Dofinansowanie z programu MKIDN 2022 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej została beneficjentem programu MKIDN 2022 „Promocja czytelnictwa”. W związku z tym już w kwietniu rozpocznie się realizacja zadania pn. „Historycznie zaczytani”. W ramach projektu zostaną zorganizowane: gry terenowe, warsztaty filmowe, plastyczne, booktalkingu, spotkania autorskie, cykliczne spotkania dla seniorów „Popołudnie w bibliotece”, wakacyjna, wyjazdowa lekcja biblioteczna.

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli bibliotek. Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Drukuj stronę Drukuj stronę