaty regionalne
30.09.2022 o godz. 9.00

DOM LUDOWY W LIPNICY WIELKIEJ

BIBUŁKARSTWO

prowadzone przez Panią Janinę Karkoszkę

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Orawski Rok Obrzędowy

80. Rocznica Śmierci Józefiny Machay - Mikowej

80. Rocznica Śmierci Józefiny Machay – Mikowej

Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt

Proboszcz Parafii pw. św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej Jerzy Bargiel

Proboszcz Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie Stanisław Sudoł

Grupa Robocza Orawa2024 „Orawa z Niepodległą”

serdecznie zapraszają na uroczyste obchody

80. rocznicy śmierci Józefiny Machay – Mikowej

Kraków, 13-14 października 2022

Kościół św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela na Salwatorze i Klasztor Norbertanek; ul. Tadeusza Kościuszki 88, 30-114 Kraków

Cmentarz Salwatorski; Aleja Jerzego Waszyngtona, 30-209 Kraków

13 października 2022 (czwartek)

15:00 Odwiedzenie grobów osób związanych z Orawą, których działalność w odniesieniu do Polski i Orawy jest nieoceniona – Cmentarz Salwatorski

18.30 Koncert z utworami poświęconymi m.in. Józefinie Mikowej – Projekt Biełaso – Dziedziniec Kościoła i Klasztoru / w razie niepogody wewnątrz Kościoła /

14 października 2022 (piątek)

11.00 Uroczysta Msza Święta w Kościele św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela na Salwatorze

Po Mszy Świętej uroczysty przemarsz na cmentarz salwatorski, Apel Pamięci, oraz złożenie wiązanek na grobie Józefiny Machay – Mikowej.

80. Rocznica Śmierci Józefiny Machay - Mikowej
80. Rocznica Śmierci Józefiny Machay – Mikowej

Uroczystość objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

w Stulecie Odzyskania Niepodległości

oraz Patronatem Honorowym:

Marka Jędraszewskiego – Księdza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego

Łukasza Kmity – Wojewody Małopolskiego

Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego

Krzysztofa Fabera – Starosty Nowotarskiego

Juliana Kowalczyka – Prezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan

Filipa Musiała – Dyrektora IPN w Krakowie

23. Gminne Dożynki

23 Gminne Dożynki – Święto Chleba wraz z Turniejem Sołectw

W dniu 11 września 2022 roku w Gminie Lipnica Wielka odbyły się 23 Gminne Dożynki – Święto Chleba wraz z Turniejem Sołectw.

Gospodarzem Święta Chleba było Sołectwo Centrum, a organizatorami: Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, Sołtys Sołectwa Centrum Jan Kwak wraz z Radą Sołecką oraz Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.

Całość rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej – Centrum. Starostami Święta Chleba byli: Ewa Magiera oraz Jan Kwak.
Następnie, już na Amfiteatrze zaproszeni goście oraz gospodarze podzielili poświęcony chleb i poczęstowali wszystkich uczestników imprezy.

W programie artystycznym na scenie kolejno prezentowali się: Muzyka Lipnicka, Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Wielkiej pod kierownictwem Łukasza Bandyka, Orawska Grupa Teatralna im. Emila Kowalczyka przedstawiła skecz pt. „Spis rolny”. Zaprezentowane zostało Widowisko słowno – muzyczne „Orawska Watra ku pamięci Józefiny Mikowej”, w której udział wzięli: Orawska Grupa Teatralna im. Emila Kowalczyka, Młodzieżowy Zespół „Orawiacy”, Justyna Karlak, Muzyka Orawska, Projekt Biełaso, a na koniec zagrał DJ Golden.

W ramach Święta Chleba przeprowadzono również Turniej Sołectw. Dziesięcioosobowe drużyny zmagały się w następujących konkurencjach: robienie masła, przyśpiewka dożynkowa, młócenie zboża, kręcenie powrósła, rzut rzepą do koszyka, toczenie bala, skoki w workach na rzepę, bieg z wodą, bieg na „4 nogi” oraz pokaz siły z traktorem. Zupełnie poza konkursami sołtysi pokazali nam jak wygląda klepanie kosy i jakie narzędzia są do tego potrzebne. Turniej sołectw oceniała Komisja w składzie: Krzysztof Król – Przewodniczący, Krzysztof Wojdyła, Kamil Bodzioch i Monika Klapisz, a konkurs przyśpiewki Karolina Kowalczyk i Dariusz Budkiewicz.


