Memoriał im. dra Emila Kowalczyka w Biegach Narciarskich

Memoriał im. dra Emila Kowalczyka w Biegach Narciarskich – termin przeniesiony

Szanowni Państwo 

W związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, mocnymi opadami deszczu, dodatnią temperaturą oraz obserwacją prognoz pogody, podjęliśmy ponownie decyzję o przesunięciu zawodów biegowych – Memoriału dra Emila Kowalczyka. 

O dogodnym terminie poinformujemy w późniejszym czasie.  

Organizatorzy:

Wójt Gminy Lipnica Wielka

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lipnicy Wielkiej – Przywarówce

Sołtys i Rada Sołecka w Przywarówce

Cele:

 • Upamiętnienie Obchodów 100. rocznicy włączenia Orawy do niepodległej Polski 1920-1924
 • Upamiętnienie Patrona Szkoły Podstawowej nr 4 w Lipnicy Wielkiej Przywarówce, dra Emila Kowalczyka
 • Popularyzacja sportów zimowych
 • Promowanie zdrowego stylu życia i rekreacji wśród mieszkańców gminy.

Charakter imprezy:

impreza sportowa

Termin i miejsce: 27.01.2024 r. Lipnica Wielka – Przywarówka

Start: godzina 10.00 – rocznik 2015 i młodsi (szkoła podstawowa)

Roczniki i dystanse:

Klasa 2 i mł. – rocznik 2015 i młodsi – 0,5 km

Klasa 3 – 4 – rocznik 2014 – 2013 – 1 km

Klasa 5 – 6 – rocznik 2012 – 2011 – 2 km

Klasa 7– 8 – rocznik 2010 – 2009 – 2 km

16 – 19 lat – rocznik 2008 – 2005 – 3 km

20 – 35 lat – rocznik 2004 – 1989 – 5 km

36 – 55 lat – rocznik 1988 – 1969 – 5 km

56 < lat – rocznik od 1968 – 5 km

Opłata startowa: brak opłaty startowej

Start techniką: styl klasyczny

Zgłoszenia:

osobiście do 24.01.2024 r. – Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej; tel: 1826 346 38 lub

e-mail: kultura@lipnicawielka.pl

na karcie zgłoszeń:

Nagrody:

Dla najlepszych uczestników organizatorzy przewidzieli drobne nagrody rzeczowe; pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii otrzymują medale, a pierwszych 6 miejsc dyplomy;

Sprawy organizacyjne:

 • Organizator zapewnia posiłek i napój dla uczestników biegu
 • W przypadku braku warunków do przeprowadzenia imprezy organizator ma prawo do jej odwołania lub przeniesienia na inny termin.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny a także wcześniejszego zamknięcia list startowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest (Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 521, tel. 182634638);
 • Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób: dzwoniąc pod numer telefonu 609-651-709 lub pisząc na pocztę e-mail: iodo.public@gmail.com
 • Dane osobowe wyrażone przez Panią/Pana w zgodzie będą przetwarzane w celu promocji imprez kulturalnych (sportowych, innych) organizowanych przez Gminę Lipnica Wielka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;
 • Okres przechowywania danych osobowych wynosi 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbywała się impreza (a jeżeli nie ma możliwości wskazania okresu przechowywania, należy podać kryterium ustalania tego okresu – „dane osobowe będą przetwarzane do dnia/do czasu …”)
 • Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do UODO, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Drukuj stronę Drukuj stronę