Spotkania wiejskie

Szanowni mieszkańcy Lipnicy Wielkiej i Kiczor!

Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz Sołtysi serdecznie zapraszają na spotkania wiejskie:

12 lutego 2023 r

o godz. 09:45 w Szkole Podstawowej nr 4 w Przywarówce

o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej w Kiczorach

o godz. 12:40 w Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczykach

oraz

19 lutego 2023 r

o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanicy

o godz. 12:40 w Domu Ludowym w Centrum

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniach.

Wójt Gminy

Mateusz Alojzy Lichosyt

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Karkoszka

Zloz wniosek o 500+ w aplikacji mZUS

Ruszył nabór wniosków o 500+ na kolejny okres świadczeniowy

Od 1 lutego ZUS zaczął przyjmować wnioski o świadczenie „500+” na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 roku.

Wnioski można złożyć m.in. przez bezpłatną aplikację mZUS, która działa na telefonach komórkowych lub tabletach.

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 roku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Wniosek na nowy okres świadczeniowy można złożyć przez aplikację mZUS, na portalu PUE ZUS, portalu MRiPS Emp@tia i przez bankowość elektroniczną.

Rodzic lub opiekun dziecka, który ma numer PESEL, złoży wniosek także przez portal Emp@tia albo swój bank – jeśli uruchomił tę usługę. Jeżeli nie ma profilu na PUE, ZUS mu go założy automatycznie na podstawie danych z wniosku.

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek: do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r., w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w czerwcu  2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w lipcu 2023 r. . – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r., wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca, w sierpniu 2023 r.  – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

500+ dla obcokrajowców

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE i też pozostałym cudzoziemcom, o ile są legalnie w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Świadczenie „500+” przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. z powodu wojny i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Jeśli chcą ubiegać się o świadczenie wychowawcze, powinni złożyć specjalnie przygotowany w języku ukraińskim formularz SW-U. Wniosek ten można złożyć na PUE, na portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną.

Zloz wniosek o 500+ w aplikacji mZUS
Warsztaty artystyczne w ferie

Warsztaty artystyczne w ferie – walentynkowe serca

Wójt Gminy Lipnica Wielka

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

oraz Stowarzyszenie ART Orawa


serdecznie zapraszają dzieci i młodzież
na Warsztaty Artystyczne w ferie

Najbliższe warsztaty odbędą się
z walentynkowych serc
w najbliższy czwartek w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej
tj. 9.02.2023 o godz. 9.00
prowadzone przez Panią Elżbietę Kowalczyk

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości osób utworzona zostanie druga grupa.

Chętnych prosimy o zapisywanie się w Gminnym Centrum Kultury pod nr. tel. 182634638, e-mail: kultura@lipnicawielka.pl lub osobiście. 

Decyduje kolejność zgłoszenia. 

Do zobaczenia 🙂

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wyciąg z przepisów karnych:

  • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
  • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Zimowe utrzymanie dróg sezon 2022/2023

Przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące osób zarządzających i nadzorujących zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/203: 

DROGI GMINNE sezon 2022/2023:

  1. Standardy odśnieżania: 

a) standard III – 5,735 km, standard V – 1,81 km, standard VI – 45,969 km

Wykonawcą usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie całej gminy Lipnicy Wielka jest: FHU „ZBAZIN” Józef Garaj, 34-483 Lipnica Wielka, Kiczory 40 A,

Koordynatorami zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka ze strony Zamawiającego są:
Sołectwo Murowanica – sołtys Franciszek Pindziak, tel. 530 730043,
Sołectwo Centrum – sołtys Jan Kwak, tel. 609 098147,
Sołectwo Skoczyki – sołtys Eugeniusz Węgrzyn, tel. 693 361 115,
Sołectwo Przywarówka – sołtys Józef Karkoszka, tel. 697 995621,
Sołectwo Kiczory – sołtys Henryk Kowalczyk, tel. 530 730044,
oraz 
Koordynator/nadzorujący – kier. Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Grzegorz Kocur tel. 530-223-322.

DROGA POWIATOWA sezon zimowy 2022/2023:
Osoby zarządzające i nadzorujące zimowe utrzymanie dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg:

Nadzorujący:
Sławomir Belicki lub Józef Maryniarczyk – tel./faks 18 26 647 00 lub 18 26 628 88 , lub 18 26 497 70, lub kom. 722 195 305

Wykonawcą usługi zimowego utrzymania drogi powiatowej nr K1676 Lipnica Wielka – Przywarówka jest Konsorcjum Firm:
Lider – Józef Kondys FHU EXPORT IMPORT Józef Kondys 34 -722 Podwilk 337A,
Partner – Stanisław Waliczek TRANSKOP Nowe Bystre 192B, 34-521 Ząb, 34 -407 Ratułów 208, Telefony: 605 880 954, 601 439 868, 18 28 520 38
Podwykonawcą:
firma: FHU „ZBAZIN” Józef Garaj z siedzibą w 34-483 Lipnica Wielka, Kiczory 40 A

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 46
Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia  25 października 1994 r.
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ DYREKCJE OKRĘGOWE DRÓG PUBLICZNYCH

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Dotacje będą  wypłacane w terminach:

      3 – 28 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

      2 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Warsztaty artystyczne w ferie

Warsztaty artystyczne w ferie – filcowe obrazki

Wójt Gminy Lipnica Wielka

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

oraz Stowarzyszenie ART Orawa


serdecznie zapraszają dzieci i młodzież
na Warsztaty Artystyczne w ferie

Najbliższe warsztaty odbędą się
z filcowych obrazków
w najbliższy poniedziałek w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej
tj. 6.02.2023 o godz. 9.00
prowadzone przez Panią Elżbietę Kowalczyk

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości osób utworzona zostanie druga grupa.

