Artystyczne ferie z „Biełaso” w tle – biełase janiołki

Wójt Gminy Lipnica Wielka

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

oraz Stowarzyszenie ART Orawa


serdecznie zapraszają dzieci i młodzież
na Artystyczne ferie z „Biełaso” w tle

Najbliższe warsztaty odbędą się
z biełasych janiołków
w najbliższy wtorek w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej
tj. 25.01.2022 o godz. 9.00
prowadzone przez Panią Elżbietę Kowalczyk

Dbając o zdrowie uczestników i zachowując wszystkie środki ostrożności, liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości osób utworzona zostanie druga grupa.

Chętnych prosimy o zapisywanie się w Gminnym Centrum Kultury

pod nr. tel. 182634638, e-mail kultura@lipnicawielka.pl lub osobiście. 

Decyduje kolejność zgłoszenia. 

Uroczyste złożenie wiązanki na grobie Piotra Borowego w 90. Rocznicę Jego śmierci

W związku z 90. rocznicą śmierci Piotra Borowego mieliśmy dzisiaj zaszczyt gościć Panią Zastępcę Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie – Cecylię Radoń oraz Starostę Powiatu Tatrzańskiego Piotra Bąka.

Wspólnie z Wójtem Gminy Lipnica Wielka, Sekretarzem Gminy Lipnica Wielka oraz Dyrektorem Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej złożyli wiązankę na grobie Piotra Borowego.  

Dzisiaj mija 90. rocznica śmierci Piotra Borowego

W Lipnicy Wielkiej 18 stycznia 1932 r. zmarł Piotr Borowy. Pogrzeb Apostoła Orawy odbył się trzy dni później z udziałem przedstawicieli władzy państwowej. W ostatniej drodze towarzyszyły mu tłumy mieszkańców Lipnicy Wielkiej i Orawy. Został pochowany na przykościelnym cmentarzu w Lipnicy Wielkiej. Ks. Józef Buroń zrelacjonował uroczystości pogrzebowej w “Gazecie Podhalańskiej” w numerze 6 z 7 lutego 1932 roku, określając Piotra Borowego “Orawskim Ghandim”.

Przeczytajcie te relacje na naszej stronie orawa2024.pl

Artystyczne ferie z „Biełaso” w tle – malowane kamyczki

Wójt Gminy Lipnica Wielka

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

oraz Stowarzyszenie ART Orawa


serdecznie zapraszają dzieci i młodzież
na Artystyczne ferie z „Biełaso” w tle

Najbliższe warsztaty odbędą się
z malowanych kamyczków
w najbliższy czwartek w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej
tj. 20.01.2022 o godz. 9.00
prowadzone przez Panią Magdalenę Kostrzewę-Sreczak

Dbając o zdrowie uczestników i zachowując wszystkie środki ostrożności, liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości osób utworzona zostanie druga grupa.

Chętnych prosimy o zapisywanie się w Gminnym Centrum Kultury

pod nr. tel. 182634638, e-mail kultura@lipnicawielka.pl lub osobiście. 

Decyduje kolejność zgłoszenia. 

III Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla Najmłodszych

Protokół z III Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek dla Najmłodszych, który odbył się w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej w dniu 14.01.2022 roku

Komisja w składzie:

Edward Siepak – przewodniczący,

Stanisława Michalak – członek,

Karolina Kowalczyk – członek

dokonała oceny uczestników przeglądu i postanowiła przyznać następujące miejsca:

