Prośba o wypełnienie ankiety BANK PROJEKTÓW do strategii rozwoju instytucji kultury jako lokalnego centrum wspierania kompetencji cyfrowych GCK Lipnica Wielka

Szanowni Państwo,

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej bierze udział w projekcie „BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”, finansowanym w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dzięki temu nasza placówka ma rozwinąć swoją działalność jako lokalne centrum wspierania kompetencji cyfrowych. Otrzymaliśmy już bezpłatnie m.in. sprzęt cyfrowy oraz materiały merytoryczne wraz z pakietem szkoleń dla pracowników. Aktualnie powstaje strategia rozwoju naszej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie e-aktywizacji i szkoleń cyfrowych. Przystępujemy właśnie do kolejnego etapu prac nad dokumentem, polegającego na zebraniu Państwa pomysłów na zadania i projekty, które przyczynią się do rozwoju naszej instytucji i jej oferty. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich pomysłów i potrzeb za pośrednictwem niniejszego formularza. Zajmie to Państwu 3-5 minut. Ankieta jest w pełni anonimowa. Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane analizie, celem ewentualnego wykorzystania w nowo tworzonej strategii.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

Link do ankiety:

BANK PROJEKTÓW do strategii rozwoju instytucji kultury jako lokalnego centrum wspierania kompetencji cyfrowych_GCK Lipnica Wielka – ankieta z Webankieta.pl

Więzień prometeizmu

Nagroda dla Kółka Teatralno-Filmowego Obiektywni-Reaktywacja w Wojewódzkim Konkursie Teatralnym Z Mickiewicza wywiedzione. 200 lat polskiego romantyzmu.

Kółko Teatralno-Filmowe Obiektywni-Reaktywacja przygotowało do konkursu z okazji 200 rocznicy polskiego romantyzmu spektakl pt. Więzień prometeizmu. Przedstawienie zdobyło  Nagrodę III stopnia w Wojewódzkim Konkursie Teatralnym Z Mickiewicza wywiedzione. 200 lat polskiego romantyzmu.  Gala Finałowa konkursu odbyła się w Teatrze Groteska w Krakowie, więc rozdanie nagród przebiegało w teatralnej atmosferze, którą uświetnił występ wokalno-muzyczny Lidii Jazgar i Ryszarda Bręczka.

Kapitułę Konkursu stanowili aktorzy Teatru Groteska z dyrektorem Adolfem Weltschekiem. Przedstawienie już na początku zyskało tytuł Finalisty Konkursu, a przyznana nagroda jest uhonorowaniem zespołowej gry aktorskiej oraz oryginalnej inwencji twórczej. Jest to duże  osiągnięcie, bo konkurs miał zasięg wojewódzki, a patronowali mu: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego i Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty. 

Oprócz dyplomu i pięknej, stylizowanej na romantyzm sukienki, wywalczono jeszcze nagrodę indywidualną dla Michała Lichosyta za rolę Księdza Piotra.  Aktorzy w czasie Gali Finałowej doświadczyli tego co najważniejsze, poczucia sensowności swoich działań i podejmowanych wysiłków. Zdobyte wyróżnienie rozbudziło apetyty na następne nagrody oraz zmobilizowało zespół do pracy nad kolejną sztuką.    

W spektaklu wzięli udział:

z klasy I d: Mateusz Łowas, Gabriel Pakos, Artur Olesiński, Kacper Winczowski, Patryk Wątorczyk, Stanisław Zając,

z klasy II b: Justyna Karlak,

z klasy III b: Klaudia Karkoszka, Wiktoria Karkoszka, Kinga Kościelniak, Michał Lichosyt,

z klasy III d: Kacper Moczoł, Sebastian Pajkos,

oprawa techniczna: Maciej Kubacka, Tomasz Kubacka i Paweł Pastwa.

scenariusz i reżyseria: Alina Kubacka

LINK do wręczenia w nagród w Krakowie

https://www.facebook.com/ZSOLipnicaWielka/videos/3207697152802027/

20–lecie nadania imienia Józefiny i Emila Mików Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnicy Wielkiej

20–lecie nadania imienia Józefiny i Emila Mików Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnicy Wielkiej

Rok 2022 jest szczególny dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnicy Wielkiej, bo to właśnie w tym roku mija 20 lat od momentu nadania jej imienia Józefiny i Emila Mików. W tym czasie dużo się na Orawie zmieniło. Zmiany odczuła także sama szkoła. Zmieniali się nauczyciele, dyrektorzy, przychodzili i odchodzili uczniowie, ale wartości, które były bliskie sercom naszych Patronów towarzyszyły i towarzyszą całej społeczności szkoły do dzisiaj.

