VI Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Łączy nas Piłka”. Gramy dla Andrzeja

Serdecznie zapraszamy do wsparcia inicjatywy, podczas VI CHARYTATYWNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „ŁĄCZY NAS PIŁKA”, który odbędzie się niedzielę 27.06.2021 r. na Orliku przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej (Murowanica).

Działania mają na celu, wsparcie rehabilitacji Andrzeja Murzańskiego z Lipnicy Wielkiej, ucznia klasy 5 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi, zmagającego się z chorobą neurologiczną.

Podczas imprezy:
Atrakcje dla dzieci
Anielska kawiarenka
Możliwość wzięcia udziału w turnieju FIFA 2021 „Orawskie Euro”.
Konkurs profilaktyczny w ramach Orawskiego Dnia Wolontariusza „Bezpieczeństwo w sieci”.

Wydarzenie odbędzie się w godzinach 10:00 – 17:00.

Zapraszamy wszystkich do kibicowania i wsparcia inicjatywy.

Zapraszają:
Organizatorzy

XXX Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 25 czerwca 2021 roku (tj. piątek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie Laurów Babiogórskich.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
 5. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipnica Wielka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 w Gminie Lipnica Wielka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 10. Podjęcia uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 11. Raport o stanie Gminy Lipnica Wielka za rok 2020:
  1. rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie gminy, w tym debata nad raportem;
  2. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipnica Wielka za rok 2020.
 12. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2020 rok;
  2. sprawozdania finansowego Gminy Lipnica Wielka za 2020 rok;
  3. Uchwały Nr S.O.II.423.14.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2020 rok przedłożonego wraz z informacja o stanie mienia Gminy Lipnica Wielka za rok 2020;
  4. informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lipnica Wielka;
  5. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnica Wielka absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok;
  6. Uchwały Nr S.O.X.424.18.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia diet dla sołtysów.
 16. Uchwała w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Lipnica Wielka.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipnica Wielka na cele rolne.
 18. Uchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipnica Wielka.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 20. Interpelacje Radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Zakończenie Sesji.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z zapisami art. 28aa ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Pisemne zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko osoby, która chce zabrać głos w debacie nad raportem gminy, a także imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i podpis osoby udzielającej poparcia dla wniosku.

Zgłoszenie składa się na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lipnica Wielka najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Ponadto informuję o konieczności zachowania rygorów i zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w związku z profilaktyką zakażenia koronawirusem!!!

8. Ultramaraton Babia Góra – podsumowanie imprezy

8. Ultramaraton Babia Góra przeszedł do historii. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się w nowej lokalizacji, mianowicie u podnóża południowego stoku masywu Babiej Góry, w malowniczej Lipnicy Wielkiej na Orawie.

W ramach 8. Ultramaratonu Babia Góra zawodnicy rywalizowali w następujących biegach:

Ultramaraton 6xBabia Góra

Ultramaraton 5xBabia Góra

Ultramaraton 4xBabia Góra

Ultramaraton 3xBabia Góra

2xBabia Góra SkyRace®

Babia Góra Race

Trasa biegu 2xBabia Góra SkyRace® – 20 km, ok. +1700 m/-1700 m, otrzymała certyfikat International Skyrunning Federation.

Pozytywne napięcie było czuć od początku zawodów. To to uczucie, w którym dezorientacja miesza się z ekscytacją. Czy pogoda się utrzyma? Czy Babia Góra będzie łaskawa dla biegaczy amatorów i wyczynowców? Kto co ubiega i w jakim stylu? Nie ma bardziej nieprzewidywalnego rejonu niż ten tutaj. To tu, od Lipnicy Wielkiej, poprzez masyw Diablaka i z powrotem minimum raz, dwa … sześć razy nawet, można było poszaleć po babiogórskich ścieżkach w ramach zawodów biegowych. Krew po i łzy to banał. My mieliśmy jeszcze wzruszenie, radość, skruchę, efekt tego pożądanego zmęczenia, które ładuje świeżą energią. Każdy z uczestników wrócił do siebie ale inny, odmieniony. Taki nowy.” – Tak wspomina zawody Dariusz Marek, zwycięzca biegu 2xBabia Góra SkyRace®.

