Gminny Konkurs Czytelniczy po raz XII

Gminny Konkurs Czytelniczy po raz XII

Po trzyletniej przerwie, dnia 30 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Józefiny i Emila Mików odbył się XII Gminny Konkurs Czytelniczy pn. „Książka przyjacielem mym”.

Otwarcia Konkursu dokonali: Edyta Mikłusiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnicy Wielkiej, Jan Kuliga – Sekretarz Gminy Lipnica Wielka oraz Stanisława Kucek – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej. Jednostki gminy reprezentowali: Marzena Michalak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej, Robert Kowalczyk – regionalista, Franciszek Sojka – Vice Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej oraz nauczyciele – opiekunowie uczniów: Jadwiga Oskwarek, Małgorzata Spyrka, Beata Rudnicka, Edyta Karkoszka, Gabriela Trzop.

W obecnym roku dla dzieci i młodzieży konkursowymi lekturami były utwory o tematyce historycznej odnoszącej się do dziejów Polski i Europy. Książka pt. „Wielka wyprawa Benedykta i Jana” przenosi czytelnika do czasów średniowiecza. Opowieść Marii Dąbrowskiej pt. „O Jantosiu – powstańcu i ziemi chłopom oddanej” mówi o Powstaniu Styczniowym w 160 rocznicę jego wybuchu. Utwór Ferdynanda Machaya pt. „Moja droga do Polski” traktuje o historii Orawy, nawiązuje również do 100. rocznicy przyłączenia Orawy do Polski oraz 100. rocznicy pierwszego wydania tego tytułu.

Konkurs ten tematyką wpisuje się w gminne obchody ORAWA Z NIEPODLEGŁĄ.

Po eliminacjach szkolnych w konkursie gminnym wzięło udział 37 uczestników ze wszystkich szkół podstawowych oraz szkoły średniej z terenu naszej gminy, w czterech kategoriach wiekowych:

– kategoria I – uczniowie klas III – IV – 14 osób

– kategoria II – uczniowie klas V – VI – 10 osób

– kategoria III -uczniowie klas VII -VIII – 8 osób

– kategoria IV – uczniowie szkoły średniej – 5 osób

Maksymalna ilość punktów jaką można było uzyskać z testów w poszczególnych kategoriach wynosiła punktów:

– kategoria I – 36

– kategoria II – 36

– kategoria III – 35

– kategoria IV – 36

Komisja pracująca w składzie: Edyta Karkoszka, Robert Kowalczyk, Stanisława Kucek, Jadwiga Oskwarek, Beata Rudnicka, Małgorzata Spyrka dokonała oceny testów i przyznała następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:

KATEGORIA I – KLASY III– IV

I MIEJSCE

Wojciech Kapuściak SP Nr 3, kl. 4

II MIEJSCE

Julia Łopatniuk SP Nr 2, kl. 3

III MIEJSCE

Krystian Gombarczyk SP Nr 1, kl. 4

Magdalena Ziemba SP Nr 2, kl. 3 b

Mateusz Spyrka SP Nr 4, kl. 3

Bartosz Gnida SP Kiczory

IV MIEJSCE

Julia Jaskowiak SP Nr 2, kl. 3

Aleksandra Mikłusiak SP Nr 1, kl. 3

I WYRÓŻNIENIA (alfabetycznie):

Kacper Fitak SP Nr 3, kl. 4

Gabriela Jasiura SP Nr 4, kl. 3

Karolina Klozyk SP Nr 1, kl. 4

Laura Warzeszak SP Kiczory, kl. 4

II WYRÓŻNIENIA (alfabetycznie):

Sofia Falatova SP Nr 4, kl. 3

Faustyna Lichosyt SP Nr 3, kl. 3

KATEGORIA II – KLASY V – VI

I MIEJSCE

Weronika Fitak SP Nr 3, kl. 6

II MIEJSCE

Marika Wójciak SP Kiczory, kl. 5

Zuzanna Lichosyt SP Nr 3, kl. 6

III MIEJSCE

Amelia Kramarz SP Kiczory, kl. 5

Wiktoria Olesińska SP Nr 1, kl. 5

IV MIEJSCE

Emilia Brenkus SP Nr 4, kl. 5

WYRÓŻNIENIA (alfabetycznia)

Justyna Gonciarczyk SP Nr 2, kl. 5

Jessica Karkoszka SP Kiczory, kl. 6

Michalina Kuliga SP Nr 1, kl. 5

Szymon Machajda SP Nr 2, kl. 5

KATEGORIA III- KLASY VII – VIII

I MIEJSCE

Wojciech Rzepiszczak SP Nr 2, kl. 8

II MIEJSCE

Julia Bryniarska SP Nr 4, kl. 7

III MIEJSCE

Szymon Wontorczyk SP Nr 3, kl. 8

Maksymilian Kmiecik SP Nr 1, kl.

WYRÓŻNIENIA (alfabetycznie)

Małgorzata Gnida SP Kiczory, kl. 8

Jakub Jabłoński SP Nr 1, kl. 7

Kinga Łowas SP Nr 3, kl. 8

Antoni Socha SP Nr 4, kl. 7

KATEGORIA IV- SZKOŁA ŚREDNIA

I MIEJSCE

Joanna Klapisz LO, kl. 1 a

II MIEJSCE

Julia Bandyk LO, kl. 1 a

III MIEJSCE

Sandra Bandyk LO, kl. 1 a

Dawid Orzechowski LO, kl. 1 a

Anna Lichosyt LO, kl. 1 a

Testy sprawdzające dla uczniów uczestniczących w konkursie opracowali: Stanisława Kucek i Robert Kowalczyk.

Uczestnicy konkursu prezentowali bardzo wysoki poziom przygotowania wykazując się doskonałą znajomością obowiązujących tekstów. Świadczy o tym fakt, że z napisanych testów wielu osiągnęło wysoką ilość możliwych do zdobycia punktów.

Składamy serdeczne podziękowania uczniom za udział w Konkursie, a nauczycielom za solidne przygotowanie swoich wychowanków do tej międzyszkolnej rywalizacji.

Dziękujemy Pani Edycie Mikłusiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Centrum za pełnienie roli Gospodarza tegorocznej imprezy i ufundowanie smacznych rogalików dla przybyłych uczestników.

Konkurs miał na celu popularyzację, rozwój i upowszechnianie czytelnictwa oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży naszej gminy.

Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej.

Nagrody dla uczestników konkursu ufunduje Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnica Wielkiej.

Do zobaczenia za rok!

Tekst: St. Kucek

Foto: Robert Kowalczyk, Edyta Karkoszka

Drukuj stronę Drukuj stronę