Spotkanie muzyczno-literackie na Placu Borowego

Spotkanie muzyczno-literackie na Placu Borowego

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców

na spotkanie muzyczno-literackie na Placu Borowego

Tomasz Drabina.INSPIRACJE

wraz z warsztatami kulinarnymi

przygotowanymi przez seniorów

w ramach Kawiarenki Społecznej

Plac Piotra Borowego

28 września 2023; czwartek, g. 13.30

W ramach projektu Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie

pn. „Miejsca przyjazne seniorom w Lipnicy Wielkiej na Orawie”

Partnerzy projektu:

Gmina Lipnica Wielka na Orawie

Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Drukuj stronę Drukuj stronę