Zastrzeżenie numeru PESEL

Od piątku, 17 listopada obywatele mogą zastrzec numer PESEL. Zgodnie z ustawą, której celem jest ograniczanie skutków kradzieży tożsamości.

Chcesz zastrzec swój numer PESEL, aby nikt nie wykorzystał go bez twojej wiedzy? A może chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, aby na przykład wziąć kredyt? Sprawdź, jak możesz to zrobić przez Internet lub w każdym urzędzie gminy.

Zastrzeżenie numeru PESEL w żaden sposób nie zablokuje ci możliwości rejestracji do lekarza, realizacji recepty czy załatwienia sprawy urzędowej.

I Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Ojczyzno ma…”

I Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Ojczyzno ma…”

W dniu 23 listopada 2023 r. odbył się I Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Ojczyzno ma…”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej, Wójt Gminy Lipnica Wielka oraz Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej. W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych w gminie Lipnica Wielka, wykonując swoje utwory jako soliści oraz duety w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Konkurs uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Wójt Gminy Lipnica Wielka – Pan Mateusz Lichosyt oraz Pani Karolina Kowalczyk – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, Pan Jan Kuliga – Sekretarz Gminy Lipnica Wielka, Ks. Mateusz Zbroja – Wikariusz Parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, którzy weszli w skład Komisji Konkursowej oceniającej występy uczniów. Celem przeglądu było kultywowanie postaw i wartości patriotycznych, wspieranie wychowania patriotycznego poprzez formy artystyczne, rozbudzanie talentów wokalnych oraz popularyzacja śpiewania pieśni patriotycznych przez uczniów.

Na rozpoczęcie tego konkursu klasa III zaśpiewała piosenkę wprowadzającą nas wszystkich w niezwykły nastrój patriotyczny. Następnie pani Dyrektor Ewelina Palenik przywitała gości i opiekunów. Szczególnie ciepło zwróciła się do wykonawców, dziękując za ich liczny udział oraz życząc im udanych występów i miłych wrażeń, pełnych dumy z bycia Polakiem. Zwróciła także uwagę na  potrzebę pielęgnowania wartości patriotycznych i kultywowania pamięci o tych, którzy odeszli walcząc o wolność naszej Ojczyzny. Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który pogratulował ciekawej inicjatywy i życzył powodzenia uczestnikom konkursu. Zwrócił również uwagę obecnych na ogromną wartość patriotyzmu w życiu każdego człowieka – patriotyzmu narodowego, ale również lokalnego, który szczególnie pielęgnowany jest w naszej Gminie.

Młodzi  artyści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne oraz instrumentalne. Konkursowi towarzyszyła wspaniała i podniosła atmosfera. Komisja Konkursowa podkreślała zaangażowanie uczestników, a także doceniła ich bardzo dobre przygotowanie i piękny wygląd.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za moc wrażeń, gratulujemy uzyskanych wyników i zapraszamy za rok. Dziękujemy również Komisji Konkursowej, która starannie i z zaangażowaniem oceniała uczestników konkursu.
Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu była pani Agata Barszcz, której serdecznie dziękujemy za wspaniałą inicjatywę i poświęcenie.

(SP3)

Protokół z posiedzenia Komisji oceniającej I Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Ojczyzno ma…”, odbywający się w dniu 23.11.2023 r.

Komisja w składzie:

  • Karolina Kowalczyk – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej
  • Jan Kuliga – Sekretarz Gminy Lipnica Wielka
  • Ks. Mateusz Zbroja – Wikariusz Parafii pw. św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej

po wysłuchaniu 20 solistów oraz 22 duetów postanowiło przyznać miejsca i nagrody następującym wykonawcom:


W kategorii Soliści klasa I-III:

I miejsce – Marcelina Gombarczyk, SP Nr 4

II miejsce – Dominik Karlak, SP Nr 3

III miejsce – Nikola Jasiura, SP Nr 4

W kategorii Soliści klasa IVVI:

I miejsce – Oliwia Gombarczyk, SP Nr 4

II miejsce – Sofia Falatova, SP Nr 4

III miejsce – Faustana Lichosyt, SP Nr 3

wyróżnienie – Emilia Bodek – SP Nr 3

W kategorii Soliści klasa VIIVIII:

