Azbest - tablica informacyjna

Realizacja zadania UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W GMINIE LIPNICA WIELKA

Gmina Lipnica Wielka w ramach zawartej umowy dotacji nr D/585/23/08 z dnia 6 września 2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zrealizowała zadanie UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W GMINIE LIPNICA WIELKA w którym osiągnięto 100% zakładanego efektu ekologicznego usuwając i przekazując do utylizacji ok. 150 ton materiałów azbestowych.

Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”

Koszt kwalifikowany zadania: 74.682,00 zł.

Koszt dotacji: 69.072,39 zł. w tym 31.731,39 zł. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz 37.341,00 zł. ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Drukuj stronę Drukuj stronę