Najlepsze wyniki w poszczególnych biegach osiągnęli:

Babia Góra Race

MĘŻCZYŹNI

1 miejsce: Zbigniew Jaworki – 01:04:25

2 miejsce: Robert Kidoń – 01:06:38

3 miejsce: Przemysław Tabiś – 01:07:19

KOBIETY

1 miejsce: Marta Fitak – 01:31:07

2 miejsce: Agnieszka Jarosz – 01:38:32

3 miejsce: Marta Migdał – 01:43:50

2xBabia Góra SkyRace®

MĘŻCZYŹNI

1 miejsce: Dariusz Marek – 02:21:14

2 miejsce: Karol Urbańczyk – 02:26:48

3 miejsce: Marcel Broj – 02:31:40

KOBIETY

1 miejsce: Anna Kidoń – 03:05:42

2 miejsce: Patrycja Bieszczad – 03:08:50

3 miejsce: Marta Lipnicka – 03:12:24

Ultramaraton 3xBabia Góra

MĘŻCZYŹNI

1 miejsce: Karol Matyssek – 08:01:15

2 miejsce: Sylwester Augustyński – 08:19:50

3 miejsce: Ivan Pobis – 08:32:19

4 miejsce: Robert Dudzik – 09:01:21

5 miejsce: Andrzej Mika – 09:07:17

KOBIETY

1 miejsce: Justyna Witek – 10:23:00

2 miejsce: Małgorzata Pleban – 10:58:51

3 miejsce: Monika Dzierżeńska – 11:11:10

4 miejsce: Joanna Ołownia – 11:24:21

5 miejsce: Ewa Siwoń – 11:30:59

Ultramaraton 4xBabia Góra

MĘŻCZYŹNI

1 miejsce: Wojciech Ścieszka – 10:56:56

2 miejsce: Michał Sitarek – 11:14:07

3 miejsce: Piotr Ranosz – 11:45:17

4 miejsce: Bartosz Ramos – 11:48:58

5 miejsce: Paweł Wichłacz – 11:51:31

Ultramaraton 5xBabia Góra

MĘŻCZYŹNI

1 miejsce: Dawid Atanasow Ancew – 14:31:38

2 miejsce: Marcin Durkowski – 14:46:56

3 miejsce: Tomasz Data – 14:57:29

4 miejsce: Artur Padewski – 15:23:33

5 miejsce: Michał Kochanowski – 15:47:45

W tegorocznej edycji Ultramaratonu 6xBabia Góra tylko 1 osobie udało się wyruszyć na ostatnie, 6-te podejście na Babią Górę. Zawodniczką, która podjęła się próby ukończenia Ultramaratonu 6xBabia Góra była Angelika Szczepaniak. Angelika jako jedyna pokonała w tym roku całą trasę Ultramaratonu 6xBabia Góra. Dokonała tego w czasie 17:24:36. Niestety limit czasu ustalony dla trasy 6xBabia Góra został przekroczony, ale mimo tego serdecznie gratulujemy uzyskanego wyniku.

Współorganizatorem8. Ultramaratonu Babia Górabyła Gmina Lipnica Wielka.

Sponsorzy i Partnerzy wydarzenia: Garmin Polska, Brubeck, Kropla Beskidu, Nikwax, Consorfrut Polska, This 1, Salco, Wadowscy Autoryzowany Dealer Kia, Magazyn Góry, Wydawnictwo GALAKTYKA, Babiogórski Park Narodowy, Nadleśnictwo Nowy Targ, Nadleśnictwo Sucha, PKL Mosorny Groń, Wspólnota Leśna Urbarialna w Lipnicy Małej, Wspólnota Leśna Urbarialna w Zubrzycy Górnej, Wspólnota Leśna Urbarialna w Zubrzycy Dolnej, Ośrodek Górska Przystań, PIUS XX – Strefa rozrywki, Schronisko PTTK Markowe Szczawiny, Pracownia Artystyczna Smreczaki.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu: www.ultrababia.pl

Organizatorzy – „Kozica” Fundacja Biegów Górskich

Zdjęcia: Magdalena Sedlak, Dominika Rakszewska, Radosław Denisiuk

Informujemy, iż w dalszym ciągu można składać do urzędu wnioski o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej.

Dziękujemy wszystkim zainteresowany gazyfikacją gminy.

Informujemy iż w dalszym ciągu można składać do urzędu wnioski o wydanie warunków przyłączeniowych.

