Tablica

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w 2024 roku

Prezes Rady Ministrów w dniu 2 października 2023 r. zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku dla wszystkich województw na podstawie naboru przeprowadzonego w 2023 r.

Nasze dwie drogi gminne na które składaliśmy wnioski zostały zakwalifikowane i znalazły się na liście zadań gminnych na liście podstawowej. W związku z tym w dniu 28 lutego 2024 r. Wojewoda Małopolski Pan Krzysztof Klęczar podpisał umowę z Gminą Lipnica Wielka, w imieniu której działa Pan Mateusz Lichosyt Wójt Gminy Lipnica Wielka. W międzyczasie ogłosiliśmy przetarg i wyłoniliśmy wykonawcę robót drogowych. Umowa z Firmą SONA została podpisana 23.02.2024 r. i niebawem zacznie się:

  • przebudowa drogi gminnej „Klozyki” w km od 0+000,00 do km 0+150,00 w miejscowości Lipnica Wielka, której całkowita wartość inwestycji wyniesie 157 732,74 zł, w tym dofinansowanie 55% tj. 86 753,00 zł.
  • przebudowa drogi gminnej „Tajwan” w km od 0+000,00 do km 0+290,00 w miejscowości Lipnica Wielka, której całkowita wartość inwestycji wyniesie 346 019,91 zł, w tym dofinansowanie 54,99% tj. 190 310,00 zł.

Drogi zyskają nową nawierzchnię asfaltową co znacznie poprawi codzienne funkcjonowanie mieszkańców i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Drukuj stronę Drukuj stronę