Droga NaGrapie

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obszarze scalania

Zarząd Województwa Małopolskiego w dnia 18 lipca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie dodatkowego podziału środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2023 roku oraz w sprawie przyznania środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obszarze scalania, co dla Gminy Lipnica Wielka oznacza, że zostaną zmodernizowane cztery drogi dojazdowe: „DANIELE” nr działki 2828,2901 o długości 275 mb; „NA GRAPIE” nr dz.4926 o długości 240 mb; „WĘGRZYNY” nr dz.852 o długości 245 mb oraz „KARŁOWA” nr dz.13175 o długości 200 mb. Wyłoniony w drodze przetargu publicznego Wykonawca TS BUD Tomasz Stachulak już prowadzi prace w terenie i stopniowo drogi są oddawane do użytkowania. Prace mają się zakończyć do 16 października 2023 r.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości: 500.000,00 zł.

Środki własne z budżetu gminy Lipnica Wielka: 503.258,07 zł.

Link do mapy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z udziałem środków budżetu województwa małopolskiego:

https://miip.geomalopolska.pl/drogirolnicze

Drukuj stronę Drukuj stronę