SKS – Edycja 2022

Wójt Gminy Lipnica Wielka podpisał z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Krakowie porozumienie o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”. Program współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach programu SKS, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila Mików, prowadzone są, dla 3 grup uczniów, zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Ministerialny Program „Szkolny Klub Sportowy” ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży są prowadzone w różnorodnych i atrakcyjnych formach. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m. in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

Wkład własny Gminy Lipnica Wielka wynosi 690,00 zł.

Drukuj stronę Drukuj stronę