Dzień 17 czerwca 2002 roku na stałe zapisał się na kartach historii szkoły, która otrzymała imię Józefiny i Emila Mików. Jest to wielki zaszczyt, wyróżnienie ale i zobowiązanie. Wybór Patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły, wokół której buduje się tradycję i wprowadza w świat wartości. Nikt inny nie pasował bardziej do tej szkoły i tego miejsca niż Józefina i Emil Mikowie – ludzie stąd, z orawskiej i lipnickiej ziemi. Józefina i Emil Mikowie to wielcy i wybitni Lipniczanie, ich zasługi są nieocenione, a tu na tej orawskiej ziemi byli niczym „płonąca pochodnia”, która rozświetlała noc.

Obchody jubileuszowe odbyły się dnia 14 czerwca 2022 r. i zainaugurowane zostały uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym pw. Św. Łukasza Ewangelisty. Eucharystię odprawił ksiądz proboszcz Jerzy Bargiel i wygłosił kazanie dla społeczności szkolnej. We mszy św. uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście. O oprawę liturgiczną zadbała siostra Helena Stopa, która przygotowała uczniów do czytania, modlitwy wiernych, zaśpiewania psalmu i złożenia darów.

Po Mszy Św. delegacja uczniów z p. dyrektor Edytą Mikłusiak i p. wójtem Mateuszem Lichosytem złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach Piotra Borowego i Marii Zwolińskiej Machay – matki Józefiny Mikowej. Następnie w uroczystym pochodzie ze sztandarem na czele wszyscy przeszli pod Dom Ludowy, gdzie delegacja szkoły z p. Wójtem złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod tablicą poświęconą pamięci Mików.

Dalsza część świętowania odbyła się już w Domu Ludowym. Obecni na uroczystości wspólnie odśpiewali hymn narodowy, a następnie p. dyrektor Edyta Mikłusiak przywitała gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Jerzy Bargiel proboszcz naszej parafii, p. Mateusz Lichosyt Wójt Gminy Lipnica Wielka, p. Franciszek Adamczyk były wójt gminy, poseł, senator i konsul, p. Bogusław Jazowski były wójt gminy, p. Józef Rudnicki Wiceprzewodniczący Rady Gminy, p. Janina Karkoszka Przewodnicząca Komisji Oświaty, p. Jan Kwak radny gminny i sołtys z Centrum, p. Jan Kuliga sekretarz Gminy, p. Marzena Bąk wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, p. dr Tomasz Pasierbek Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego, p. Konrad Gonciarczyk zastępca dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego, p. Małgorzata Obrochta kierownik SPZOZ w Lipnicy Wielkiej, p. doktor Wanda Piwowarczyk, p. Karol Mastela prezes Wspólnoty Leśnej Urbarialnej, siostra Maksymiliana Tyrała siostra przełożona sióstr Albertynek, p. Marzena Michalak Dyrektor CUW, p. Wojciech Janiszewski Dyrektor Zespołu Szkół, p. Franciszek Sojka Wicedyrektor Zespołu Szkół, p. Ewelina Palenik Dyrektor SP3, p. Agnieszka Klozyk z SP1, p. Maria Hrustek Prezes oddziału ZNP, p. Stanisława Kucek Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, p. Bożena Solawa Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, p. Grażyna Lach Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, emerytowani nauczyciele – p. Emilia Marcinek dyrektor SP2, p. Emilia Zięba, p. Maria Barnaś, p. Jadwiga Kucek, p. Anna Jabłońska, p. Halina Mastella, rodzice uczniów, Grono Pedagogiczne SP2, pracownicy obsługi oraz nasza telewizja Orawa TV z panem Grzegorzem Rzepiszczakiem i Bronisławem Kowalczykiem.

