SP1 nawołuje odblask życie nam ratuje!

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej przystąpiła w tym roku do XI edycji konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Konkurs został zorganizowany przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość pokazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

W lipnickiej szkole podczas realizacji tego projektu podejmowaliśmy wiele działań, które miały na celu poprawić bezpieczeństwo uczniów. Prowadzone działania objęły swym zasięgiem nie tylko społeczność szkolną, ale również środowisko lokalne Wszyscy nasi podopieczni zostali wyposażeni w kamizelki i elementy odblaskowe. Przeprowadziliśmy m.in: konkurs wiedzy o ruchu drogowym, konkurs plastyczny pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat bezpieczeństwa i znaczenia noszenia odblasków, wykonano gazetki i plakaty tematyczne. Dodatkowo każdy przejeżdżający obok naszej szkoły- w dzień oraz w nocy, bez problemu zauważy odblaskowy napis: „Noś odblaski”, znajdujący się na oknach szkoły.

Ciekawą inicjatywą był „Odblaskowy przemarsz”, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Każda klasa wraz z wychowawcą przygotowała specjalny transparent oraz hasło nawołujące do noszenia odblasków. Cały przemarsz był nadzorowany przez Pana Policjanta -Aspiranta Michała Moniaka, który czuwał nad bezpiecznym przebiegiem happeningu.

Uczniowie nie zapomnieli też o starszych mieszkańcach naszej gminy. Delegacja uczniów odwiedziła samotnie mieszkających Seniorów. Celem tych spotkań było wyposażenie starszych osób w elementy odblaskowe oraz podkreślenie ich znaczenia dla bezpiecznego poruszania się po drodze. Kolejną inicjatywą było wręczenie odblasków Seniorom podczas Gminnych Dożynek oraz światełek rowerowych przy kościele. Uczniowie klas młodszych wykonali ulotki informacyjne z poradami dla seniorów, które wręczyli swoim dziadkom.

Prowadzenie takiej działalności profilaktycznej jest bardzo istotne zwłaszcza, że dzięki temu wypełniany jest prawny obowiązek korzystania z elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym.

Szkolnymi koordynatorami akcji są nauczycielki –Anna Mikłusiak i Sylwia Lichosyt.

Drukuj stronę Drukuj stronę