Kategoria 3-latki

Miejsce I

 1. Sara Stefaniak
 2. Joanna Michalak
 3. Aleksandra Szeliga
 4. Kamil Łowas
 5. Aleksandra Klozyk
 6. Aleksandra Spyrka

Kategoria 4-latki

Miejsce I

 1. Filip Stefaniak
 2. Natalia Wontorczyk

Miejsce II

 1. Aleksandra Cieluch
 2. Wojciech Mastella
 3. Dawid Kulawiak

Miejsce III

 1. Gabriel Domin
 2. Karina Brandys
 3. Alan Kobroń

Kategoria 5-latki

Miejsce I

 1. Tomasz Łyś
 2. Kamila Pietraszek
 3. Nikola Jasiura

Miejsce II

 1. Karolina Michalak
 2. Filip Mastela

Kategoria 6-latki

Miejsce I

 1. Zuzanna Szeliga
 2. Zofia Łuka
 3. Kacper Jasiura

Miejsce II

 1. Paula Diurczak
 2. Laura Janowiak
 3. Sabina Ogórek
 4. Magdalena Kudzia
 5. Kacper Kidoń

Miejsce III

 1. Wiktoria Gwiżdż
 2. Liliana Kobroń
 3. Maksymilian Mazur

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za piękną prezentację, opiekunom oraz rodzicom za przygotowanie dzieci do konkursu. Komisja pragnie podkreślić bardzo wyrównany i wysoki poziom zachęcając do udziału w przyszłym roku.

foto: Bronek Kowalczyk

Od stycznia nowe świadczenie – dodatek osłonowy

Od 4 stycznia będzie można składać wnioski o dodatek osłonowy. Nowe świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. W Gminie Lipnica Wielka wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmować i rozpatrywać Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek można złożyć także na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lipnica Wielka.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek osłonowy?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy do 31 października 2022 r. Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-483 Lipnica Wielka 520. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet, np. za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do urzędu.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego?

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące dodatku osłonowego są publikowane na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy .

Dodatkowo pytania można kierować do pracowników OPS. Można to zrobić telefoniczne, dzwoniąc pod numer 18/26-349-90 lub mailowo, pisząc na adres: monika.kramarz@lipnicawielka.pl

Do pobrania:

 1. Wzór wniosku -doc
 2. Wzór wniosku – pdf
 3. Wskazówki, jak wypełnić wniosek

Harmonogram wywozów odpadów w aplikacji „Moje Odpady”

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z nowym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na rok 2022 zalecamy odinstalowanie aplikacji „Moje Odpady”, a następnie ponowną jej instalację na telefonie. Po takim działaniu aplikacja zostanie zaktualizowana i harmonogram wywozów odpadów będzie aktualny.

Aplikację można pobrać z poniższych linków:
1. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojeodpady&hl=pl
2. Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/moje-odpady/id1248697353

Lipnicki społecznik roku 2021 – zgłoś społecznika

Serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania osób indywidualnych, organizacji, grup nieformalnych i instytucji działających na terenie lub dla terenu gminy Lipnica Wielka do Nagrody Wójta Gminy Lipnica Wielka pn. „Lipnicki Społecznik Roku” dla uhonorowania szeroko pojętej działalności społecznej (np. strażacy, działalność kulturalna, sportowa, dobroczynna, sponsorzy ww. działalności, i inne). Na zgłoszenia czekamy do 14 lutego 2022 roku. O formule wręczenia nagrody „Lipnicki Społecznik Roku” poinformujemy w czasie późniejszym. Poniżej regulamin oraz karta zgłoszenia.


Nagroda Wójta Gminy Lipnica Wielka dla działaczy społecznych „Lipnicki Społecznik Roku”

§ 1

1. Nagroda Wójta Gminy Lipnica Wielka pn. „Lipnicki Społecznik Roku” przyznawana jest dla uhonorowania szeroko pojętej działalności społecznej (np. strażacy, działalność kulturalna, sportowa, dobroczynna, sponsorzy ww. działalności, i inne) zarówno dla osób indywidualnych, organizacji, grup nieformalnych i instytucji działających na terenie lub dla terenu gminy Lipnica Wielka.

2. Nagroda przyznawana jest za szczególne społeczne osiągnięcia na rzecz społeczności lokalnej oraz wspieranie takich działań.

3. Każdego roku zostaje przyznany jeden tytuł „Lipnickiego Społecznika Roku” spośród nadesłanych zgłoszeń.

4. O przyznaniu tytułu decyduje każdorocznie Kapituła Konkursu „Lipnicki Społecznik Roku” powołana zarządzeniem Wójta Gminy Lipnica Wielka.

