Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy? – aktualizacja informacji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipnica Wielka

W dniu 11 sierpnia b.r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Podpisane zostało także Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Poniżej wzór wniosku o przyznanie dodatku węglowego.

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia.

W Gminie Lipnica Wielka wnioski o przyznanie dodatku węglowego przyjmowane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w godzinach pracy Ośrodka. Ponadto w dniach 22-24 sierpnia wnioski przyjmowane będą także w Sali Domu Ludowego od godziny 8.30 do godziny 16.30 przez upoważnionych pracowników.

Na stronie internetowej Gminy Lipnica Wielka, a także na FB na bieżąco będą zamieszczane aktualne dane w te sprawie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 18/26-345-95 (Urząd Gminy) oraz 18/26-349-90 (Ośrodek Pomocy Społecznej).

Drukuj stronę Drukuj stronę