Józefo Machay Mikowa. Pamiętamy

Józefo Machay Mikowa. Pamiętamy

Zastępca dyrektora Oddziału #IPN w Krakowie dr Michał Wenklar razem z przedstawicielami Gminy Lipnica Wielka, z wójtem Mateuszem Lichosytem na czele, złożyli kwiaty przy grobie Józefy Machay-Mikowej, w przeddzień kolejnej rocznicy jej śmierci w niemieckim więzieniu.

Józefa Machay-Mikowa była, obok brata ks. Ferdynanda Machaya, jednym z najbardziej zasłużonych bojowników o przyznanie Polsce po I wojnie światowej zamieszkałych przez polskich górali obszarów Orawy. W okresie międzywojennym, wraz z mężem Emilem Miką, pracowała społecznie na rzecz rozwoju kulturalnego i ekonomicznego polskiej Orawy. Podczas II wojny światowej pełniła odpowiedzialną funkcję szefa łączności oraz oficera płatnika w Okręgu Krakowskim Tajnej Organizacji Wojskowej – konspiracyjnej organizacji tworzonej przez płk. Jana Mazurkiewicza na bazie siatki tzw. dywersji pozafrontowej. Aresztowana 3 maja 1941 r., torturowana przez Gestapo w śledztwie w Krakowie i Zakopanem, zmarła 14 października 1942 r., najprawdopodobniej zamordowana zastrzykiem z fenolu. Została pochowana na cmentarzu Salwatorskim, gdzie spoczywa we wspólnym grobowcu z braćmi Ferdynandem, Karolem i Eugeniuszem.

tekst i foto: fb IPN O/Kraków

Drukuj stronę Drukuj stronę