5. Kandydatury do przyznania tytułu „Lipnicki Społecznik Roku” zgłaszają: osoby indywidualne, organizacje, grupy nieformalne i instytucje działające na terenie lub dla terenu gminy Lipnica Wielka do końca danego roku kalendarzowego na załączonej do regulaminu KARCIE ZGŁOSZEŃ.

6. Wręczenie nagrody nastąpi podczas wybranej imprezy gminnej i odbędzie się w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej. W przypadku obostrzeń związanych z pandemią zostanie ustalona inna forma wręczenia nagrody.

§ 2

1. Nagroda Wójta Gminy Lipnica Wielka przyznawana jest w postaci rzeczowej. O rodzaju nagrody każdorazowo decyduje Wójt Gminy. Istnieje możliwość przyznania dodatkowych nagród przez Wójta Gminy dla innych wybranych grup społecznych / osób.

§ 3

Wręczenie nagród winno mieć charakter uroczysty.

§ 4

Nagrody są finansowane ze środków budżetu gminy Lipnica Wielka

XXVIII Gminny Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Piotra Borowego w Lipnicy Wielkiej

Protokół z XXVIII Gminnego Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Piotra Borowego w Lipnicy Wielkiej odbywającego się w dniu 12 stycznia 2022 roku

Komisja w składzie:

 1. Robert Kowalczyk – przewodniczący
 2. Irena Grobarczyk – członek
 3. Karolina Kowalczyk – członek
 4. Stanisława Kucek – członek
 5. Danuta Paplaczyk – członek
 6. Franciszek Pindziak – członek

Komisja po przesłuchaniu 45 uczestników ze szkół podstawowych, Liceum i Technikum w Lipnicy Wielkiej przyznała następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:

RECYTATORZY- KLASY 0 –III

I miejsce: Aleksandra Mikłusiak – SP 1, kl. II

II miejsce: Oliwia Gombarczyk – SP 4, kl. II

III miejsca (alfabetycznie):

Patryk Kramarz – SP 4, kl. III

Zofia Kuliga – SP 1, kl. I

Estera Kurnat – SP 1, kl. II

Reprezentacja do Białego Dunajca: Aleksandra Mikłusiak i Oliwia Gombarczyk

GAWĘDZIARZE – KLASY 0 –III

I miejsce: Gabriela Jasiura – SP 4, kl. II

II miejsce: Karolina Klozyk – SP 1, kl. III

III miejsce: Marcelina Gombarczyk – SP 4, kl. I

Reprezentacja do Białego Dunajca: Gabriela Jasiura i Karolina Klozyk

RECYTATORZY- KLASY IV – VI

I miejsca (alfabetycznie):

Wiktoria Borowy – SP Kiczory, kl. V

Tomasz Łowas – SP 4, kl. V

II miejsce: Julia Jazowska – SP 2, kl. V

III miejsce: Zuzanna Antałczyk – SP 4, kl. VI

Wyróżnienia (afabetycznie):

Karolina Michalak – SP 1, kl. VI

Wiktoria Michalak – SP 1, kl. IV

Julia Pawlak – SP 1, kl. VI

Milena Wójciak – SP Kiczory, kl. V

Reprezentacja do Białego Dunajca: Wiktoria Borowy i Tomasz Łowas

GAWĘDZIARZE – KLASY IV – VI

I miejsce: Radosław Brenkus – SP 4, kl. VI

II miejsce: Michalina Kuliga – SP 1, kl. IV

III miejsce: Amelia Kramarz – SP Kiczory, kl. IV

Wyróżnienia (alfabetycznie):

Julia Bryniarska – SP 4, kl. VI

Anna Dziurdzik – SP 2, kl. IV

Izabela Kidoń – SP 2, kl. IV

Maciej Kidoń – SP 1, kl. VI

Emilia Kowalczyk – SP 2, kl. IV

Bartłomiej Łyś – SP 2, kl. VI

Hubert Marszałek – SP 2, kl. IV

Marika Wójciak – SP Kiczory, kl. IV

Reprezentacja do Białego Dunajca: Radosław Brenkus i Michalina Kuliga

RECYTATORZY- KLASY VII-VIII

I miejsca (alfabetycznie):

