Wysokie wyniki naszych maturzystów!

Poznaliśmy osiągniecia naszych tegorocznych maturzystów, którzy zmierzyli się z jednym z najważniejszych uczniowskich egzaminów. Przystąpili do niej wszyscy uczniowie klasy maturalnej. Wyniki tegorocznych matur uczniowie mogli sprawdzić 5 lipca na kontach w systemie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Nasi uczniowie po raz kolejny nie zawiedli i poradzili sobie znakomicie. Średnia ich wyników jest o kilka lub nawet kilkanaście procent wyższa od tej uzyskanej w innych szkołach naszego powiatu, województwa, a nawet wyższa od średniej krajowej. Uczniowie naszego liceum uzyskali średnią 72% z matematyki podstawowej, podczas gdy średnia w Polsce to jedynie 56%. Średni wynik z języka polskiego na poziomie rozszerzonym również przewyższa średnią krajową i to aż o 18%. Co więcej, egzamin z języka angielskiego i polskiego  zdało 100% uczniów. Co więcej, egzamin z języka angielskiego i polskiego  zdało 100% uczniów. Wyniku takiego z języka polskiego nie uzyskało żadne liceum w powiecie nowotarskim. Maturę z matematyki zdało 90% uczniów, (dwa niepowodzenia) ale jak wiadomo, wynik ten może ulec zmianie ze względu na możliwość sierpniowej poprawki. Sukces ten wypracowali sobie uczniowie przy pomocy nauczycieli, wieloletnich egzaminatorów, potrafiących bardzo dobrze ułożyć wzajemną współpracę i poprzez to skutecznie przygotować uczniów do egzaminów. Praca w małych grupach także przyczynia się do tego osiągnięcia, na które jak widać potrafią zapracować nie tylko bardzo zdolni uczniowie, ale i ci słabsi. Wynikiem tej wspólnej pracy jest wysoka zdawalność wszystkich egzaminów. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Samorząd Uczniowski

Klaudia Karkoszka

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2021

PORÓWNANIE LO LIPNICA WIELKA, POWIAT, WOJWWÓDZTWO, KRAJ


Szkoła LO Lipnica WielkaPowiatWojewództwoKraj
J. polski PP
62%55%57%55%
J. polski PR
67%37%49%49%
Matematyka PP72%60%60%56%
Matematyka PR46%31%35%31%
J. angielski PP
75%74%76%75%
J. angielski PR
58%58%64%65%
Drukuj stronę Drukuj stronę