Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Ojczyzno ma…”

Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Ojczyzno ma…”

Regulamin

 1. Organizatorem Gminnego Konkursu Polskiej Pieśni i Piosenki Patriotycznej są:
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej
 • Wójt Gminy Lipnica Wielka
 • Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej
 1. Cele konkursu:
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych;
 • twórcza konfrontacja i integracja środowisk szkolnych;
 • upowszechnianie kultury muzycznej;
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci;
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej;
 • popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej;
 • doskonalenie warsztatu artystycznego młodzieży;
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego;
 • promocja młodych talentów.

3. Kategorie wiekowe:

• Uczniowie klas 1-3;

• Uczniowie klas 4-6;

• Uczniowie klas 7-8.

4. Szczegółowe zasady uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla solistów i duetów.
 • Każda ze Szkół Podstawowych zgłasza do Konkursu do 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej jako soliści i jako duety wyłonionych według własnych kryteriów.
 • Prezentując swój występ uczestnik jednocześnie zgadza się na fotografowanie i utrwalanie/nagrywanie swojej osoby, a także na rozpowszechnianie danych materiałów w określony przez Organizatora sposób (strony www organizatorów, FB).
 • Dopuszcza się akompaniament instrumentalny, podkład muzyczny (przygotowany we własnym zakresie) lub śpiew a capella.
 • Oceny programu i poziomu wykonawczego uczestników dokona jury powołane przez organizatora.
 • Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie.
 • Czas występu nie może przekraczać 5 min.
 • Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

– prawidłową intonację,

– poprawność rytmiczną,

– dykcję,

– muzykalność i warunki głosowe,

– dobór repertuaru i interpretację,

– znajomość tekstu pieśni lub piosenki,

– ogólny wyraz artystyczny (strój, rekwizyt).

 • Przewiduje się nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej dla solistów i dla duetów.
 • Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu uczestnika.
 • Szkoła Podstawowa zapewnia napoje.
 • Podczas przesłuchania konkursowego uczestnicy przebywają pod stałą opieką opiekuna – wyznaczonego nauczyciela z danej szkoły i na nim spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

5. Data konkursu:

Przesłuchania konkursowe oraz gala odczytania wyników i wręczenia nagród odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 r. od godziny 12.30 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej. Planowane zakończenie między godz. 14.30 a 15.00.

6. Zgłoszenia: od 15 do 17 listopada 2023 r.

Wysyłamy na adres email: pedagog.lipnicawielka@gmail.com wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia uczestnika, a podpisaną zgodę/ oświadczenie rodzica na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku uczestnika opiekun dostarcza w dniu konkursu.

Drukuj stronę Drukuj stronę