I miejsce – Maja Warzeszak, SP Nr 2

II miejsce – Zuzanna Antałczyk + Radosław Brenkus (instrumentalista), SP Nr 4

III miejsce – Małgorzata Łazarczyk, SP Nr 1

W kategorii Duety klasa I-III:

I miejsce – Antonina Bandyk i Oliwia Żurek, SP Kiczory

II miejsce – Amelia Malec i Sonia Falatova, SP Nr 4

III miejsce – Emilia Mastela i Zuzanna Lichosyt, SP Nr 2

W kategorii Duety klasa IVVI:

I miejsce – Sandra Lach i Kamila Karlak, SP Nr 3

II miejsce Ex aequo – Karolina Klozyk i Kamila Ziemiańczyk, SP Nr 1

oraz Aleksandra Kurek i Antonina Kidoń + Kuba Michalak (instrumentalista), SP 2

III miejsce Ex aequo – Agata Borowy i Dominika Słaby, SP Nr Kiczory

oraz Wiktoria Michalak i Vanessa Gombarczykova – SP 1

W kategorii Duety klasa VIIVIII:

I miejsce – nie przyznano

II miejsce Ex aequo – Gabriela Michalak i Kornelia Karkoszka + Tomasz Łowas (instrumentalista), SP Nr 4

oraz Faustyna Węgrzyn i Magdalena Żurek, SP Nr 3

I Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Ojczyzno ma…”dobiegł końca. Należy podkreślić potrzebę i konieczność takiego przeglądu, szczególnie w okresie gdy gmina Lipnica Wielka świętuje 100. Rocznicę Przyłączenia Orawy do Niepodległej Polski. Zresztą świadczy też o tym duże zainteresowanie i odpowiedź na ten konkurs z poszczególnych szkół. Gratulujemy Szkole Podstawowej Nr 3 tej wspaniałej inicjatywy oraz dziękujemy za gościnność. Mamy nadzieję, że będzie ona kontynuowana w latach następnych. Dziękujemy artystom i ich instruktorom za piękne prezentacje. Niezwykle cieszy fakt, że uczestnicy dobrze poradzili sobie z wymagającym repertuarem oraz przeważnie dojrzale podeszli do przygotowania strojów i rekwizytów. Zwracamy uwagę na dostosowanie tonacji podkładów do możliwości uczestników. Zwracamy również uwagę na staranność przygotowania kostiumów scenicznych (np. trampki czy adidasy nie są odpowiednim elementem stroju galowego). Gratulujemy laureatom, wyróżnionym i wszystkim uczestnikom.

Organizatorami Gminnego Konkursu Polskiej Pieśni i Piosenki Patriotycznej byli: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej, Wójt Gminy Lipnica Wielka oraz Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.

Do zobaczenia w przyszłym roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

foto: SP 3

Zaproszenie na wernisaż wystawy oraz spektakl teatralny

Zaproszenie na wernisaż wystawy oraz spektakl teatralny

Organizatorzy zapraszają na:

Spektakl „Ostatni rachunek”

w wykonaniu Orawskiej Grupy Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka

scenariusz i reżyseria: Robert Kowalczyk

Występują: Wolorz: Eugeniusz Lichosyt, Notar: Jan Świdroń, Odpaśnicy: Patryk Rudniki i Bartłomiej Hrustek, Boginka: Wioletta Machay, Herminka: Dominika Żywczak, Gazdowie: Bronisław Bandyk i Karol Wnęk, Gaździny: Karolina Kowalczyk, Ewa Magiera, Magdalena Kostrzewa Smreczak oraz Zespół Orawiacy

Zrealizowano przy wsparciu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi – Współorganizatora Przedsięwzięcia

___________________________________

oraz

Wernisaż Wystawy Fotograficznej

Portret Symboliczny – Symbole Regionu w Fotografii

Autor Wystawy: Grzegorz Rzepiszczak

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

___________________________________

Lipnica Wielka – Dom Ludowy

1 grudnia 2023 r. piątek

g. 19:00 (wernisaż) / g. 19:30 (spektakl)

___________________________________

XXI Gminny Konkurs Szopek i Ozdób Bożonarodzeniowych

XXI Gminny Konkurs Szopek i Ozdób Bożonarodzeniowych

REGULAMIN XXI Gminnego Konkursu Szopek i Ozdób Bożonarodzeniowych

Organizatorzy:

Wójt Gminy Lipnica Wielka

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej

Cele konkursu:

1. Zachowanie tradycji wykonywania szopek i ozdób bożonarodzeniowych.

2. Prezentacja szopki jako elementu kultury orawskiej, chrześcijańskiej i narodowej.

3. Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.

