Harcersko-wojskowy Dzień Dziecka

Harcersko-wojskowy Dzień Dziecka

W sobotę i niedzielę w Lipnicy Wielkiej zorganizowano harcersko-wojskowy Dzień Dziecka przy współpracy harcerzy Hufca Kraków-Śródmieście – Chorągiew Krakowska, którzy gościli w naszej gminie w ramach Rajdu Specjalnościowego „Orzeł”.

Na stadionie dzieci mogły zdobywać pieczątki w ramach zorganizowanych punktów z zadaniami do wykonania.

Wieczorem odbył się niezwykły koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod kierownictwem ppłk SG mgr Leszka Mieczkowskiego, kapelmistrza orkiestry.

Na drugi dzień mieliśmy przyjemność bawić się przy występie Zespołu „Wszyscy Byliśmy Harcerzami” oraz uczestniczyć wręczeniu nagród i dyplomów za rajd harcerski.

(K.K.)

fot. Ewa Magiera i K.K.

Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Lipnicy Wielkiej

Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Lipnicy Wielkiej

Na lipnickim amfiteatrze mieliśmy zaszczyt gościć jedną z najbardziej rozchwytywanych orkiestr – Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej.

W koncercie prowadzonym przez ppłk SG mgr Leszka Mieczkowskiego, kapelmistrza orkiestry, mieliśmy okazję usłyszeć takie utwory jak np. Trębacz Franio, Nim wstanie dzień, Nic nie może wiecznie trwać czy Uwerturę Bohaterską. Dodatkowo brzmienie orkiestry pięknie dopełniły śpiewy solistów: Natalii Zabrzeskiej-Borowiec, Iwony Chruślickiej i Krzysztofa Madziara.

Co ciekawe, w orkiestrze gra również mieszkaniec Lipnicy Wielkiej, Zbigniew Smoleń.

Koncert poprowadził Jan Świdroń.

Na zakończenie głos zabrali i wręczyli kwiaty i podziękowania: Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt oraz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Karkoszka.

(K.K.)

Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej jest muzycznym ambasadorem Straży Granicznej w kraju i za granicą. Z powodzeniem i uznaniem prezentuje się na licznych krajowych oraz międzynarodowych festiwalach muzycznych m.in. w Niemczech, Belgii, Danii, Słowacji, Włoszech, Węgrzech, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Ukrainie, Litwie, Białorusi, Czechach, Francji, Holandii, Szkocji, Anglii, Norwegii oraz w Stanach Zjednoczonych. Reprezentuje Straż Graniczną w czasie najważniejszych uroczystości państwowych, okolicznościowych i religijnych. Swoim patriotycznym repertuarem podtrzymuje tradycje narodowe oraz przedstawia z muzycznym rozmachem bogatą historię polskości. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej poszczycić się może liczbą ponad 10 tysięcy koncertów entuzjastycznie oklaskiwanych przez wielomilionową widownię.

Szczególnie atrakcyjny i widowiskowy jest pokaz musztry paradnej w jej wykonaniu. W rytm różnorodnej muzyki zespół orkiestry tworzy oryginalne figury i układy. Orkiestra Reprezentacyjna SG jest jedyną z orkiestr wojskowych używającą podczas musztry paradnej tradycyjnych instrumentów ludowych (trombity beskidzkie, dzwonki pasterskie – „zbyrcoki” , góralska ciupaga w ręku tamburmajora).
Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej godnie reprezentuje Rzeczpospolitą Polską na arenie międzynarodowej.

foto. Paweł Pastwa Orawa.tv

Finał Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2023”

W dwudziestej piątej edycji Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2023” rywalizowali uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z 13 gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz ostatnich klas zespołów szkół z 11 gmin słowackich zrzeszonych w Združeniu Babia Hora. W tym roku gospodarzem finału była gmina Jabłonka. Do finału przystąpiło 46 uczniów z Polski oraz 11 uczniów ze Słowacji wyłonionych w etapie gminnym konkursu.

