Preferencyjny zakup węgla – zakończenie przyjmowania wniosków

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy uprzejmie, że z uwagi na zanikające zainteresowanie zakupem węgla po cenach preferencyjnych w prowadzonej przez Gminę Lipnica Wielka dystrybucji węgla, przyjmowanie wniosków od mieszkańców Gminy o preferencyjny zakup węgla zostanie zakończone w dniu 3 marca b.r. (tj. w najbliższy piątek).


Wszystkich zainteresowanych jeszcze zakupem węgla po cenach preferencyjnych proszę o złożenie wniosku do dnia 3 marca b.r.


Wszelkich dodatkowych informacji udzielić może pracownik Urzędu Gminy pod numerem telefonu: 18/26-347-21.


Wójt Gminy Lipnica Wielka
Mateusz Lichosyt

Drukuj stronę Drukuj stronę