Szkolenia pracowników Urzedu Gminy odpowiedzialnych za kontrolę palenisk

W ostatnim czasie pracownicy Urzędu Gminy uczestniczyli w  szkoleniach na temat:

  • zagrożeń jakie niesie z sobą spalanie odpadów w piecach przydomowych oraz piecach centralnego ogrzewania, oraz poboru próbek odpadów paleniskowych,
  • metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.

Osoby, które uczestniczyły na szkoleniach są odpowiedzialne za kontrole dotyczące palenisk, które będą przeprowadzane na terenie naszej Gminy.

Drukuj stronę Drukuj stronę