Edycja 1 – Budowa energooszczędnego przedszkola wraz ze żłobkiem i wykorzystaniem przestrzeni piętra na część administracyjną

Gmina Lipnica Wielka wystąpiła z Wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 1. Na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów otrzymaliśmy Promesę finansowaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na „Budowę energooszczędnego przedszkola wraz ze żłobkiem i wykorzystaniem przestrzeni piętra na część administracyjną”. Umowa z Wykonawcą została podpisana w kwietniu 2022r. Wykonawca przystąpił już do prac budowlanych w terenie.

Kwota dofinansowania wynosi 6.753.250,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji 7.945.000,00 zł.

Drukuj stronę Drukuj stronę