Program SKS w naszej gminie

Program SKS w naszej gminie

W ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy” organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki trzy szkoły podstawowe z terenu Gminy Lipnica Wielka otrzymały dofinansowanie na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
Program SKS na 2024 rok jest skierowany do uczniów szkół podstawowych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Uczniom życzymy wytrwałości i samych sukcesów sportowych!!!

Drukuj stronę Drukuj stronę