Informacja w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że wnioski, podania i inne dokumenty można składać w Urzędzie Gminy:

  1. Za pośrednictwem skrzynki podawczej obok drzwi wejściowych do Urzędu Gminy (od strony drogi powiatowej);
  2. Za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
  3. W kasie Urzędu;
  4. Po przesłaniu listownym na adres Urzędu.

Wizyta osobista w Urzędzie będzie możliwa w sprawach absolutnie niezbędnych, tylko po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

Podstawowe numery telefoniczne:

  1. Urząd Gminy tel. Główny: 18/26-345-95;
  2. USC, rejestracja aktów zgonu, dowody osobiste: 18/53-100-56;
  3. Księgowość: 18/53-100-53;
  4. Budownictwo: 18/26-345-95 w.20;
  5. Referat Gospodarki Komunalnej: 18/26-347-21;
  6. Stanowisko informatyka, działalność gospodarcza: 18/26-345-95 w.21

Wszelkie inne ważne informacje są systematycznie zamieszczane na stronie internetowej Gminy Lipnica Wielka: http://www.mieszkancy.lipnicawielka.pl

Drukuj stronę Drukuj stronę