Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Lipnica Wielka

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2024 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2024 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Lipnica Wielka”.

Szczegóły w zarządzeniu nr 20/2024 Wójta Gminy  Lipnica Wielka z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Drukuj stronę Drukuj stronę