Można je również przesyłać na e-mail: gmina@lipnicawielka.pl . 

Druk dla domów jednorodzinnych można pobrać w linku poniżej lub otrzymać w urzędzie. Jeśli są Państwo zainteresowani przyłączem do innego typu budynku prosimy o wiadomość mailową z opisem budynku, który miałby zostać objęty przyłączem. Prosimy pamiętać, że wniosek musi być podpisany.

Wniosek-o-okreslenie-warunkow-przylaczenia-dla-grupy-przylaczeniowej-B-podgrupy-I-1Pobierz

I Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka

Serdecznie zapraszamy sympatyków siatkówki plażowej do udziału w Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka. Turniej odbyć miał się w maju, jednak przez obostrzenia byliśmy zmuszeni go przesunąć. Turniej ostatecznie odbędzie się 26.06.2021 r.

Szczegóły dotyczące turnieju:

Organizator Turnieju: Wójt Gminy Lipnica Wielka

Data i miejsce:
Stadion sportowy w Lipnicy Wielkiej, 1.05 2021 (sobota)

Uruchomienie Biura Zawodów:
26.06.2021, od. godz. 8:00

Start turnieju:
26.06.2021, od. godz. 9:00

Zasady gry:
– zespoły dwuosobowe
– ilość boisk: 2
– maksymalna liczba drużyn biorąca udział w Turnieju Głównym: 16
– w przypadku większej ilości drużyn: eliminacje (zasady eliminacji zostaną ustalone w dniu turnieju, w zależności od ilości drużyn)
– system rywalizacji: brazylijski ( tzw. podwójnej eliminacji)
– mecze: wygrany set do 21. (min. 2 pkt przewagi)
– przepisy: zgodne z Przepisami FIVB Siatkówki Plażowej
– pełny regulamin będzie dostępny w dniu turnieju

Zapisy, info:

https://docs.google.com/forms/d/1tDdXGiis0-NHRMKd-B0DBY-u2_aEL56L35r_oRzIlYA/viewform?edit_requested=true

tel. 18 26 345 95 wew.11

mail: sekretariat@lipnicawielka.pl

5. Edycja Biegu Pasterskiego w Lipnicy Wielkiej. Klasyfikacja szkół podstawowych o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka

Regulamin V Pasterskiego Biegu Przełajowego

CELE:
– Stworzenie możliwości sportowego spędzenia wolnego czasu.
– Podnoszenie poziomu zdrowotnego i odbudowy psychicznej poprzez kontakt z naturą.
– Nawiązywanie kontaktów między uczestnikami biegów.
– Podnoszenie sprawności fizycznej wśród uczestników.
– Realizacja aspiracji sportowych.

CHARAKTER IMPREZY:

– impreza sportowa

– impreza ma charakter otwarty


TERMIN ZAWODÓW:
– 22 czerwiec 2021 r. (wtorek) początek zawodów ok. godz. 10:00

MIEJSCE ZAWODÓW:
– Stadion Sportowy w Lipnicy Wielkiej.

TRASA ZAWODÓW:

– Trasy na Stadionie Sportowym w Lipnicy Wielkiej.

ORGANIZATOR:
– Wójt Gminy Lipnica Wielka,
– Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej,

– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnicy Wielkiej.

UCZESTNICY:
– W biegach startują wszyscy chętni według podanych kategorii wiekowych, nie posiadający przeciwwskazań do uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego, osobno dziewczęta i chłopcy

ZGŁOSZENIA:
– Na kartach startowych stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu. mailowo do 17.06.2021 r. adres e-mail: kultura@lipnicawielka.pl lub telefonicznie do Gminnego Centrum Kultury tel:18 26 346 38;

NAGRODY:
– Dla pierwszych trzech rzeczowe;
– Pierwszych sześciu – dyplomy;

DYSTANSE i KATEGORIE WIEKOWE:
2012 i młodsi 400 m (dziewczynki i chłopcy)

2011 -2010 600 m (dziewczynki i chłopcy)

2009 -2008 600 m (dziewczynki) 800 m (chłopcy)

2007 – 2006 800 m (dziewczynki) 1000 m (chłopcy)

od 2005 (KATEGORIA OPEN) 1000 m

SPRAWY RÓŻNE:

Klasyfikacja szkół podstawowych o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka;

– Zawodnicy nie mogą biegać w kolcach;

– Dojazd uczestników na zawody z innej gminy we własnym zakresie.

