Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka

Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka

Serdecznie zapraszamy do udziału w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka, który odbędzie się w dniu 18 marca 2023 (sobota) na Hali Sportowej w Lipnicy Wielkiej.

 • Szkoły Podstawowe kl. IV–VIII – dziewczęta i chłopcy bez podziału na grupy – g. 9:00 (tylko dzieci z gminy Lipnica Wielka, mistrzostwa gminy)
 • Open – bez podziału wiekowego oraz na kobiety i mężczyzn – g. 13.00

Zgłoszenia chęci uczestnictwa poprzez karty zgłoszeń przyjmuje do dnia 15.03.2023 Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej osobiście lub: nr tel. 18 26 346 38 / mail: kultura@lipnicawielka.pl

Istnieje możliwość w pojedynczych przypadkach zgłoszenia się w dniu zawodów.

Poniżej przedstawiamy regulaminy zawodów. Prosimy o uważne przeczytanie przed zgłoszeniem uczestnictwa.

Wręczenie stypendiów za wyniki w nauce w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023 w SP nr 1 w Lipnicy Wielkiej

Wręczenie stypendiów za wyniki w nauce w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023 w SP nr 1 w Lipnicy Wielkiej

2 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów za wyniki w nauce. Stypendium takie jest przyznawane uczniom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie.

Oto nagrodzeni:

 • z klasy VIII – Julia Gombarczyk;
 • z klasy VII – Julia Pawlak;
 • z klasy VI są to: Joanna Łysiak, Małgorzata Łazarczyk, Agata Żurek, Dawid Janowiak;
 • z klasy V są to: Wiktoria Michalak, Norbert Pawlak, Wiktoria Olesińska, Natalia Janowiak, Magdalena Dziubek, Michalina Kuliga, Vanessa Gombarczykowa, Wiktoria Smoleń, Ksawery Papierz;
 • z klasy IV są to: Karolina Klozyk, Krystian Gombarczyk, Bartosz Janowiak, Kamila Ziemiańczyk, Daniel Kamać, Justyna Michalak.

Wszystkim nagrodzony serdecznie gratulujemy wytrwałości i pracowitości. Przypominamy również wszystkim uczniom że od 2022 r. przyznawane jest stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za wyniki w nauce w klasach 4 – 6, 7 – 8 oraz dwa najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty w skali gminy. Wprawdzie nie uczymy się dla szkoły, ani dla pieniędzy tylko dla siebie ale dobrze gdy nasze wysiłki są nagradzane też czymś materialnym.

Łukasz Klozyk

Faktoring - pomoc dla przedsiębiorców

Faktoring – pomoc dla przedsiębiorców

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Gminą Lipnica Wielka w ramach wsparcia udzielanego
dla lokalnych przedsiębiorców przygotowała specjalną propozycję finansowania faktur wystawionych
przez dostawców lub wykonawców usług na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), a także
pozostałych przedsiębiorców.
Jeśli realizujesz usługi lub dostawy na rzecz JST, usługa faktoringu przyspiesza wpływ środków na konto
Twojej firmy bez czekania na ustalony termin płatności.

Szczegóły na plakacie.

Wypełnij wstępny wniosek online: www.faktoring.marr.pl

Faktoring - pomoc dla przedsiębiorców
Posiady orawskie "Poetycki pokłon wybitnym Orawianom"

Posiady orawskie „Poetycki pokłon wybitnym Orawianom”

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

oraz Wójt Gminy Lipnica Wielka serdecznie

zapraszają na
Posiady orawskie „Poetycki pokłon wybitnym Orawianom”.

Spotkanie odbędzie się 

12 marca 2023 r., godz. 15:00

w Czarnej Karczmie w Muzeum w Zubrzycy Górnej.

W programie:
– wręczenie nagród w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Józefa Mikowa – Królowa Orawy”,
– 160. rocznica Powstania Styczniowego,
– 72. rocznica śmierci Joanny Wilczkowej,
– wybitni Orawianie upamiętnieni w poetyckim słowie.