Zgodnie z regulaminem finał rozpoczął się testem składającym się z 33 pytań – pytania z przedmiotów obowiązujących + pytania z religii i wiedzy o regionie. Ta część pisemna odbyła się w Orawskiej Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jabłonce. Do tzw. finału ścisłego – ustnego, który zorganizowano w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce zakwalifikowało się 11 uczniów w tym 2 uczniów ze Słowacji, którzy w części pisemnej uzyskali największa ilość punktów. Uczniowie odpowiadali na 5 pytań ułożonych w zestawy – ścisłe oraz humanistyczne. Nad przebiegiem obu części finału czuwała komisja w następującym składzie:

  1. Danuta Kawa – Radna Województwa Małopolskiego
  2. Krystyna Szczepaniak – Drugi Zastępca Przewodniczącego – Starszego Gazdy SGB
  3. Sławomir Kudzia – Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
  4. Gabriela Sołtysik – Przedstawicielka Nadleśnictwa Sucha
  5. Maciej Mażul – Przedstawiciel Babiogórskiego Parku Narodowego
  6. Marcin Leśniak –Historyk, regionalista, przewodnik beskidzki
  7. Michaela Kutlakova – Przedstawicielka Združenia Babia Hora

W czasie kiedy ww. komisja oceniała część pisemną na scenie wystąpił dziecięcy zespół folklorystyczny „Małolipnicanie” z Lipnicy Małej przedstawiając dawne zabawy dzieci na Orawie. Zaprezentowany został także film przedstawiający gminę Jabłonka.

Po zsumowaniu uzyskanych punktów z części pisemnej i ustnej wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Maksymilian Kachnic – gmina Budzów

II miejsce – Kamil Chowaniak – gmina Zawoja

III miejsce – Wojciech Rzepiszczak – gmina Lipnica Wielka

IV miejsce – Filip Gębala – gmina Maków Podhalański

V miejsce – Šimon Šurín – ZŠ Rabča

VI miejsce ex aequo – Katarzyna Figura – gmina Koszarawa

Hubert Joniak – gmina Jabłonka

Kornel Łasak – gmina Mucharz

IX miejsce – Miriam Brontvajová – Základná Skola Oravská Jasenica

X miejsce – Piotr Tarnowski – gmina Zawoja

XI miejsce – Maria Kłapyta – gmina Stryszawa

Wszyscy uczniowie biorący udział w finale otrzymali dyplomy, natomiast laureaci otrzymali dyplomy i nagrody.

Nagrodą dla 31 uczniów ( w tym 11 uczniów ze Słowacji) będzie dwudniowa wycieczka w dniach 19-20 maja 2023 roku – Przez Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Konkurs jest wpisany na listę Małopolskiego Kuratora Oświaty – załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.10.2022 roku w sprawie: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2018-2023, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Na realizacje ww. zadania Stowarzyszenie pozyskało dofinasowanie w formie dotacji w kwocie 8 000 zł w ramach tzw. Małego grantu – w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, a uczestnikom wycieczki życzą miłego pobytu i samych pozytywnych wrażeń.

Przywarówcańskie Śpasy

Przywarówcańskie Śpasy

Zaproszenie na imprezę środowiskową w Przywarówce pn. „Przywarówczańskie Śpasy”.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. dra Emila Kowalczyka – Polana Stańcowa

Szczegóły na plakacie i w regulaminie imprezy.

Przywarówcańskie Śpasy
Przywarówcańskie Śpasy
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Lipnica Wielka po raz kolejny otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w kwocie 16 000,00 zł, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Całkowita wartość projektu wynosi 20 000,00 zł (kwota 4 000,00 zł stanowi obowiązkowy wkład własny gminy).

W tegorocznej edycji programu dofinansowanie otrzymały następujące szkoły:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi,

– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki,

– Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach,
– Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej (Technikum).

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.

Głównym celem realizowanego programu będzie budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz wzrost aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Mamy nadzieję, że zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych przyczyni się do realizacji celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań i kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży.

Zadanie finansowane jest ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

M. Michalak

II Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka - plakat

II Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka

Zapraszamy sympatyków siatkówki plażowej do udziału w II Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka.