Ostatecznie Turniej Sołectw zakończył się następującymi wynikami:

I miejsce – Sołectwo Centrum

II miejsce – Sołectwo Murowanica

III miejsce ex aequo Sołectwo Skoczyki i Przywarówka

IV miejsce – Sołectwo Kiczory

Przeprowadzono również szereg konkursów dodatkowych: na najsmaczniejsze wypieki domowe, na najlepsze wyroby z sera, na najlepszą nalewkę oraz bukiety kwiatowo-zielne (wyniki poniżej, a nagrody do odebrania w Gminnym Centrum Kultury po pierwszym października 2022). Konkursy oceniała Komisja w składzie: Bożena Solawa, Grażyna Lach i Monika Zelek.

Nagrodzono również Najlepszych gazdów 2022 oraz Najładniejsze domostwo w Gminie Lipnica Wielka wskazanych przez sołtysów poszczególnych sołectw. W tym roku wyróżniono:

Najlepsi Gazdowie roku 2022:

Sołectwo Murowanica: Franciszek Pindziak

Sołectwo Centrum: Ryszard Dziubek oraz Dominika i Andrzej Kudzia

Sołectwo Skoczyki: Adrian Pażucha

Sołectwo Przywarówka: Grażyna i Jacek Stępień

Sołectwo Kiczory : Lucyna i Roman Łuka

Najładniejsze domostwa roku 2022:

1. miejsce: Beata Jurczak

2. miejsce: Agnieszka Solawa

3. miejsce: Aneta Węgrzyn

Zostały również nagrodzone dyplomem panie, które od lat społecznie opiekują się miejscem koło Źródełka Piotra Borowego: Pani Maria Lichosyt-Ogrodny i Krystyna Borowy.

Nie zabrakło stoisk kulinarnych, oraz wielu atrakcji dla dzieci i pięknej atmosfery stworzonej przez uczestników Święta Chleba oraz konferansjerów Ewy Magiery oraz Roberta Kowalczyka.

Dziękujemy za pomoc organizacyjną: strażakom z Centrum oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Święta Chleba i udekorowanie placu imprezy.

(E.M.)

Konkursy w ramach Turnieju Sołectw 2022

Robienie masła:

I miejsce – Kiczory

II miejsce – Centrum

III miejsce – Murowanica

IV miejsce – Przywarówka

V miejsce – Skoczyki

Przyśpiewka dożynkowa:

I miejsce – Murowanica

II miejsce – Przywarówka

III miejsce – Centrum

III miejsce – Skoczyki

Młócenie zboża:

I miejsce – Murowanica

II miejsce – Centrum

II miejsce – Przywarówka

III miejsce – Skoczyki

III miejsce – Kiczory

Kręcenie powrósła:

I miejsce – Skoczyki

II miejsce – Kiczory

III miejsce – Centrum

III miejsce – Przywarówka

IV miejsce – Murowanica

Rzut rzepą do koszyka:

I miejsce – Murowanica

II miejsce – Centrum

II miejsce – Skoczyki

III miejsce – Przywarówka

IV miejsce – Kiczory

Tocenie bola siana

I miejsce – Kiczory

II miejsce – Skoczyki

III miejsce – Centrum

IV miejsce – Murowanica

V miejsce – Przywarówka

Skoki w workach na rzepe:

I miejsce – Centrum

II miejsce – Przywarówka

III miejsce – Murowanica

IV miejsce – Skoczyki

IV miejsce – Kiczory

Bieg z wodą:

I miejsce – Centrum

II miejsce – Murowanica

III miejsce – Skoczyki

IV miejsce – Przywarówka

V miejsce – Kiczory

Bieg na 4 nogi:

I miejsce – Centrum

II miejsce – Przywarówka

III miejsce – Kiczory

IV miejsce – Skoczyki

V miejsce – Murowanica

W konkursach w ramach Turnieju Sołectw zwyciężyli:

I miejsce – Centrum

II miejsce – Murowanica

III miejsce – Skoczyki

III miejsce – Przywarówka

V miejsce – Kiczory

Najsmaczniejszy wypieki domowe (chleb, pampuch, zawijaniec):

I miejsce – Skoczyki (Albina Węgrzyn)

II miejsce – Centrum (Wilma Bodzioch)

II miejsce – Centrum (Halina Skoczyk)

III miejsce – Skoczyki (Bożena Kuliga)

IV miejcse – Centrum (Lidia Scechura)

Najlepsza nalewka

I miejsce – Skoczyki (Aleksander Węgrzyn)

II miejsce – Centrum (Lidia Scechura)

III miejsce – Centrum (Grażyna Szklarczyk)

IV miejsce – Skoczyki (Bożena Kuliga)

V miejsce – Centrum (Kamil Bodzioch z żoną Aleksandrą)