4. Rozwijanie zainteresowań tradycjami bożonarodzeniowymi.

5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

6. Prezentowanie osiągnięć artystycznych.

7. Kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych – wykonawców indywidualnych lub zespołowych. Obejmuje pięć grup wiekowych:

1. Uczniowie klas: 0 – III oraz przedszkolaki,

2. Uczniowie szkoły podstawowej klas: IV – VI,

3. Uczniowie szkoły podstawowej klas: VII – VIII

4. Dorośli (w tym uczniowie szkół ponadpodstawowych)

5. Prace wspólne (różne kategorie wiekowe), w tym prace rodzinne

Warunki:

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej w formie przestrzennej pracy plastycznej lub płaskorzeźby lub wykonanie innych ozdób bożonarodzeniowych.

2. Należy uwzględnić elementy tradycji Bożego Narodzenia.

SZOPKI:

Dopuszcza się typy szopek:

TRADYCYJNA (oddaje realia narodzin Chrystusa opisane w Piśmie Świętym; w oparciu o podstawowe postacie świętej Rodziny, Trzech Króli itp.)

REGIONALNA-ORAWSKA (szopka o orawskich cechach, wyraźnie zaznaczonej tradycji, architekturze i zdobnictwie opartych o istniejące budowle i postaci regionalne)

ARTYSTYCZNA ( wykonana według dowolnych, własnych możliwości twórczych w nawiązaniu do dwóch powyższych typów)

Konstrukcja szopki, jak też jej wystrój musi być wykonana tylko w oparciu o materiały naturalne (np. drewno, gałązki świerka, słoma, papier, kora, nasiona, mech, kamień, itp.) ale również mogą być użyte materiały plastyczne (np. masa solna, papier kolorowy, bibuła). Inne materiały, wg inwencji twórczej wykonawcy dopuszczalne są również w przypadku szopki artystycznej. Wszystkie elementy powinny być wykonane samodzielnie.

Stosowanie elementów z seryjnych produkcji np. pocztówek, szopek, figurek oraz materiałów sztucznych (np. plastik) obniża punktację.

Konstrukcja szopki z uwagi na transport oraz warunki ekspozycyjne powinna być stabilna i trwale wykonana.

OZDOBY:

Technika i rodzaj wykonania prac (ozdób bożonarodzeniowych) jest dowolna – liczy się kreatywność, różnorodność, estetyka wykonania. (modelina, plastelina, glina, filc, drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.).

DO WSZYSTKICH PRAC:

Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, klasę oraz placówkę do której uczęszcza uczeń lub adres.

Kryteria ocen:

Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

1. Ogólne wrażenie artystyczne.

2. Zgodność z kulturą regionu oraz/lub Pismem Świętym (szopki)

3. Oryginalność pomysłu.

3. Opracowanie tematu, dobór i wykorzystanie materiałów.

4. Wkład pracy oraz samodzielność.

5. Estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji.

6. Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Ocena i terminy:

1. Prace należy składać u organizatorów konkursu do dnia 18 grudnia 2023 r.

2. Złożone do konkursu prace będą prezentowane w Domu Ludowym.

3. Oceny przedstawionych prac dokona powołane przez Organizatora Jury, które oceni prace w kategoriach wiekowych.

4. Od oceny komisji konkursowej uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.

5. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków niniejszego regulaminu.

6. Autorzy prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych prac w lokalnej prasie oraz innych mediach reklamujących konkurs.

7. Autorom wyróżnionych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe adekwatne do zajętego miejsca.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.lipnicawielka.pl oraz w „Gminnych Nowinach” oraz przekazane do szkół.