W pierwszej części uroczystości zebrani oglądnęli film, który łączył przeszłość z teraźniejszością, pokazywał w jaki sposób szkoła kultywuje pamięć o swoich Patronach oraz kontynuuje ich dzieło poprzez różnorodne działania. Przekazujemy naszym uczniom te wartości, którymi kierowali się w życiu i walce Józefina i Emil Mikowie – honor, odwaga, miłość do Ojczyzny, Boga i człowieka, oraz poczucie odpowiedzialności za naród i Polskę.

Kolejnym punktem tego wyjątkowego święta było przedstawienie przygotowane przez uczniów pod opieką nauczycielek Barbary Brenkus oraz Bogumiły Machajdy. Motywem przewodnim widowiska była podróż bohatera, który po latach życia w mieście z dala od rodzinnej Orawy stracił sens życia. Nie wierzy w to, że można całe życie kochać tego samego człowieka, tę samą ojczyznę, przestał wierzyć w Boga. Ratunkiem dla niego staje się przewodnik, którego spotyka pewnej burzowej nocy. Przypomina mu on, że powinien przyglądnąć się bliżej życiu ludzi, którzy żyli na Orawie wcześniej. W ich życiorysie odnajdziemy wartości, dzięki którym nasze życie stanie się pełniejsze bowiem „nikt tak pięknie nie wskaże nam drogi jak ci, którzy nią przeszli”.

Akademia dostarczyła wszystkim zebranym wielu niezapomnianych wzruszeń, zarówno poetyckich jak i muzycznych. Była to dla wszystkich cenna lekcja historii.

Po programie artystycznym głos zabrali zgromadzeni goście m.in. Wójt Gminy Lipnica Wielka, wiceprzewodniczący Rady Gminy, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Dyrektor BgPN, p. Wizytator, p. F. Adamczyk, p. B. Jazowski, p. M. Hrustek, którzy gratulowali społeczności szkoły godnych naśladowania Patronów, podziękowali uczniom i nauczycielom oraz życzyli dalszych sukcesów.

Na koniec p. Dyrektor Edyta Mikłusiak podziękowała, wszystkim za zaangażowanie, trud i pomoc w zorganizowanie Święta Patronów Szkoły, a gościom za piękne i ciepłe słowa podczas jubileuszu, za życzenia i gratulacje, które będą motywacją do jeszcze większego wysiłku na rzecz szkoły i całego środowiska.

Po części artystycznej wszyscy przeszli do budynku szkoły, by wspólnie zjeść przygotowany na tę uroczystość obiad. Na korytarzu szkolnym można było obejrzeć wystawę przygotowaną specjalnie z tej okazji. Dzięki zdjęciom z życia Patronów i szkoły, starym dokumentom można było przenieść się w czasie i przywołać wspomnienia. Zostały również wyłożone Kroniki Szkolne oraz Księga Pamiątkowa, w której zaproszeni goście złożyli pamiątkowe wpisy. Goście otrzymali w prezencie świeczkę jako symbol pamięci o Józefinie i Emilu Mikach, aby ideały Patronów były wciąż żywe.

Józefina i Emil Mikowie towarzyszą nam każdego dnia, są jak „karty księgi ofiary i wiary w człowieka”, a tą księgę my ciągle na nowo czytamy.

Fot. Grzegorz Rzepiszczak

Tekst: Edyta Mikłusiak, Barbara Brenkus

Premiera filmu o Józefinie i Emilu Michach "W nas wzór musi powstać" oraz promocja czwartego wydania "Pieśni Orawskich"

Premiera filmu o Józefinie i Emilu Michach „W nas wzór musi powstać” oraz promocja czwartego wydania „Pieśni Orawskich”

Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej

serdecznie zapraszają

na premierę filmu w ramach Filmoteki Małopolskiej

o Józefinie i Emilu Michach

„W nas wzór musi powstać”

oraz promocję czwartego wydania

„Pieśni Orawskie” Emila Miki

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

30 czerwca 2022 roku, godzina 19.00

Dom Ludowy w Lipnicy Wielkiej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Lipnica Wielka, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” uzyskała wsparcie finansowe w formie dotacji w kwocie 22 000,00 zł. Wkład własny Gminy wynosi 5 500,00 zł, a całkowity koszt realizacji zadania to 27 500,00 zł.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, w tym lektur szkolnych, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo, w następujących placówkach oświatowych:

– Zespół Szkół w Lipnicy Wielkie (Liceum Ogólnokształcące),
– Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi,
– Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila Mików,
– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików,
– Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki,
– Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 4 im. dr Emila Kowalczyka,
– Szkoła Podstawowa nr 4 im. dr Emila Kowalczyka,
– Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach,
– Publiczne Przedszkole w Kiczorach.

