Czwarta edycja gwarowego konkursu literackiego „Na Orawsko Bojke”

Wyniki czwartej edycji Konkursu „Na Orawsko Bojke”

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

W dniu 19 stycznia 2024 roku w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej komisja konkursowa w składzie:

1. Janina Karkoszka – przewodniczący

2. Emilia Karlak – członek

3. Robert Kowalczyk– członek

dokonała oceny prac nadesłanych na czwartą edycję gwarowego konkursu literackiego „Na Orawsko Bojke”, zorganizowanego przez:

Mateusza Lichosyta – Wójta Gminy Lipnica Wielka

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipnicy Wielkiej

Janinę Karkoszka – Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie Gminy

Emilię Karlak wraz ze Szkołą Podstawową Nr 3 w Lipnicy Wielkiej – Skoczykach


Zadaniem komisji konkursowej była ocena nadesłanych prac według określonych kryteriów: umiejętność zastosowania konwencji bajki, baśni i legendy, kreatywność, samodzielność i oryginalność pracy, nawiązanie do realiów, kultury, historii, folkloru, tożsamości Orawy.


Decyzją Komisji Konkursowej przyznano:

UCZNIOWIE KLAS IV – VI

I miejsce i nagroda rzeczowa

„Orawski downy, bukowy las”- Emila Kowalczyk – SP nr 2 Lipnica Wielka pseudonim: Czarny Józef

Dwa równorzędne II miejsca i nagroda rzeczowa

„Heródek z Orawy” – Szymon Machajda – SP 2 Lipnica Wielka – pseudonim: Jelonek

„Jako na Lipnicy powstał kościół” – Gabriela Jasiura – SP 4 Lipnica Wielka – pseudonim: Skrzypek

III miejsce

„Jako Hermina wiesała źarówecki” – Michalina Kuliga SP 1 Lipnica Wielka, pseudonim: Gwiozdecka

DOROŚLI

I miejsce i nagroda w wysokości 200,00 zł

„Historia spod młyna” – Katarzyna Jazowska – Lipnica Wielka, pseudonim: Kotek

Komisja wskazała na wyrównany i wysoki poziom konkursu. Zachęca do uczestnictwa w innych kategoriach wiekowych. Komisja ma nadzieje, że konkurs ten będzie się w przyszłości rozwijał i na trwałe wpisze się w życie literackie Orawy. Autorzy w swoich tekstach w większości zachowali konwencje baśni, wpisując w nią w sposób bardzo ciekawy i kreatywny orawskie realia, zwyczaje i postacie zasłużone dla regionu. Po odbiór nagród finansowych zapraszamy nagrodzonych do kasy Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej w godzinach pracy UG. W sprawie odbioru nagród rzeczowych będziemy kontaktować się z laureatami. Serdecznie gratulujemy. 

Drukuj stronę Drukuj stronę