– W sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje organizator;

– Organizator zapewnia posiłek i napój dla uczestników biegu

– W przypadku braku warunków do przeprowadzenia imprezy organizator ma prawo do jej odwołania lub przeniesienia na inny termin.

– Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika (zdjęć, nagrań filmowych) w materiałach promocyjnych, prasie oraz na stronie internetowej Organizatorów. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.

– Informacje na bieżąco na www.lipnicawielka.pl

fot. Andrzej Habina

Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora

Zapraszamy do udziału w Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.

Do pracy w komisji zaproszona została Maja Spychaj-Kubacka, reżyserka przedstawienia o Heródku. W poprzedniej edycji zgłoszony był pan Eugeniusz Pastwa.

Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze Združeniem Euroregion „Tatry” zaprasza do udziału w Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.

Triennale obejmuje konkurs twórczości artystów amatorów z kręgu sztuki naiwnej i  art brut, wystawę pokonkursową, wystawę laureta w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu oraz wydanie katalogów wystaw.

Triennale ma na celu prezentację szerokiej publiczności amatorskiej twórczości z kręgu malarstwa i rzeźby naiwnej i art brut, która pozostaje poza uznanymi kierunkami sztuki, odkrywanie oraz popularyzację nowych i oryginalnych indywidualności twórczych z pogranicza polsko-słowackiego, reprezentujących nurt sztuki naiwnej i art brut, a także propagowanie twórczości patrona triennale, wybitnego nowotarskiego rzeźbiarza Edwarda Sutora.


Serdecznie zapraszamy do udziału w tym konkursie nieprofesjonalnych artystów z kręgu sztuki naiwnej lub art brut, którzy mieszkają lub tworzą na obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Zgłoszenia maksymalnie 3 prac jednego artysty, wykonanych w dowolnej technice i prezentujących dowolną tematykę, które wcześniej nie były nagradzane na innych konkursach mogą być nadsyłane indywidualnie lub przez instytucje kultury, galerie, muzea, stowarzyszenia i  kolekcjonerów sztuki. 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września 2021 r.

SZCZEGÓŁY NA STRONIE EUROREGIONU TATRY

Przypomnienie o naborach wniosków w LGD Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Uprzejmie przypominamy, iż poniższe nabory wniosków będą trwały do najbliższego poniedziałku czyli do 14-06-2021.

Nabór nr 1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa)
Dotacja – 100 000 zł. Nasz budżet na to działanie to: 700 000 zł.
Warunek! –> utrzymanie firmy przez 2 lata
Ogłoszenie: http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2021/05/11/nabor-nr-1-2021-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczejutworzenie-nowego-przedsiebiorstwa/
***
Nabór nr 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej (utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)
Dotacja – 100 000 zł . Nasz budżet: 100 000 zł.
Warunek! –> utrzymanie firmy przez 2 lata
Ogłoszenie: http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2021/05/11/nabor-nr-2-2021-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczejutworzenie-nowego-przedsiebiorstwa-w-turystyce/
***
Nabór nr 3/2021- Rozwijanie działalności gospodarczej

Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa-od 50 000 zł do 300 000,00 zł.
Nasz budżet na to działanie to: 404 792,00 zł.
Warunek! –> Zatrudnienie pracownika na 3 lata od płatności końcowej, pełny etat-musi być związany z operacją.
Ogłoszenie: http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2021/05/11/nabor-nr-3-2021-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/
***
Nabór nr 4/2021- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe)
Ważne: WSKAŹNIK PRODUKTU: Liczba wydarzeń rekreacyjno-sportowych – 4 sztuki
Nasz budżet na to działanie to: 62 324,00 zł
Ogłoszenie:http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2021/05/11/nabor-nr-4-2021-promowanie-obszaru-objetego-lsr-w-tym-produktow-lub-uslug-lokalnychwydarzenia-rekreacyjno-sportowe/

***

Szczegółowe informacje nt. naboru i składania wniosków, kryteria, formularze wniosków znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze na stronie przyjaznadolinaraby.info 

Kontakt do biura LGD : (18) 26 78 648/ (+48) 500 475 840/ lgd.rokiciny@interia.pl .

W związku z stanem epidemii zachęcamy do konsultacji wniosków online: mailowo (na każdy e-mail odpowiemy) albo telefonicznie.