Robert Karlak – SP 1, kl. VIII

Oliwia Kowalczyk – SP 2, kl. VIII

II miejsce: Martyna Ziemiańczyk – SP 1, kl. VII

III miejsce: Maja Antałczyk – SP 4, kl. VIII

Wyróżnienia (alfabetycznie):

Kinga Brenkus – SP 4, kl. VII

Ewelina Krzyś – SP 2, kl. VII

Reprezentacja do Białego Dunajca: Robert Karlak i Oliwia Kowalczyk

GAWĘDZIARZE – KLASY VII-VIII

I miejsce: Joanna Klapisz – SP 2, kl. VIII

II miejsce: Justyna Wojtusiak– SP 2, kl. VII

III miejsca (alfabetycznie):

Julia Jasica – SP Kiczory, kl. VII

Anna Lichosyt – SP 2, kl. VIII

Wyróżnienia:

Patrycja Michalak – SP 4, kl. VII

Amelia Słaby – SP Kiczory, kl. VII

Reprezentacja do Białego Dunajca: Joanna Klapisz i Justyna Wojtusiak

RECYTATORZY – LICEUM I TECHNIKUM

I miejsca (alfabetycznie):

Dominika Wątorczyk – Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej  – kl. II

Ewelina Żegleń – Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej  – kl. I B

II miejsce: Anita Janowiak – Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej – kl. II

III miejsce: Kacper Moczoł – Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej  – kl. III

Reprezentacja do Białego Dunajca: Ewelina Żegleń, Dominika Wątorczyk i Anita Janowiak

GAWĘDZIARZE – LICEUM i TECHNIKUM

I miejsca (alfabetycznie):

Justyna Karlak – Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej  – kl. II

Artur Olesiński – Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej  – kl. I D

Reprezentacja do Białego Dunajca: Justyna Karlak i Artur Olesiński

Nauczyciele przygotowujący:

SP 1: Anna Mikłusiak, Agnieszka Klozyk, Anna Cymerman

SP 2: Barbara Brenkus, Anna Cymenrman

SP 4: Lucyna Łowas, Beata Rudnicka, Aniela Lach, Wioletta Blaszkiewicz

SP Kiczory: Anna Kramarz, Wioletta Machaj

Liceum i Technikum: Alina Kubacka, Barbara Sojka-Kidoń, Barbara Brenkus

Komisja dziękuje uczestnikom, nauczycielom przygotowującym oraz rodzicom za pracę z dziećmi i wkład w przygotowanie do konkursu.

Komisja pragnie podkreślić wyrównany, wysoki poziom młodych recytatorów i gawędziarzy. Nagrodzeni uczniowie wykazali się dobrą znajomością wybranego tekstu, poprawną interpretacją wybranej poezji oraz staranną wymową, uwzględniającą prawidłową artykulację.

Istotne jest, aby osoba recytująca dobrze interpretowała mówiony przez siebie tekst, aby podkreślić wymowę, nastrój, emocje wpisane w utwór. Należy także pamiętać że pisownia gwarowa nie zawsze jest równoznaczna z wymową.

Warto też zwrócić uwagę na dobór repertuaru – należy zadbać o to, by teksty były odpowiednio dobrane do wieku. Niestety w zaprezentowanych tekstach pojawiły się odstępstwa od właściwej realizacji gwarowej. Należy zwrócić szczególną uwagę na czystość gwary. Prosimy o niewybieranie dla jednej osoby wierszy tego samego autora.

foto: Ewa Magiera

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2022 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

Oferty można składać do 01.02.2022 roku

Szczegóły określono w regulaminie będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 3/2022 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 11.01.2022 roku

Zarzadzenie Wójta – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Regulamin
Oferta – wzór
Umowa – wzór
Sprawozdanie – wzór
Opis faktur – wzór