Szczegóły dotyczące turnieju:

Organizator Turnieju: Wójt Gminy Lipnica Wielka

Data i miejsce:
Boiska do Siatkówki Plażowej w Lipnicy Wielkiej (obok stadionu),  24.06.2023r. (sobota)

Uruchomienie Biura Zawodów:
24.06.2023  , od. godz. 8:00

Start turnieju:
24.06.2023 r., od. godz. 9:00

Zasady gry:
– zespoły dwuosobowe męskie
– ilość boisk: 2
– maksymalna liczba drużyn biorąca udział w Turnieju Głównym: 16
– w przypadku większej ilości drużyn: eliminacje (zasady eliminacji zostaną ustalone w dniu turnieju, w zależności od ilości drużyn)
– system rywalizacji: brazylijski ( tzw. podwójnej eliminacji)
– mecze: wygrany set do 21. (min. 2 pkt przewagi)
– przepisy: zgodne z Przepisami FIVB Siatkówki Plażowej
– pełny regulamin będzie dostępny w dniu turnieju

Zapis: https://forms.gle/CU51m9qc7z7cYrZs8

W przypadku pytań: 

tel. 18 26 345 95 wew.11

mail: sekretariat@lipnicawielka.pl

Ultramaraton Babia Góra

Poczuj magię Babiej Góry! – 10. Ultramaraton Babia Góra

Przed nami kolejna edycja Ultramaratonu Babia Góra. Od lat wydarzenie to gromadzi u stóp Królowej Beskidów miłośników biegów górskich. W tym roku Ultramaraton Babia Góra odbędzie się 3 czerwca i po raz kolejny biegaczy górskich gościć będzie malownicza Lipnica Wielka.

W ramach 10. edycji wydarzenia Uczestnicy będą rywalizować w biegach na dystansach od 20 km do 100 km:

🔹 2xBabia Góra SkyRace® – 20 km, +1700 m/-1700 m

🔹 3xBabia Góra Maraton – 40 km, +2800 m/-2800 m

🔹 Ultramaraton 4xBabia Góra – 70 km, +5000 m / -5000 m

🔹 Ultramaraton 5xBabia Góra – 85 km, +6000 m/-6000 m

🔹 Ultramaraton 6xBabia Góra – 100 km, +7000 m/-7000 m

🔹 Ultramaraton 10xBabia Góra – 100 km, +7700 m/-7700 m – trasa przygotowana z okazji 10. edycji Ultra Babiej

Trasy biegów 2xBabia Góra SkyRace® i 3xBabia Góra Maratonu posiadają certyfikat International Skyrunning Federation. Na tych biegach zostaną przeprowadzone eliminacje do Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w Skyrunningu, które odbędą się w dniach 14-16 lipca 2023 r. w Czarnogórze.

9 lat historii Ultra Babiej za nami. Oddajemy w tym miejscu głos Zawodnikowi, który jako jedyny w historii biegu, został dwukrotnym Finisherem Ultramaratonu 6xBabia Góra!

Michał Sedlak tak wspomina swoją przygodę z Ultra Babią:

Kilka lat temu moja znajoma Magda, obecnie żona, opowiedziała mi o pewnym biegu. Że to tyle razy wbiega się na Babią Górę, i że trudno, i taki dystans… no i może to by mnie nie zainteresowało tak bardzo, gdyby nie dodała, że tej trasy jeszcze nikt nie ukończył w limicie czasu.

Lubię wyzwania, więc ambitnie uznałem, że ja to zrobię, choć wtedy właściwie nawet jeszcze nie biegałem w górach. Dość szybko zrozumiałem, że tak łatwo nie będzie. Po kilku treningach w rejonie Babiej Góry uświadomiłem sobie gdzie jestem i z czym zamierzam się zmierzyć. Zrozumiałem, że to był delikatnie mówiąc falstart z mojej strony, więc nie pozostało mi nic innego jak poznać bestię od środka, małymi kroczkami.

Na pierwsze podejście miało być 1xBabia Góra, ale trafiła się kontuzja i choć w dniu startu pojawiłem się na imprezie, działałem jako wolontariusz i fotograf przy okazji. Do domu wróciłem ogromnie zmotywowany do dalszej pracy i nie mogłem się doczekać kolejnej edycji.

Podejście drugie zaplanowałem na dystansie maratońskim. Do wbiegnięcia na Babią Górę wszystko szło zgodnie z planem, lecz na szczycie źle pobiegliśmy, więc pojawiła się świadomość, że już ‘po zawodach’. Presja rywalizacji się ulotniła i dzięki temu mogłem delektować się trasą.

