Muzycznie w parafii. Cecyliada i Różaniec Śpiewany

Muzycznie w parafii. Cecyliada i Różaniec Śpiewany

Czas październikowy i listopadowy w naszej parafii jest bogaty w wiele wydarzeń muzycznych. W październiku każdego roku przed odpustem na cześć naszego świętego patrona „Ukosa” organizujemy przepiękny różaniec, który prowadzą różne grupy muzyczne działające w naszej parafii, a więc: schola Exodus, schola Adonai, Zespół Orawianie im. Heródka na czele z p. Eugeniuszem Karkoszką, Chór „Eduardo” i p. organista wraz z żoną.

Biorąc różaniec do rąk śpiewamy hymn uwielbienia Bogu przez ręce Maryi Matki Bożej, kto śpiewa ten dwa razy się modli i to też sprawia jak wielu z nas ta piękna modlitwa przemienia na lepsze, dotyka głębi naszego serca.

Drugie wydarzenie to „Cecyliada”, którą organizujemy w związku ze wspomnieniem św. Cecylii patronki śpiewu i muzyki kościelnej. Rozpoczyna się ono mszą świętą, która jest szczytem i źródłem życia chrześcijańskiego i trzeba pamiętać, że muzyka liturgiczna jest integralną częścią (tworzy z nią jedno) Świętej Liturgii. Po przepięknej pełnej duchowych wzniesień mszy, odbył się koncert grup przyparafialnych, grup muzycznych tych samych co na różańcu śpiewanym, a także solistów.

Trzeba powiedzieć, że te religijno-muzyczne wydarzenia wnoszą naszą duszę ku wyżynom Nieba. Powiem tak z mojej perspektywy, że naprawdę warto słuchać, śpiewać i używać muzyki do tak pięknego celu jak przybliżanie ludzi do Chrystusa, który jest Najlepszym i najbardziej wykwalifikowanym Dyrygentem, który chce z nas wydobyć jak najczystsze dźwięki.

Ks. Mateusz Zbroja / fot. Błażej Kanior

Drukuj stronę Drukuj stronę