9. Organizator może dowolnie rozdysponować niniejsze prace.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy wspaniałych pomysłów podczas wykonywania prac.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 521, tel. 182634638;

2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób: dzwoniąc pod numer telefonu 609-651-709 lub pisząc na pocztę e-mail: iodo.public@gmail.com

3) Dane osobowe dziecka przekazane przez Panią/Pana w zgodzie będą przetwarzane w celu promocji imprez kulturalnych (sportowych, innych) organizowanych przez Gminę Lipnica Wielka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;

4) Okres przechowywania udostępnionych danych osobowych wynosi 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbywała się impreza;

5) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do UODO, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO;

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Światowy Dzień Seniora - nasi seniorzy wyjazdowo w kinie

Światowy Dzień Seniora – nasi seniorzy wyjazdowo w kinie

Światowy Dzień Seniora, obchodzony corocznie 14 listopada został ustanowiony w celu uhonorowania i docenienia wkładu osób starszych w społeczeństwo. To moment refleksji nad ich doświadczeniem, mądrością i aktywnością.

Seniorzy pełnią istotną rolę w społeczeństwie. Ich doświadczenie i mądrość są nieocenione, a dzięki nim młodsze pokolenia mogą czerpać z bogactwa przekazywanej wiedzy.

W ramach Światowego Dnia Seniora Klub Seniora z Lipnicy Wielkiej, działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej udał się do Kina Śnieżka w Rabce-Zdroju na film „Uwierz w Mikołaja”. Film rozweselił i wzruszył do łez. Następnie seniorzy zostali zaproszeni na obiad.

Miłym akcentem była również obecność towarzyszenie seniorom w tym dniu przez Pana Wójta Gminy Lipnica Wielka Mateusza Lichosyta. To było podkreślenie wagi tego dnia przez fakt, że Wójt był dla seniorów na „Ich wyłączność”.

Wyjazd był możliwy dzięki projektowi Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie „Miejsca przyjazne seniorom w Lipnicy Wielkiej na Orawie” w ramach programu Aktywny Senior zrealizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Narodowe Święto Niepodległości w gminie Lipnica Wielka

11 listopada w gminie Lipnica Wielka – Narodowe Święto Niepodległości

W sposób uroczysty i podniosły zaakcentowano uroczystości 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości w gminie Lipnica Wielka. W pochodzie spod Domu Ludowego do Kościoła przemaszerowały poczty sztandarowe prowadzone przez Strażacką Orkiestrę Dętą oraz druha OSP Tomasza Brodę. W Kościele pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej odprawiono Mszę Świętą koncelebrowaną z udziałem Ks. Proboszcza Jerzego Bargiela oraz Ojca Tadeusza Janowiaka. We mszy wzięły udział poczty sztandarowe wszystkich szkół i OSP naszej gminy, Związku Podhalan a także strażacy, Strażacka Orkiestra Dęta, Chór Eduardo, mieszkańcy oraz władze gminne z Panem Wójtem Mateuszem Lichosytem.

W Kościele miał miejsce również koncert w wykonaniu Chóru Eduardo z Lipnicy Wielkiej w ramach projektu „Rozwijamy Chór Eduardo w Lipnicy Wielkiej” – „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana 2023”, który zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W dalszej części uroczystości nastąpiło złożenie wiązanek w miejscach pamięci narodowej oraz przemieszczono się na Plac Piotra Borowego. Tam Strażacka Orkiestra Dęta pod kierownictwem Łukasza Bandyka odegrała Hymn Narodowy oraz wiązankę pieśni patriotycznych. Następnie głos zabrał Pan Wójt Mateusz Lichosyt, a na koniec można było zasmakować się w wojskowej grochówce, przygotowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Wielkiej. Dziękujemy wszystkim, dla których słowo Ojczyzna, ale również Orawa-mała Ojczyzna jest ważna, za obecność.

fot. Bronek Kowalczyk

Odsłonięcie tablicy Adorjána Divéky’ego

W dniu 05 listopada b.r. w kościele p.w. św. Marcina w Podwilku, w czasie uroczystej Mszy świętej nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej Adorjána Divéky’ego. W uroczystości, obok licznie zgromadzonych parafian Podwilka, wzięli udział między innymi: Dr Tibor Gerencsér z Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie wraz z małżonką, przedstawiciele Istytutu Liszta – Węgierskiego Centrum Kultury w Warszawie, przedstawiciele Polskiej Akademii Umiejętności, Poseł Edward Siarka wraz z małżonką, przedstawiciele instytucji i samorządów z terenu Orawy.

