Konkurs plastyczno-literacki w ramach Roku Orawskich Ojców Niepodległości

Konkurs plastyczno-literacki w ramach Roku Orawskich Ojców Niepodległości

W tym roku mija 100. rocznica ostatecznego wytyczanie granicy na Orawie – jako ostatniej w międzywojennej Polsce co przyczyniło się do podjęcia przez radnych uroczystej uchwały w sprawie ustanowienia roku 2024 „Rokiem Orawskich Ojców Niepodległości”. Jest to jednocześnie rok zakończenia czteroletnich obchodów 100. Rocznicy Przyłączenia Części Orawy do Niepodległej Polski „Orawa z Niepodległą”. Wszelkie wydarzenia, mające charakter pamięci historycznej będą skupione wokół Orawskich Ojców Niepodległości. Pragniemy przez to nawiązać do patriotycznej postawy orawskich bohaterów symbolizując przez to walkę niepodległościową Orawy, poświęcenie za Polskę i przywiązanie do naszych wartości. Niech te wspomnienia będą przykładem i zobowiązaniem dla następnych pokoleń mieszkańców naszej Gminy.

Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników; można przedstawić naszych bohaterów w czasach przeszłych, ale i osadzić ich twórczość we współczesnych realiach.

Organizatorzy:

Wójt Gminy Lipnica Wielka wraz z grupą „Orawa 2024”

1. Cel konkursu:

 • uczczenie 100. Rocznicy przyłączenia części Orawy do Niepodległej Polski, Orawa z Niepodległą;
 • zachęcenie do aktywności i wyobraźni artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • popularyzacja wiedzy na temat historii Orawskich Ojców Niepodległości dla następnych pokoleń Orawian;
 • zachęcenie do aktywnego uczestnictwa oraz propagowania informacji na temat Orawy oraz Orawskich Ojców Niepodległości;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • kształtowanie uczuć patriotycznych poprzez formy artystycznego wyrazu;
 • wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży patriotyczną postawą orawskich bohaterów, nieopisanym cierpieniem i ofiarą dla Orawy;

2. Tematyka szczegółowa konkursu:

 1. „Czy warto było?” Pamięć o Orawskich Ojcach Niepodległości
 2. „Niełatwe ścieżki” drogi do Niepodległości.
 3. Godne uczczenie pamięci o 100. rocznicy przyłączenia części Orawy do Niepodległej Polski – podsumowanie czteroletnich obchodów
 4. Dzisiejsze inspiracje historią Orawskich Ojców Niepodległości.

3. Szczegóły dotyczące wykonania prac :

 • należy wybrać jeden temat do wybranego zagadnienia; Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników.
 • technika prac plastycznych dowolna (rysunek, grafika, malarstwo i inne prace wykonane w formacie A3), bardzo prosimy nie malować portretów;
 • w przypadku prac literackich należy przygotować wiersz lub opowiadanie do 4 stron A4 (w miarę czytelnie – najlepiej w formie zapisu komputerowego);
 • prace należy wykonać samodzielnie;

4. Zasady uczestnictwa:

Konkurs plastyczno-literacki (indywidualnie bądź klasowo przygotowujemy prace plastyczne, wiersze bądź opowiadania na temat: 

 1. „Czy warto było?” Pamięć o Orawskich Ojcach Niepodległości
 2. „Niełatwe ścieżki” drogi do Niepodległości.
 3. Godne uczczenie pamięci o 100. rocznicy przyłączenia części Orawy do Niepodległej Polski – podsumowanie czteroletnich obchodów
 4. Dzisiejsze inspiracje historią Orawskich Ojców Niepodległości.

kategorie wiekowe:

 klasy O – IV;

– klasy V – VIII;

– przedszkola;

– młodzież liceum oraz osoby dorosłe;

Przyjmujemy również indywidualne prace innych grup wiekowych serdecznie zachęcając starszych do udziału.

Praca powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły, klasę;

Prace oznaczone należy dostarczyć pod adres:
Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej
34-483 Lipnica Wielka 518
Pok. Nr 3

Organizator nie zwraca prac, ma prawo do ich dowolnego wykorzystania w ramach obchodów „Orawa z Niepodległą”.

5. Terminy:

 • ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2024 r.;
 • ogłoszenie wyników odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora terminie;

6. Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla najlepszych prac.

7. Ocena Prac:

Prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora wg poszczególnych grup wiekowych.

Komisja decyduje o przyznaniu nagród.

Drukuj stronę Drukuj stronę