Konkurs Wielkanocny Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Zapraszamy instytucje działające na terenie gminy należącej do LGD do wzięcia udziału w konkursie na Najpiękniejszą Palme regionalną w LGD.

Praca Konkursowa polega na wykonaniu palmy wielkanocnej, która będzie nawiązywała do tradycji lokalnych. Palma nie może mieć więcej niż 150 cm, musi zawierać elementy zdobnictwa regionalnego, nie może mieć elementów gotowych, preferowane zdobnictwo wykonane własnoręcznie.

Szczegóły:
http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2021/03/09/konkurs-najpiekniejsza-palma-regionalna-w-lgd/

Drukuj stronę Drukuj stronę