Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Lipnica Wielka, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” uzyskała wsparcie finansowe w formie dotacji w kwocie 22 000,00 zł. Wkład własny Gminy wynosi 5 500,00 zł, a całkowity koszt realizacji zadania to 27 500,00 zł.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, w tym lektur szkolnych, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo, w następujących placówkach oświatowych:

– Zespół Szkół w Lipnicy Wielkie (Liceum Ogólnokształcące),
– Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi,
– Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila Mików,
– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików,
– Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki,
– Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 4 im. dr Emila Kowalczyka,
– Szkoła Podstawowa nr 4 im. dr Emila Kowalczyka,
– Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach,
– Publiczne Przedszkole w Kiczorach.

Mamy nadzieję, że zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i do oddziałów przedszkolnych przyczyni się do realizacji celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań i kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży.

M. Michalak

Drukuj stronę Drukuj stronę