Najlepsze wyroby z sera

I miejsce – Centrum (Zofia i Adam Surowczyk)

I miejsce – Skoczyki (Albina Węgrzyn)

II miejsce – Skoczyki (Aleksander Węgrzyn)

Bukiet kwiatowo-zielny

I miejsce – Centrum (Aneta Orawiec, Lidia Scechura)

II miejsce – Przywarówka (Dominika Żywczak)

III miejsce – Centrum (Dorota Więch)

III miejsce – Przywarówka (Mariola Karkoszka)

IV miejsce – Przywarówka (Agata Brenkus)

V miejsce – Skoczyki (Beata Dunaj)

VI miejsce – Przywarówka (Łucja Bandyk)

fot. Bronek Kowalczyk

Notes Mików

Notes Mików w ramach Karpackiej Inicjatywy Lokalnej

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka wraz z grupą nieformalną we współpracy z Gminą Lipnica Wielka wydała Notes Mików.

Książka zawiera cytaty określające, opisujące lub wyrażane przez Józefinę i Emila Mików oraz liczne ilustracje. Zostaje spore miejsce na własnoręczne notatki.

Redakcja: Robert Kowalczyk, Karolina Kowalczyk

Ilustracje na okładce: Magdalena Kostrzewa-Smreczak ze zbiorów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefiny i Emila Mików

Wydawca: Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie 2022

Karpacka Inicjatywa Lokalna finansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”

Pro carpathia loga
Pro carpathia loga

fot. K.K.

Łukasz Wierzbicki

Łukasz Wierzbicki wśród dzieci i młodzieży naszej gminy

Dnia 07 września 2022 r. na zaproszenie Wójta Gminy Lipnica Wielka i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej gościł Pan Łukasz Wierzbicki – pisarz, pasjonat podróży, opowiadacz historii.

W Domu Ludowym odbyły się cztery spotkania autorskie Pana Łukasza z młodszymi i starszymi uczniami szkół podstawowych oraz młodzieżą licealną.

Tematem spotkań była jego twórczość pisarska opowiadająca o spotkaniach i dokonaniach niezwykłych ludzi. Jak stwierdził sam autor już w dzieciństwie marzył o pisaniu książek. Pierwszą swoją opowieść napisał i zilustrował w wieku sześciu lat.

W swoich opowiadaniach przedstawia prawdziwe, fascynujące historie odnoszące się do autentycznych wydarzeń, które budzą podziw oraz inspirują każdego czytelnika.

Informacje o Autorze pod linkiem: lukaszwierzbicki.pl

NIECODZIENNE SPOTKANIE…

Tuż po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, 7.września, zostaliśmy zaproszeni na spotkanie, jak się później okazało, z niezwykłym człowiekiem – pisarzem, podróżnikiem, osobą, która pokazała, że należy marzyć, a przede wszystkim dążyć do spełniania tych marzeń. Pan Łukasz Wierzbicki, autor wielu książek, swoim wystąpieniem zaczarował nasze dzieciaki…

Z zaangażowaniem i niesamowitą pasją opowiadał o sobie, o podróżach, ale nade wszystko o historii powstawania jego dzieł. Przedstawił przeżycia Kazimierza Nowaka na czarnym lądzie – bohatera książki „Afryka Kazika”, przygody niedźwiedzia Wojtka – żołnierza polskiej armii z czasów II wojny światowej, opisane w „Dziadku i niedźwiadku”, opowiadał zabawne, a zarazem niebezpieczne historie swojego przyjaciela Aleksandra Doby – podróżnika i kajakarza, które opisał w pozycji „Ocean to pikuś”. Wspominał również historie zapisane na kartach innych jego książek, np.: „Machiną przez Chiny”, „Pogotowie Kazikowe”, czy „Drzewo. Mity słowiańskie”. Każdą opowieść ubarwił wieloma gadżetami, którymi zafascynowani byli uczniowie, oraz odgłosami, zdjęciami i prezentacją w tle.

Spotkanie zakończył krótkim filmikiem, słowami nieżyjącego już swego przyjaciela Olka Doby: “(…) Tu, w marzeniach, nie ma granic” (…) Nie lękajmy się marzyć, stawiać sobie ambitne cele; a potem… próbujmy je realizować”.

Tego właśnie powinniśmy się trzymać, bo jak powiada p. Łukasz: ,,Kiedy ruszysz przed siebie, na pewno spotka Cię coś ciekawego…’’.

Wspólne zdjęcia uwieńczyły nasze niecodzienne spotkanie. Z pewnością przeczytamy kilka książek podróżnika p. Łukasza Wierzbickiego.