Chętnych prosimy o zapisywanie się w Gminnym Centrum Kultury pod nr. tel. 182634638, e-mail: kultura@lipnicawielka.pl lub osobiście. 

Decyduje kolejność zgłoszenia. 

Do zobaczenia 🙂

Teatrzyk dla dzieci na ferie 2023 "Złośliwości Jej Królewskiej Mości"

Teatrzyk dla dzieci na ferie 2023 „Złośliwości Jej Królewskiej Mości”

W dniu 1 lutego 2023 w ramach Ferii 2023 w sali Domu Ludowego gościliśmy Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa. Wystawili oni dla Was edukacyjne przedstawienie pt. „Złośliwości Jej Królewskiej Mości”.

Złośliwości jej królewskiej mości

(Spektakl o zasadach dobrego wychowania)

Szybkie tempo życia oraz internetowy świat sprawiają, że coraz rzadziej ze sobą rozmawiamy, nie potrafimy bezinteresownie pomagać innym. Empatia i współczucie są nam coraz bardziej obce, przez co ulice stają się smutne, a place zabaw puste. Dobre wychowanie to styl życia, pewnych zasad można się uczyć od najmłodszych lat. Przestrzeganie ich nie powinno być wówczas problemem, czy przykrą powinnością.

Królewna Alicja jest rozkapryszona i wiecznie niezadowolona. Od samego rana w pałacu słychać jej dąsy i pretensjonalny ton. Wielu poddanych zwraca się o pomoc do następczyni tronu, ale dziewczyna nie zna słowa „współczucie” i każdego odprawia z kwitkiem. Pewnego dnia Alicja sama jednak będzie potrzebować pomocy. Czarodziej, chcąc dać jej nauczkę, zamienia damę w żabę. Królewna szybko zrozumie, jaką wartość ma pomaganie., jednak los rzuci jej kolejną kłodę pod nogi- z wizytą w pałacu pojawia się bowiem książę Aleksander. Młodzieniec  szuka kandydatki na żonę. Alicja w ciele żaby nie liczy na powodzenie. Książę poznając damę widzi jednak, że dziewczyna ma dobre serce i chce naprawić wszystkie błędy. Być może jej dobre zachowanie rozproszy zły czar tak, aby Książę i Królewna mogli żyć długo i szczęśliwie?

Wydarzenie zorganizowali: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lipnicy Wielkiej

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lipnicy Wielkiej

Po raz drugi w Gminie Lipnica Wielka został zorganizowany finał WOŚP. Podczas finału w Lipnicy Wielkiej na scenie wystąpili przeróżni artyści, a w międzyczasie odbywały się różne atrakcje oraz licytacje na rzecz WOŚP.
Wydarzenie rozpoczął konferansjer Przemysław Kopiejka, który na scenę zaprosił naszych najmłodszych z Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Kraina. Następnie wystąpiła na scenie Lipniczanka Natalia Lichosyt, prezentując swój wokalny talent, a także Szymon Grzybacz z Podwilka. Odbyły się licytacje, na których można było wylicytować m.in. sztabkę złota, różne vouchery od sponsorów, a także ręcznie robione przedmioty przez naszych orawskich twórców. Na scenie pokazał się również rodzimy zespół Orawianie ze swoimi gośćmi, którzy przyjechali ze Świdnika – Zespołem Tańca Ludowego Leszczyniacy.

O 18:00 wszyscy wspólnie zapaliliśmy światełko do nieba, a dalej do tańca zachęcił nas Zespół Zadyma.
Przygotowana była również strefa gastro, w której mogliśmy skosztować pysznych wyrobów naszych lokalnych gastronomów, oraz strefa warsztatów dla dzieci prowadzonych przez Stowarzyszenie Art Orawa oraz malowania twarzy dla dzieci przez zdolne Lipniczanki.
O bezpieczeństwo na całym wydarzeniu dbali Strażacy OSP z Lipnicy Wielkiej, Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza oraz Służba Medyczna Malta.
Podczas 31. Finału WOŚP w Lipnicy Wielkiej udało się zebrać rekordową kwotę 29 630,23 zł 140 euro.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli organizatorów Finału oraz tym, którzy pojawili się na finale!

A. Pażucha

fot. Paweł Pastwa Orawa.tv

Warsztaty artystyczne w ferie

Warsztaty artystyczne w ferie – ceramiczne obrazki

Wójt Gminy Lipnica Wielka

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

oraz Stowarzyszenie ART Orawa


serdecznie zapraszają dzieci i młodzież
na Warsztaty Artystyczne w ferie

Najbliższe warsztaty odbędą się
z ceramicznych obrazków
w najbliższy czwartek w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej
tj. 2.02.2023 o godz. 9.00
prowadzone przez Panią Magdalenę Kostrzewę-Smreczak

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości osób utworzona zostanie druga grupa.

Chętnych prosimy o zapisywanie się w Gminnym Centrum Kultury pod nr. tel. 182634638, e-mail: kultura@lipnicawielka.pl lub osobiście. 

Decyduje kolejność zgłoszenia. 

Do zobaczenia 🙂