Podejście trzecie i 3xBabia Góra. Tu byłem już lepiej przygotowany, 2 lata doświadczeń zrobiły swoje. Od początku do końca czułem, że kontroluję ten bieg i do mety dotarłem pierwszy.

Podejście czwarte i „zaległy” 1xBabia Góra. Bardzo fajnie mi się tego dnia biegło. Do szczytu było delikatnie i z zapasem, czułem się rewelacyjnie, pogoda cudowna, więc zacząłem przyspieszać i cieszyć się biegiem. Niestety chyba za bardzo, bo zbiegając z Małej Babiej zawadziłem o korzeń i wiadomo. Nowe buty rozwalone, stopa uszkodzona, ostatecznie jednak wszystko zakończyło się pozytywnie. Na mecie zameldowałem się pierwszy.

Podejście piąte i wymarzony dystans, na który długo czekałem. Ciekawość trasy była ogromna. Do trzeciego podejścia biegliśmy z Grześkiem Ziejewskim. To była świetna współpraca, ciągle któryś przypominał, aby pić, aby oszczędzać nogi itp. Rewelacyjny jak dla mnie bieg, choć były też i problemy, ale kto by o tym pamiętał. Ostatecznie na metę dotarłem drugi.

Podejście szóste i próba zdobycia ponownie 6xBabia Góra. Startując czułem pewność, że uda mi się ukończyć. Niestety chyba po 3 podejściu straciłem czujność i siadła głowa, a później ciało, lub odwrotnie. Przyznaję, bolało bardzo, gdy na mecie pojawiłem się z wynikiem tylko 4xBabia Góra.

Podejście siódme 6xBabia Góra po raz trzeci. Tu też nie ustrzegłem się błędów. Do czwartego razu wszystko szło zgodnie z planem, i to tak fajnie, że na 4 zbiegu chyba poniosła mnie fantazja. Żołądek się zdziwił, zaprotestował i na umieranie przyszedł czas. Nie sądziłem, że dotrwam do końca, lecz tak wiele osób mnie wspierało, dopingowało, że będąc piąty raz na szczycie wróciłem do żywych. Ostatecznie na mecie pojawiłem się czwarty, i jako pierwsza osoba, która pokonała dystans 6xBabia Góra dwukrotnie, i jest mi z tym szalenie dobrze.

Ta impreza sprawiła, że zacząłem biegać po górach. Z każdej edycji zostaje mi coś więcej niż tylko wynik w postaci miejsca na mecie czy czasu ukończenia. Bo lubię tu być, bo ludzie, bo ten rejon, bo sentyment.”

Jacek Fidelus wraz z innymi Zawodniczkami i Zawodnikami (aktualnie na liście Uczestników 10xBabia Góra uprawnionych do startu jest aż 36 osób!) planuje 3 czerwca o godz. 3:00 wyruszyć na trasę Ultramaratonu 10xBabia Góra. Jacek tak komentuje swoją decyzję startu:

Dlaczego start w jubileuszowej 10. edycji Ultra Babiej na trasie 10xBabia Góra?

Odpowiedź jest prosta. Chcę PODZIĘKOWAĆ. Tak. Biegiem PODZIĘKOWAĆ.

Odkąd w mojej biegowej głowie zaistniała Ultra Babia, a w szczególności 6xBabia Góra to byłem napalony na Nią jak nie wiem co. Historie startów Lucka Chorążego tuż koło limitu, czy innych mocnych zawodników, których Babia odprawiała z kwitkiem, a w końcu udany atak i pierwszy triumf Krzyśka Dołęgowskiego, rozpalały mnie do czerwoności. Też chciałem z Nią walczyć. Też chciałem ją zdobyć. Oczywiście 6 razy. I to od razu.

Miałem przyjemność, we wcześniejszych latach na Ultra Babiej wspierać zawodników na trasie, czy w kolejnych edycjach supportować na punktach w trakcie ich zmagań. W innych, jak zdrowie nie pozwalało rywalizować z zawodnikami, byłem wolontariuszem gderającym na Perci Akademików. Gdzieś po drodze, udało mi się też wywalczyć w limicie czasu dystanse 4xBabia Góra i 5xBabia Góra. Ale upragniony dystans 6xBabia Góra w wyśrubowanym czasie 17 h dalej pozostaje w mojej sferze marzeń… I co?

