Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

NABÓR NR 7/2022- PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH (DZIAŁANIA PROMOCYJNE OBSZARU )

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 03-10-2022 do 17-10-2022

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy miejscowość: Rokiciny Podhalańskie 14A, w godz. od 08.00 do 14.00

Szczegółowe informacje nt. naboru: https://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/nabor-nr-7-2022-promowanie-obszaru-objetego-lsr-w-tym-produktow-lub-uslug-lokalnych-dzialania-promocyjne-obszaru/

Drukuj stronę Drukuj stronę