Serdecznie zapraszamy!

Posiady orawskie "Poetycki pokłon wybitnym Orawianom"
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Lipnica Wielka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2022 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2023 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Lipnica Wielka”.

Oferty można składać do 23.03.2023 roku

Szczegóły określono w regulaminie będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 7/2023 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 01.03.2023 roku.

Preferencyjny zakup węgla – zakończenie przyjmowania wniosków

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy uprzejmie, że z uwagi na zanikające zainteresowanie zakupem węgla po cenach preferencyjnych w prowadzonej przez Gminę Lipnica Wielka dystrybucji węgla, przyjmowanie wniosków od mieszkańców Gminy o preferencyjny zakup węgla zostanie zakończone w dniu 3 marca b.r. (tj. w najbliższy piątek).


Wszystkich zainteresowanych jeszcze zakupem węgla po cenach preferencyjnych proszę o złożenie wniosku do dnia 3 marca b.r.


Wszelkich dodatkowych informacji udzielić może pracownik Urzędu Gminy pod numerem telefonu: 18/26-347-21.


Wójt Gminy Lipnica Wielka
Mateusz Lichosyt

XII Gminny Konkurs Czytelniczy „Książka Przyjacielem Mym”

XII Gminny Konkurs Czytelniczy „Książka Przyjacielem Mym”

Wójt Gminy Lipnica Wielka

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. J. i E. Mików w Lipnicy Wielkiej

zapraszają

uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich z Gminy Lipnica Wielka

do wzięcia udziału W XII GMINNYM KONKURSIE CZYTELNICZYM

PN. KSIĄŻKA PRZYJACIELEM MYM

Termin: Konkurs planowany jest na 30 marca 2023 r. (czwartek)

Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej

Godzina: 10.30

Poniżej Regulamin Konkursu

Czytelnia Książek Elektronicznych - IBUK Libra

Czytelnia Książek Elektronicznych – IBUK Libra

Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej od 1 lutego 2022 r. mają dostęp do
e-booków na platformie libra.ibuk.pl.

Serwis IBUK Libra udostępnia elektroniczne wersje publikacji naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez renomowane oficyny polskie, co sprawia, że oferta IBUK Libra jest unikatowa. Dzięki rozbudowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca i urządzenia łączącego się z Internetem.

IBUK Libra umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem. Aplikacja myIBUK umożliwia m.in.: robienie notatek w książce, dodawanie zakładek, zaznaczanie, tagowanie i zakreślanie kolorami fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, dostęp do wirtualnej półki z książkami, eksport notatek i zakładek.

Dostęp do zasobu ibuków jest bezpłatny i można z niego korzystać na stanowiskach komputerowych w placówce Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej, innych bibliotekach oraz na własnych komputerach domowych i urządzeniach mobilnych.

Aby korzystać z zasobu IBUK Libra należy:

 1. Uzyskać PIN (kod aktywacyjny) zgłaszając się osobiście do Biblioteki .
 2. Wejść na stronę IBUK Libra.
 3. Utworzyć indywidulane konto w serwisie IBUK Libra – zakładka ZAREJESTRUJ SIĘ w prawym górnym rogu strony, wpisując wymagane dane.
 4. Zalogować się do serwisu IBUK LIBRA – zakładka ZALOGUJ SIĘ w prawym górnym rogu strony – przy pomocy e-maila i hasła ustalonego podczas rejestracji konta.
 5. Wybrać zakładkę MOJE BIBLIOTEKI – DODAJ BIBLIOTEKĘ w prawym górnym rogu strony i wpisać udospępniony PIN (kod aktywacyjny) .

Ważność kodów PIN aktywnych do grudnia 2022 roku została przedłużona na rok 2023 i czytelnicy, którzy taki PIN otrzymali nie muszą pobierać nowych pinów.


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty.

