Gminny Przegląd Palm Wielkanocnych w gminie Lipnica Wielka

Organizatorzy tegorocznego konkursu zachęcają dzieci, młodzież i dorosłych dwóch parafii w Gminie Lipnica Wielka do wzięcia udziału w Przeglądzie Palm Wielkanocnych – osoby indywidualne i grupy zorganizowane

Organizatorzy:

Proboszcz Parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej – Centrum

Wójt Gminy Lipnica Wielka

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

Sołtys i Rada Sołecka w Centrum

Cele przeglądu:

–         kultywowanie tradycji święcenia i przygotowywania palm

–         kultywowanie dawnych wzorów wykonywania palm

–         aktywizacja życia kulturalnego w gminie

Termin: przegląd odbędzie się na placu przykościelnym w Centrum w Niedzielę Palmową (10.04.2022) po Mszy Świętej o godzinie 11.30.

Przewiduje się uroczystą procesję wraz z poświęceniem palm od Domu Ludowego o godzinie 11:15.

Ocena:

–         do oceny palm Organizatorzy powołają Komisję

–         przy ocenie palm wielkanocnych brane będzie pod uwagę tradycyjne zdobnictwo oraz tradycyjny materiał (np. drzewo wierzbowe) z którego wykonana jest palma; tradycyjne winny być wszystkie dodatki, z których budowano palmy

–         materiał, sposób wykonania i kształt muszą być zgodne z lokalną tradycją

–         niedopuszczalne są współczesne, sztuczne materiały

–         pod ocenę będą brane zarówno tradycyjne elementy, jak i ogólny wyraz artystyczny

–         werdykt komisji jest nieodwołalny,  niezaskarżalny i ostateczny

Kategorie oceny:

–         palmy średnie – nie jest oceniana wielkość, wierność tradycji i walory artystyczne; dopuszcza się tylko palmy niesione w pozycji pionowej;

–         palmy małe – oceniana wierność tradycji i walory artystyczne

 Nagrody:

– palmy średnie: nagrody pieniężne lub rzeczowe

–         palmy małe: nagrody rzeczowe (słodycze)

Uwaga: Konkurs palm wielkanocnych jest jedynie dodatkiem, mającym na celu podtrzymanie tradycji wykonywania palm. Istotą jednak w tym dniu jest przeżywanie chrześcijańskiego święta rozpoczynającego Wielki Tydzień – okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa.

Drukuj stronę Drukuj stronę