B. Omylak

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANEM ŁUKASZEM WIERZBICKIM

Kilka dni temu odbyło się spotkanie z panem Łukaszem Wierzbickim – autorem publikacji dla dzieci i młodzieży. Pisarz zabrał nas na front II wojny światowej oraz w niezwykłą podróż do Afryki. Mogliśmy również usłyszeć o wspaniałym człowieku – Aleksandrze Dobie, który samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki. Czytając książki pana Łukasza Wierzbickiego wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z niezwykłym historykiem i podróżnikiem. Nasze spotkanie z autorem „Afryki Kazika” tylko to potwierdziło. Pan Łukasz Wierzbicki udowodnił, że nie ma rzeczy niemożliwych. Walt Disney powiedział kiedyś: „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także tego dokonać”. Sami jednak często odkładamy nasze marzenia na półkę. Potem leżą tam kilka lub kilkanaście lat pokrywając się coraz grubszą warstwą kurzu. Dlaczego? Bo to nie ten moment? Może boimy się porażki? A może opinii innych? Dzisiejsze spotkanie zainspirowało nas do tego, by zawalczyć o nasze marzenia. Ze wzruszeniem wsłuchiwaliśmy się w słowa znakomitego podróżnika, wspomnianego wcześniej Aleksandra Doby, który w zaprezentowanym filmie mówił: „Nie lękajmy się marzyć, stawiać sobie ambitne cele, a potem… próbujmy je realizować”.

Uczniowie LO

Spotkania odbywały się w ramach projektu „Historycznie zaczytani” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipnicy Wielkiej z programu „Promocja czytelnictwa” dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

fot. Bronek Kowalczyk i Robert Kowalczyk

Wyniki konkursu plastyczno-literackiego „Józefina Mikowa Piotr Borowy”.

Protokół ze spotkania Komisji Konkursowej w dniu 18sierpnia 2022 roku w sprawie oceny prac w konkursie pod nazwą „Józefina Mikowa Piotr Borowy”.

Komisja w składzie:

 1. Janina Karkoszka
 2. Karolina Kowalczyk
 3. Bożena Solawa
 4. Monika Zelek

Członkowie Komisji Konkursowej uzgodnili i stwierdzili:

 1. Na protokolanta do oceny prac wybrano p. Monikę Zelek.
 2. Ocena prac plastycznych odbywała się w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-IV, klasy V-VIII, praca wspólna i praca przestrzenna. W obrębie danej kategorii oceniano wszystkie prace wspólnie, niezależnie od techniki wykonania pracy;
 3. Przy ocenie prac każdy z członków Komisji przedstawi swoje rekomendacje w zakresie nagród, dalej ustalono kolejność miejsc i nagród w danej kategorii wiekowej;
 4. Przy ocenie prac poszczególni członkowie Komisji nie mieli dostępu do danych osobowych autorów prac (prace są opisane cyframi arabskimi). Dopiero po ustaleniu nagrodzonych udostępniono dane dla potrzeb przygotowania protokołu;
 5. Przy ocenie prac ustalono kategorie wiekowe zgodnie z regulaminem konkursu.

PRACE PLASTYCZNE:

Nagrody i wyróżnienia w konkursie ((imię i nazwisko, miejsce, numer pracy):

Kategoria 0-IV – nagrody:

 1. Antonina Kidoń – I miejsce (praca nr 7)
 2. Zuzanna Domin – II miejsce (praca nr 5)
 3. Szymon Machajda – III miejsce (praca nr 4)
 4. Agata Zborowska – IV miejsce (praca nr 6)

Kategoria V-VIII – nagrody (imię i nazwisko, miejsce, numer pracy):

 1. Faustyna Marszałek – I miejsce (praca nr 11)
 2. Gabriela Kidoń – II miejsce (praca nr 19)
 3. Kacper Białoń – III miejsce (praca nr 17)
 4. Dominika Karlak– IV miejsce (praca nr 20)

Wyróżnienie specjalne Komisji:

1. Praca przestrzenna Andrzej Dunaj – (praca nr 1)

2. Praca wspólna Justyna Gonciarczyk i Martyna Jasiura – (praca nr 1)

Protokół z Gminnego Konkursu Literackiego pn. „Józefina Mikowa, Piotr Borowy” spisany w dniu 05 września 2022 r. w Lipnicy Wielkiej

Do Konkursu zgłoszono ogółem 5 tekstów w tym: 4 literackie i jeden gwarowy, (cztery wiersze oraz jedną gawędę).

