Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla obszaru województwa małopolskiego.

Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Programu można składać w terminie do 20 października 2023 r. poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców w zakresie zaproponowanych kierunków aktualizacji Programu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego

Drukuj stronę Drukuj stronę