Poniżej linki do filmików instruktażowych:

Spotkanie Opłatkowe 2023

Spotkanie Opłatkowe 2023 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”
(C.K.Norwid)

W czwartek, 12 stycznia br. w Szkole Podstawowej nr 1 tradycji stało się zadość. Po dłuższej przerwie, jaką wymusił na nas okres pandemii, spotkaliśmy się ponownie na szkolnej Wigilii, aby przekazać sobie znak pokoju w gronie zaproszonych gości, pracowników szkoły i osób zaprzyjaźnionych z naszą placówką, rodziców oraz uczniów.

Wstępem do uroczystości było krótkie przemówienie pana dyrektora Łukasza Klozyka skierowane do przybyłych, m.in. księdza proboszcza Andrzeja Pawlaka, przedstawicieli gminy, byłych i obecnych pracowników szkoły i wszystkich gości. Po krótkim wstępie pan dyrektor zaprosił zgromadzonych do obejrzenia jasełek w wykonaniu uczniów klas VI i VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego, przygotowanych przez wychowawczynie: Monikę Karkoszkę, Kingę Michalak oraz Dorotę Stanosz.

W wielkim mieście niebo jasne, i wiadomo żyć niełatwo w wielkim mieście...”

Słowa piosenki o przeżywaniu Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia we współczesnym świecie otwarły występ uczniów naszej szkoły. Scenka przez nich odegrana ukazała zmiany i zaniedbania, jakie wciskają się w obchody Świąt, coraz częściej skomercjalizowane i przeżywane powierzchownie. Starsi uczniowie przedstawili bardzo dosadnie, jak te święta wyglądać nie powinny: zakupowy szał, pośpiech, brak poszanowania tradycji, dbałość o powierzchowne szczegóły, jak umieszczanie zdjęć na portalach społecznościowych i brak zrozumienia dla istoty Bożego Narodzenia, które powinno być czasem rodzinnych spotkań, radości, wspólnego kolędowania, otwierania się na drugiego człowieka i jego sprawy. Druga część przedstawienia należała do najmłodszych uczniów. Scenka betlejemska ukazana oczyma dzieci dawała nadzieję na to, że jednak jest jeszcze na tym świecie miejsce dla Jezusa – Maleńkiej Miłości, przychodzącej do wszystkich ludzi w ten zimowy czas. Mieliśmy okazję podziwiać uroczy taniec aniołków oraz posłuchać pastorałek w wykonaniu najmłodszych. Na zakończenie występu zakolędował zespół Nowa Orawa pod kierownictwem pana Daniela Mateji, jeszcze mocniej wprowadzając nas w klimat bożonarodzeniowy. Uroczystość uświetniły również uczennice: Aleksandra Mikłusiak z kl. III oraz Karolina Klozyk z kl. IV, deklamując ku uciesze przybyłych konkursowe gawędy. Mamy świadomość, że coraz trudniej zachowywać świąteczne tradycje, mierzyć się z nieuniknionym postępem, w codziennym natłoku pracy i zmagań znaleźć chwilę ciszy i mroku, z którego usłyszymy wyłaniające się anielskie: „Gloria in excelsis deo” . To od nas zależy, czy te słowa zabrzmią i pozostaną w nas oraz czy zaśpiewamy je z wiarą za rok.

Po akademii głos zabrali goście, m.in. ksiądz proboszcz Andrzej Pawlak, przedstawiciele Rady Gminy, pan Andrzej Karkoszka oraz pan Józef Rudnicki, sołtys Murowanicy pan Franciszek Pindziak, emerytowana dyrektor SP1 pani Danuta Pastorczyk, a także dyrektor CUW pani Marzena Michalak. Goście przekazali piękne życzenia i dzielili się swoimi refleksjami, po czym połamaliśmy się wspólnie opłatkiem. W organizację noworocznego spotkania czynnie włączyła się Rada Rodziców naszej szkoły. Mamy nadzieję na kolejne opłatkowe świętowanie już za rok. Oby Dzieciątko Boże nam w tym pobłogosławiło.

Autor: Kinga Michalak