Komisja w składzie:

1/ Mateusz Lichosyt

2/ Janina Karkoszka

3/ Robert Kowalczyk

4/ Stanisława Kucek

po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, kierując się kryteriami określonymi w regulaminie konkursu, postanowiła przyznać następujące miejsca:

POEZJA

Kategoria dziecięca: klasy O – IV

II miejsce Gabriela Jasiura „19.03.1919 r.” praca nr 5

Kategoria dziecięca: klasy V – VIII

II miejsce Julia Pawlak „Królowa Orawy – Józefina” praca nr 1

POEZJA

Kategoria dorosłych

I miejsce Barbara Stosur, „Królowa Orawy. Wspomnienie o Józefie Mikowej” praca nr 2
II miejsce Bogdan Walkosz – Kleta „Droga do świętości” praca nr 4

GAWĘDA

Kategoria dorosłych

I miejsce Arkadiusz Stosur, „Orawski gazda. Rzecz o Piotrze Borowym” praca nr 3

Prace spełniały wymogi formalne i były zgodne z zasadami Regulaminu Konkursu. Wpłynęło kilka bardzo ciekawych utworów, których tematyka ściśle traktuje o życiu i działalności Józefiny Mikowej i Piotra Borowego. Wszyscy Autorzy wykazali się dużą kreatywnością zarówno w interpretacji tematu, jak też w doborze formy wypowiedzi. Organizatorzy Konkursu oraz Komisja składają serdeczne gratulacje wszystkim autorom, którzy zgłosili swoje prace do Konkursu życząc dalszych sukcesów.

"Ballady i Romanse" - Narodowe Czytanie w Lipnicy Wielkiej

„Ballady i Romanse” – Narodowe Czytanie w Lipnicy Wielkiej

Dnia 05 września 2022 r. w pełnym słońcu i pięknej scenerii w Gminie Lipnica Wielka, „Na Tamie” odbyła się XI edycja Narodowego Czytania. Lekturą tegorocznej akcji był utwór pt. „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Czytanie zainaugurował Jakub Dyrcz – Zastępca Wójta Gminy Lipnica Wielka, uroczystym przywitaniem wszystkich zaproszonych gości czytających „Ballady
i romanse” oraz słuchaczy, przedstawicieli społeczności uczniowskich lipnickich szkół podstawowych, Liceum Ogólnokształcącego wraz z wychowawcami oraz mieszkańców.

Został odczytany list Prezydenta RP Andrzeja Dudy zapraszający Polaków do wzięcia udziału we wspólnym Narodowym Czytaniu „Ballad i romansów”, poezji, które to: …okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. …Niezwykła wrażliwość, wspaniałe wyczucie języka
i wyobraźnia genialnego poety sprawiły, że „Ballady i romanse” są esencj
ą polskiego romantyzmu.

Teksty ballad czytali: Julia Pawlak, Jakub Jałoński, Igor Białoń – uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Murowanicy, mgr inż. Jakub Dyrcz – Zastępca Wójta Gminy Lipnica Wielka, ks. mgr Andrzej Pawlak – Proboszcz Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Murowanicy, dr Tomasz Pasierbek – Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi, ppłk Andrzej Karkoszka – Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem, mł. asp. Wiesław Pustelnik – Komendant Komisariatu Policji w Jabłonce, mgr Łukasz Klozyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanicy, Aleksandra Janowiak i Justyna Karlak – uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Lipnicy Wielkiej oraz mgr Stanisława Kucek – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej.

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy złożył podziękowanie wszystkim tym, którzy włączyli się w akcję Narodowego Czytania w Gminie Lipnica Wielka, zapraszając do uczestnictwa na przyszły rok. Była to piąta edycja Narodowego Czytania w naszej gminie.

Uroczystość odbywała się pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.

Organizatorami wydarzenia z ramienia gminy byli: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej, zaś gospodarzem Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipnicy Wielkiej – Murowanicy.

Foto: Robert Kowalczyk

Tekst: St. Kucek

Orawska Watra ku pamięci Józefy Mikowej

Orawska Watra ku pamięci Józefy Mikowej

Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie wraz z grupą nieformalną 

Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

oraz Grupa Robocza Orawa2024

serdecznie zapraszają na 

Orawską Watrę ku pamięci Józefy Mikowej w ramach projektu pn. Narodowe i kulturowe dziedzictwo Orawy w 80. rocznicę śmierci Józefy Machay-Mikowej

Widowisko słowno-muzyczne z elementami odwołującymi się do dziedzictwa kulturowego i narodowego polskiej Orawy. 

11 września 2022 (niedziela) g. 15.30

Amfiteatr w Lipnicy Wielkiej – Plac Piotra Borowego 

Inicjatywa jest finansowana ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 za pośrednictwem Operatora Projektu: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”