Ogłoszenia
Ostrzeżenia meteo
next arrow
previous arrow

Przedszkola w Lipnicy Wielkiej

Publiczne Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Kiczorach

Publiczne Przedszkole zostało utworzone   10 września 2001 roku i znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach. Drugi oddział został utworzony 01.09.2017 roku w Lipnicy Wielkiej „Grupa Żabki”.  Z wychowania przedszkolnego korzystają  dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Nasze Przedszkole dba o wszechstronny rozwój dziecka poprzez organizowanie różnego rodzaju działań edukacyjnych.

Placówkę wyróżnia wykształcona, stale podnosząca swoje kwalifikacje, pełna nowatorskich pomysłów, kadra pedagogiczna. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, logopedą oraz innymi instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka; współpracujemy także z Biblioteką szkolną, Szkołą Podstawową im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach, Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, posterunkiem Policji w Jabłonce, Straży Pożarnej w Lipnicy Wielkiej w Kiczorach, pielęgniarką, Urzędem Pocztowym w Lipnicy Wielkiej, Biblioteką Publiczną w Lipnicy Wielkiej, władzami samorządowymi.

Wychowawcy ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, dzięki czemu wdrażają w pracy z dziećmi innowacyjne metody i formy pracy. Starają się indywidualizować pracę z dziećmi stwarzając tym samym optymalne warunki rozwoju wychowanków i zapewniając im bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Nauczyciele traktują każde dziecko jako indywidualność, kładąc nacisk na rozwój jego mocnych stron i eliminując jego ewentualne niedobory lub dysfunkcje. Publiczne  Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.30 do 15 30. 

Dyrektor Przedszkola: mgr Edyta Warzecha

kontakt mail: publiczneprzedszkole@lipnicawielka.pl

tel.  Kiczory grupa Pszczółki 18 26 350 23

tel. Lipnica Wielka grupa Żabki 607 130 542

Prywatne Przedszkole Bajkowa Kraina w Lipnicy Wielkiej

Prywatne Przedszkole ,,Bajkowa Kraina’’

Patrycja Kudzia

34-483 Lipnica Wielka 442

Skip to content