Narodowe Czytanie w gminie Lipnica Wielka

Narodowe Czytanie w Gminie Lipnica Wielka

Serdecznie zapraszamy do wspólnej lektury Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej podczas Narodowego Czytania 2023 w środę 13 września 2023 r. o godz. 10:30 na placu obok Źródełka Piotra Borowego w Lipnicy Wielkiej.

Drukuj stronę Drukuj stronę