I bardzo dobrze, bo dziś wiem, że na Ultra Babiej zdobyłem już o wiele, wiele więcej. Coś czego nie zawieszę na pięknym, ręcznie robionym wieszaku na medale z Lipnicy Wielkiej. Coś o wiele cięższego niż olbrzymie kamienne puchary z Ultra Babiej.

ZDOBYŁEM przyjaźń wspaniałych LUDZI, których tam poznałem, z którymi tam byłem. Na starcie, na szlaku, na szczycie, na mecie czy już poza nią. Organizatorów, Wolontariuszy, Fotografów, Biegaczy, lokalnych Mieszkańców. Chwile tam z nimi wszystkimi spędzone, długie rozmowy, krótkie pozdrowienia, momenty wzruszeń, uśmiechy, nutki goryczy czy łzy szczęścia są tym, co wygrałem na całe swoje życie. Historie przez nas tam napisane pozostaną pod Babią Górą i w naszych pamięciach. Nie sposób wszystkich wymienić z imienia, ale wszystkich mam głęboko w sercu na zawsze. Wierzę, że każdy wie o kim myślę i piszę. To Oni i Ultra Babia sprawili, że dziś jestem tu gdzie jestem i tym kim jestem. Oni i Ultra Babia pozwolili mi zdobyć pasję, którą udaje mi się nadal cieszyć. To o wiele więcej, niż na początku pragnąłem zdobyć. Dużo więcej niż 6xBabia Góra.

Wszystkim za to i za wszystko inne, co mnie przez lata na Ultra Babiej spotkało, w tym roku chcę gorąco PODZIĘKOWAĆ. Obecnością i jak zawsze mega wysiłkiem i litrami potu. Wam już poznanym, i tym, z którymi przetnie w tym roku moje drogi Babia Góra, po dziesięciokroć chcę PODZIĘKOWAĆ.

Tego, czego „nie zdobyłem” przez te wszystkie lata, nie obiecywano mi w żadnym pakiecie startowym, a mimo to, takie wspaniałe przeżycia dla każdego ma Ultra Babia. Do zobaczenia pod Babią Górą.”

Rejestracja na biegi 10. Ultramaratonu Babia Góra trwa do 22 maja.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie: www.ultrababia.pl

Sponsorzy i Partnerzy wydarzenia: La Sportiva Polska, Deuter, Garmin Polska, AMC Petzl Polska, Nikwax Polska, SOK Z GÓR, This1, Ice Power Polska, Babiogórski Park Narodowy, Gmina Lipnica Wielka, Nadleśnictwo Nowy Targ, Nadleśnictwo Sucha, PKL Mosorny Groń, Wspólnota Leśna Urbarialna w Lipnicy Małej, Wspólnota Leśna Urbarialna w Zubrzycy Górnej, Wspólnota Leśna Urbarialna w Zubrzycy Dolnej.

Zapraszamy do Lipnicy Wielkiej i na Babią Górę.

Ultra Babia Team

Zdjęcia: Magdalena Sedlak, Dominika Rakszewska, Jacek Deneka, Radosław Denisiuk, Dariusz Boroń

Wojskowo-harcerski Dzień Dziecka. Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i inne atrakcje

Wojskowo-harcerski Dzień Dziecka. Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i inne atrakcje

Wojskowo-harcerski Dzień Dziecka

w ramach

100.Rocznicy przyłączenia części Orawy do Niepodległej Polski

3-4 czerwca 2023 r.

Stadion w Lipnicy Wielkiej / Amfiteatr w Lipnicy Wielkiej

3 czerwca /sobota/

16:00 – 19:00 – Piknik Harcerski z okazji Dnia Dziecka – Stadion

WARSZTATY EDUKACYJNE:

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

Ochotnicza Straż Pożarna,

Służba Maltańska,

Instytut Rozwoju Orawy.

GRY DLA DZIECI – mini gra nawiązująca do technik harcerskich

INNE ATRAKCJE:

malowanie twarzy,

bańki mydlane,

dmuchany zamek.

19.15 – Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej – Amfiteatr

4 czerwca /niedziela/

12:30 – Koncert Zespołu Wszyscy Byliśmy Harcerzami – Amfiteatr

Wojskowo-harcerski Dzień Dziecka. Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i inne atrakcje
Wojskowo-harcerski Dzień Dziecka. Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i inne atrakcje