Uroczyste rozdanie stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka

Uroczyste rozdanie stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka

W dniu 30 sierpnia 2023 roku odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za rok szkolny 2022/2023 dla najzdolniejszych uczniów ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie naszej gminy oraz Nagrody Wójta Gminy Lipnica Wielka za wybitne osiągnięcia sportowe.
W gronie nagrodzonych znalazło się 39 uczniów, w tym 22 uczniów z klas IV-VI, 8 uczniów z klas VII-VIII oraz 9 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Lipnicy Wielkiej. Wysokość otrzymanych stypendiów uzależniona była  od wysokości uzyskanej średniej z ocen z klasyfikacji rocznej oraz wyniku z egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Wyróżnieni uczniowie otrzymali również pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej:
Gombarczyk Krystian
Kuliga Michalina
Łysiak Joanna
Janowiak Bartosz
Janowiak Natalia
Klozyk Karolina
Michalak Wiktoria
Olesińska Wiktoria
Pawlak Norbert
Pawlak Julia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej:
Gonciarczyk Justyna
Kurek Aleksandra
Machajda Szymon
Praszek Olivia
Praszek Justyna
Rzepiszczak Wojciech
Spiszak Gabriela
Wójciak Lena
Ziemba Kamil

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej:

Bochenek Aleksandra
Dziurczak Bartosz
Fitak Weronika
Huzior Barbara
Lichosyt Zuzanna
Michalak Amelia

Szkoła Podstawowa nr 4 im. dr Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej:

Bryniarska Julia
Socha Antoni

Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach:

Kramarz Amelia

Liceum Ogólnokształcące w Lipnicy Wielkiej:

Karkoszka Oliwia
Karkoszka Klaudia
Karlak Weronika
Klapisz Karolina
Kowalczyk Oliwia
Kubacka Kinga
Kramarz Małgorzata
Łopatniuk Daniel

Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za najwyższy średni wynik z egzaminu ósmoklasisty:
Rzepiszczak Wojciech – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej
Wójciak Bartosz – Szkoła Podstawowa nr 4 im. dr Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej

Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za najwyższy wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych:
Karkoszka Klaudia – Liceum Ogólnokształcące w Lipnicy Wielkiej

Nagroda Wójta Gminy Lipnica Wielka za wybitne osiągnięcia sportowe:
Bronisław Kidoń – skoki narciarskie
Antoni Kidoń – skoki narciarskie

Przyznane stypendia z pewnością przyczynią się do jeszcze bardziej wytężonej pracy, a dla pozostałych uczniów będą mobilizacją do osiągania sukcesów.
 Serdecznie gratulujemy Stypendystom i życzymy kolejnych sukcesów!

Marzena Michalak
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej

fot. Karolina Kowalczyk

Drukuj stronę Drukuj stronę