Ogłoszenia protokołu zbiorczego i wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lipnica.

Obwieszczenie

Wójta Gminy  Lipnica Wielka

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia protokołu zbiorczego i wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lipnica.

Działając na podstawie §6 ust. 9 załącznika do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Lipnica Wielka – Ordynacja wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Lipnica Wielka (publikacja: Dz. Urz. Woj. Małop. z 2023 roku, poz. 611) podaję do publicznej wiadomości, co następuje:

§ 1

  1. Na podstawie §4 ust. 3 Ordynacji wyborczej – załącznika do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy stanowiącego, iż: „W przypadku, gdy w danej szkole liczba kandydatów do Rady jest równa lub mniejsza od liczby przypadających mandatów – wyborów nie przeprowadza się, a radnymi zostają uznani zgłoszeni kandydaci” – radnymi Młodzieżowej Rady Gminy Lipnica Wielka zostali:
  1. W okręgu wyborczym nr 2 tj. Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnicy Wielkiej: Łyś Bartłomiej i Rzepiszczak Wojciech;
  2. W okręgu wyborczym nr 3 tj. Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnicy Wielkiej: Lichosyt Martyna i Michalak Amelia;
  3. W okręgu wyborczym nr 4 tj. Szkole Podstawowej Nr 4 w Lipnicy Wielkiej: Wójciak Bartosz i Socha Antoni;
  4. W okręgu wyborczym nr 5 tj. Szkole Podstawowej w Kiczorach: Karkoszka Samuel i Jasiura Maja.
  5. W okręgu wyborczym nr 1 tj. Szkole Podstawowej Nr 1 w Lipnicy Wielkiej:
Liczba uprawnionych do głosowania38
Liczba oddanych głosów34
W tym głosów ważnych:30
Liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów:
a) Jabłoński Jakub
b) Kamać Jakub
c) Kurnat Leokadia

3
20
7
Nazwisko i imię wybranych członków Młodzieżowej Rady Gminy Lipnica WielkaKamać Jakub
Kurnat Leokadia
  1. W okręgu wyborczym nr 6 tj. Liceum Ogólnokształcącym w Lipnicy Wielkiej:
Liczba uprawnionych do głosowania82
Liczba oddanych głosów69
W tym głosów ważnych:69
Liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów:
a) Gogolak Maja
b) Kanior Gabriela
c) Karlak Justyna
d) Lichosyt Anna

6
27
16
20
Nazwisko i imię wybranych członków Młodzieżowej Rady Gminy Lipnica WielkaKanior Gabriela
Lichosyt Anna
Karlak Justyna
  1. W okręgu wyborczym nr 7 tj. Technikum w Lipnicy Wielkiej:
Liczba uprawnionych do głosowania69
Liczba oddanych głosów56
W tym głosów ważnych:51
Liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów:
a) Kaczmarek Michał
b) Lipiński Adam
c) Moczoł Kacper
d) Pajkos Sebastian

8
2
33
8
Nazwisko i imię wybranych członków Młodzieżowej Rady Gminy Lipnica WielkaMoczoł Kacper
Kaczmarek Michał
Pajkos Sebastian

§ 2

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na stronach Urzędu Gminy Lipnica Wielka i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu przez okres 7 dni oraz ogłoszone na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych Gminy Lipnica Wielka.

Drukuj stronę Drukuj stronę