Konkurs „Na Orawsko Bojke”

Wyniki trzeciej edycji Konkursu „Na Orawsko Bojke”

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

W dniu 9 lutego 2023 roku w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej komisja konkursowa w składzie:

Robert Kowalczyk – przewodniczący

Janina Karkoszka – członek

Emilia Karlak – członek


dokonała oceny prac nadesłanych na gwarowy konkurs literacki  „Na Orawsko Bojke”, zorganizowanego przez:

Mateusz Lichosyt – Wójt Gminy Lipnica Wielka

Karolina Kowalczyk wraz z Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

Stanisława Kucek wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Lipnicy Wielkiej

Janina Karkoszka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie Gminy

Emilia Karlak wraz ze Szkołą Podstawową Nr 3 w Lipnicy Wielkiej – Skoczykach


Zadaniem komisji konkursowej była ocena nadesłanych prac według określonych kryteriów: umiejętność zastosowania konwencji bajki, baśni i legendy, kreatywność, samodzielność i oryginalność pracy, nawiązanie do realiów, kultury, historii, folkloru, tożsamości Orawy.


Decyzją Komisji Konkursowej przyznano:

UCZNIOWIE KLAS IV – VI

I miejsce i nagroda rzeczowa

„Miłowanie wie zrobić cuda”- Emila Kowalczyk – SP nr 2 Lipnica Wielka

Dwa równorzędne II miejsca i nagroda rzeczowa

„Młody kotek” – Szymon Machajda – SP 2 Lipnica Wielka 

„O lisie i wilku” – Jessica Karkoszka – SP Kiczory


DOROŚLI

I miejsce i nagroda w wysokości 200,00 zł

„Jako wiedźma Jagnieska przywróciła krowie mlyko” – Łukasz Diurczak – Orawka

II miejsce i nagroda w wysokości 150,00 zł

„O Maryśce, Florusiu, Kohucie i kolorowyk gumiokak” – Barbara Otrembiak – Lipnica Wielka


Komisja wskazała na wyrównany poziom konkursu. Autorzy w swoich tekstach w większości zachowali konwencje baśni, wpisując w nią w sposób bardzo ciekawy i kreatywny orawskie realia. Komisja ma nadzieje, że konkurs ten będzie się w przyszłości rozwijał i na trwałe wpisze się w życie literackie Orawy. Cieszy, że pojawiają się autorzy spoza Lipnicy Wielkiej. Po odbiór nagród finansowych zapraszamy nagrodzonych do kasy Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej w godzinach pracy UG. W sprawie odbioru nagród rzeczowych będziemy kontaktować się z laureatami. Serdecznie gratulujemy. 

Drukuj stronę Drukuj stronę