Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 20.10.2022 r. w Gminie Lipnica Wielka obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej połączony z dniem Św. Jana Kantego – patrona profesorów, studentów i młodzieży oraz szkół katolickich.

Po mszy świętej w Kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej zaproszeni goście udali się do Domu Ludowego na program artystyczny połączony z wręczeniem Nagrody Wójta Gminy Lipnica Wielka oraz Nagrody Dyrektora Szkoły.

W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Lipnica Wielka Pan Mateusz Lichosyt, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Pani Bożena Bryl, proboszcz parafii pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej Jerzy Bargiel, Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Wielka Pan Andrzej Karkoszka, Sekretarz Gminy Lipnica Wielka Pan Jan Kuliga, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej Pani Marzena Michalak oraz dyrektorzy z poszczególnych szkół w Gminie Lipnica Wielka wraz z gronem pedagogicznym oraz pracownikami obsługi. Na uroczystość przybyli również emerytowani nauczyciele z lipnickich szkół oraz pracownicy administracji .

Na scenie mogliśmy podziwiać koło teatralne z Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej, które pod kierunkiem Pani Aliny Kubackiej, Pani Jolanty Kuligi oraz Pana Adama Czerwienia przygotowało spektakl autorstwa Zygmunta Krasińskiego Nie- Boska Komedia. Przedstawienie w reżyserii Pani Aliny Kubackiej przedstawia dramat jednostki, dramat rodziny i społeczeństwa w ujęciu współczesnym. Młodzież z Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej wykazała się niesamowitymi zdolnościami aktorskimi.

Wójt Gminy Pan Mateusz Lichosyt złożył serdeczne życzenia i podziękowania dyrektorom, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia oraz za pracę na rzecz szkoły. W swoim przemówieniu podkreślił szczególną rolę, jaką szkolnictwo odgrywa w rozwoju młodych pokoleń naszych mieszkańców. Wójt zwrócił jednocześnie uwagę na szereg tegorocznych inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie, które pozwalają systematycznie podnosić jakość gminnej edukacji. Ponadto życzenia i podziękowania złożyli Pani Bożena Bryl – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, Pan Andrzej Karkoszka – Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Wielka oraz Marzena Michalak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.

Miniony rok szkolny był rokiem bardzo szczególnym i wyjątkowym. Spotkaliśmy się z nowymi zadaniami i wyzwaniami. Od marca do naszych lipnickich szkół zaczęły uczęszczać dzieci z Ukrainy, które ze względy na sytuację w swoim kraju musiały opuścić rodzinny dom. Składamy ogromne podziękowania dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników Centrum Usług Wspólnych, którzy włożyli ogromy wkład pracy, aby dzieci z Ukrainy uczące się w naszych lipnickich szkołach, od przedszkola aż po szkołę ponadpodstawową, czuły się dobrze i bezpiecznie. Dziękujemy za troskę, życzliwość pomoc i otwarte serce, za wolę poświęcenia, za chęć dzielenia się z tymi, którzy mają mniej.

Tradycyjnie uroczystość stała się też okazją do uhonorowania osób mających wybitne osiągnięcia zawodowe w tym w pracy dydaktycznej i wychowawczej Nagrodzonych zostało 7 dyrektorów oraz 23 nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.

Na uroczystości podziękowano również pracownikom, którzy w bieżącym roku obchodzą jubileusz swojej pracy zawodowej, życząc im jednocześnie pomyślności na kolejne lata pracy.

Spotkanie było również okazją do wspólnego poczęstunku oraz rozmów. Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkół jeszcze raz życzymy dużo inspiracji, motywacji, a przede wszystkim siły do podejmowania kolejnych wyzwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Drukuj stronę Drukuj stronę