Mamy nadzieję, że zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i do oddziałów przedszkolnych przyczyni się do realizacji celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań i kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży.

M. Michalak

KULturalnie-TeARTralnie na Orawie

Dofinansowanie na realizację zadania „KULturalnie-TeARTralnie na Orawie” w ramach zadania „Mecenat Małopolski – I edycja”

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 roku pn.
„Mecenat Małopolski – I edycja” na realizację projektu „KULturalnie-TeARTralnie na Orawie”. 

Zadanie polega na przygotowaniu widowiska teatralnego oraz warsztatów teatralnych i artystycznych o narodowych bohaterach orawskich – Józefinie Mikowej i Piotrze Borowym. W tym roku Orawa obchodzi – 80.rocznicę śmierci Mikowej i 90. śmierci Borowego.
Główne cele: rozbudzenie twórczej aktywności wśród uczestników, zaangażowanie ich w procesy upowszechniania kultury, kształtowanie wartości moralnych i obywatelskich, przywołując autorytety jako wzorce.
Spektakl będzie miał nowoczesną formą, wykorzystując multimedia, wizualizację i muzykę. Spektakl poprzedzą warsztaty artystyczne.

Dofinansowanie na realizację zadania „Odkrywaj z nami Orawę” w ramach zadania „Małopolska Gościnna” w 2022

Dofinansowanie na realizację zadania „Odkrywaj z nami Orawę” w ramach zadania „Małopolska Gościnna” w 2022

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie na realizację zadania „Odkrywaj z nami Orawę” w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. „Małopolska Gościnna – II edycja – Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu.

Działania projektu:

 1. Plener rzeźbiarski i szlak „Świątki na Orawie”
 2. Zagospodarowanie i organizacja galerii artystycznej „Nad Jeziorem”
 3. Akcja promocyjna projektu i turystyki mało znanych miejsc na Orawie

Dofinansowanie na realizację zadania „Orawa miododajnie kwitnie” w ramach zadania "Małopolska Pszczoła" w 2022

Dofinansowanie na realizację zadania „Orawa miododajnie kwitnie” w ramach zadania „Małopolska Pszczoła” w 2022

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie na realizację zadania „Orawa miododajnie kwitnie” w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2022 r.

W ramach projektu planuje się następujące działania ekologiczno-edukacyjne:

 1. Miododajne rabaty – organizacja trzech rabat
 2. Warsztaty zakładania miododajnych rabat i wiedzy na temat roślin miododajnych
 3. Warsztaty na temat szeroko pojętego pszczelarstwa
 4. Wizyta w pasiecie
 5. Przygotowanie i wydanie pakietów 5 plansz edukacyjnych
 6. Wydanie ulotki z informacją o miododajnych roślinach
Dofinansowanie zadania "Dla społeczności polsko-ukraińskiej na Orawie" w ramach Małego Grantu

Dofinansowanie zadania „Dla społeczności polsko-ukraińskiej na Orawie” w ramach Małego Grantu

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie na realizację zadania „Dla społeczności polsko-ukraińskiej na Orawie” w ramach Małego Grantu Województwa Małopolskiego.

Zadanie polega na organizacji szeregu cyklicznych warsztatów artystycznych i kulinarnych, mających na celu:

 • integracje społeczności polsko-ukraińskiej;
 • zapewnienie czasu wolnego i zapomnienie o traumie i wojnie dla społeczności ukraińskiej;
 • asymilację społeczności ukraińskiej;
 • poznanie kultury kraju i regionu w którym przebywa społeczność ukraińska;
 • poznanie kultury ukraińskiej
 • promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Orawy.

Dofinansowanie ramach projektu „Karpackie inicjatywy lokalne” w 2022 roku

Z przyjemnością informujemy, iż Grupa Nieformalna przy Stowarzyszeniu Lipnica Wielka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Narodowe i kulturowe dziedzictwo Orawy w 80. rocznicę śmierci Józefy Machay-Mikowej” w ramach „Karpackich inicjatyw lokalnych” w 2022 roku.

W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty historyczno-regionalne oraz Orawska watra ku pamięci Józefy Mikowej.