Po uroczystej mszy świętej przedstawiciele w/w organizacji złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą Adorjána Divéky’ego. Samorząd Gminy Lipnica Wielka reprezentował Jan Kuliga – Sekretarz Gminy.

Postać Adorjána Divéky’ego jest upamiętniona na naszym Murze Orawskich Ojców Niepodległości na Plcu Piotra Borowego w Lipnicy Wielkeij.

O jego związkach i zasługach dla polskiej Orawy od wielu lat pisze dr hab. Jerzy Roszkowski. Poniżej fragment jego publikacji : Geneza i dzieje rodu Divékych z Podwilka

Z polskością silnie związał się Adorján Divéky, o którym Węgrzy mówili, że „ukochał Polskę jak swoją drugą ojczyznę”, a byli i tacy, co wręcz stwierdzali: „Divéky to już zupełny Polak”. Z przekonań był on, z jednej strony, czołowym polonofilem, a z drugiej– wielkim patriotą węgierskim. Polonofilstwo Divéky’ego wywarło także wpływ na jego zainteresowania naukowe, gdyż w swych badaniach koncentrował się przede wszystkim na historii Polski oraz dziejach stosunków polsko-węgierski.

W latach 1898-1902 studiował historię i geografię na wydziale filozoficznym uniwersytetu budapeszteńskiego. Po ukończeniu studiów objął posadę nauczyciela gimnazjalnego, najpierw w Trzcianie, a następnie w Lewoczy. W 1906 roku obronił pracę doktorską na temat polsko-węgierskich stosunków handlowych w XVI-XVII stuleciu. Jednocześnie dał się poznać jako publicysta, niezwykle zaangażowany w sprawy polityczne i społeczne. W swych artykułach m.in. piętnował nieprawidłowości, jakie występowały w orawskiej administracji komitackiej. Przede wszystkim jednak wyrażał zaniepokojenie o przyszłość Królestwa Węgierskiego w jego historycznych granicach, wskazując równocześnie na źródła zagrożeń. W tym względzie szczególnie destrukcyjną rolę widział w ideologii neosłowiańskiej. Przedstawiał też koncepcje zapobieżenia rozpadowi Węgier.

Podzielał on pogląd, że władze powinny szukać porozumienia z tymi kręgami mniejszości narodowych na Węgrzech, które wiązały swoją przyszłość z państwem węgierskim i nie stały na pozycjach irredentystycznych. W tym też duchu sam współdziałał z niektórymi przedstawicielami mniejszości słowackiej, a przede wszystkim polskiej. Tłumaczył też węgierskiej opinii publicznej i oficjalnej, że Polacy są dla Węgrów naturalnym sojusznikiem. Apelował również do władz o przychylne ustosunkowanie się do polskich postulatów narodowościowych na Węgrzech.

Adorján Divéky stał się gorącym zwolennikiem zbliżenia między narodem polskim i węgierskim. Wpłynęło na to wiele czynników, przede wszystkim zaś zadecydowało o tym jego wykształcenie, przekonania i zainteresowania naukowe, a także tradycja rodzinna oraz miejsce urodzenia czyli pogranicze polsko-węgierskie.

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm))

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osoba niepełnosprawną.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: pod numerem telefonu 18 26 349 90, 18 26 348 08 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej, w godzinach pracy Ośrodka do dnia 14 listopada 2023 r.

Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Program „Opieka wytchnieniowa” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

11 listopada w gminie Lipnica Wielka

Mateusz Lichosyt, Wójt Gminy Lipnica Wielka serdecznie zaprasza na Uroczyste Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości

Program uroczystych Obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości:

10:00 Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w Kościele Parafialnym pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej (zbiórka pocztów sztandarowych oraz delegacji pod Domem Ludowym o 9.30).

Złożenie wiązanek i zapalenie zniczy w miejscach pamięci oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego (Plac Piotra Borowego – ok. 11.15)

Przemówienia i wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu Strażackiej Orkiestry Dętej z Lipnicy Wielkiej.