Wójt Mateusz Lichosyt w „10″ najlepszych włodarzy w Polsce w kategorii: gmina wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców

W środę 12 maja w Gdyni ogłoszono wyniki rankingu „Perły Samorządu 2021″, który przygotował Dziennik Gazeta Prawna we współpracy z firmą PWC Polska. Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt znalazł się w dziesiątce najlepszych włodarzy w Polsce.

Komisja oceniła go, jako włodarza, który nie boi się wyzwań, jest otwarty na ludzi i ich oczekiwania oraz uważnie wsłuchuje się w głos lokalnej społeczności, dbając przy tym o poziom i komfort ich życia.

Energia i zaangażowanie ale też współpraca to wyznaczniki tego sukcesu. Zawdzięczam go przede wszystkim moich współpracownikom, którzy z pasją pomagają mi skutecznie realizować plan rozwoju Lipnicy Wielkiej i Kiczor. To również zasługa mieszkańców, którzy coraz chętniej współpracują z nami i doceniają zmiany, jakie zachodzą w gminie, którzy chętnie korzystają z oferowanych przez Urząd narzędzi, dzięki którym mogą zmieniać swoje najbliższe otoczenia. Którzy uczestniczą w spotkaniach, biorą udział w debatach publicznych w formie online czy stacjonarnej, wyrażając w ten sposób swoje zdanie, które jest dla nas cennym źródłem informacji o ich potrzebach i oczekiwaniach. Z jednej strony cieszy mnie to wyróżnienie, że nasze wspólne działania i praktyki są dostrzegane na tle innych gmin w całej Polsce i pozytywnie oceniane z ich perspektywy. Z drugiej strony to wielka motywacja, by starać się jeszcze bardziej i jeszcze więcej robić, aby zmieniać naszą gminę na lepsze. Rok ubiegły upłynął w trudnej i nie do końca przewidywalnej rzeczywistości, spowodowanej globalną pandemią. Był to czas wyzwań i wielu całkiem nowych decyzji związanych przede wszystkim z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Wiele z zaplanowanych działań nie mogliśmy zrealizowanych w tak szerokim zakresie jak dotychczas, mimo to udało nam się nie zatrzymać procesu inwestycyjnego. Ten rok nauczył mnie pokory i wzbudził determinację w dążeniu do celu mimo przeciwności. Dzisiaj z nadzieją patrzę w przyszłość. Wspólnie z moimi współpracownikami planujemy nowe inwestycje z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach – mówi wójt Mateusz Lichosyt.

Udział w rankingu jest bezpłatny, a nad właściwym przebiegiem konkursu czuwa Kapituła złożona z ekspertów ds. samorządu terytorialnego, ze świata nauki, biznesu oraz dziennikarzy Dziennika Gazeta Prawna.

Przy ocenie włodarzy pod uwagę brane były takie kryteria jak: umiejętności menadżerskie, skuteczność w zabieganiu o poparcie dla planów rozwoju gminy, konsekwencję w realizowaniu celów, sposób zarządzania urzędem i aktywną współpracę ze społecznością lokalną. Podstawą oceny była dość skomplikowana ankieta, która zawierała wiele pytań otwartych i zamkniętych dotyczących m.in. sposobu zarządzania instytucją, finansów, gospodarki, ochrony środowiska, edukacji, wykorzystania potencjału społecznego oraz kompleksowych działań na rzecz podnoszenia standardów życia, a także na podstawie danych uzyskanych z Ministerstw.

Doceniono tych samorządowców, których sukcesy przekładają się na poprawę życia mieszkańców czy zwiększenie jakości obsługi urzędu. Wysokie miejsce w rankingu wójta Mateusz Lichosyta świadczy o bardzo dobrze wykonanej pracy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, zaangażowaniu w rozwiązywanie jej problemów i podejmowaniu skutecznych działań, mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

Ocenie podlegały działania podejmowane przez włodarzy w 2020 roku.

Drukuj stronę Drukuj stronę