Komunikat

Ważna informacja dla beneficjentów programu Czyste Powietrze

W związku z docierającymi do Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy powołując się na rzekome umowy zawarte z Gminą Lipnica Wielka, proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Bemeficjent na własne ryzyko dokonuje samodzielnie wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia.

Gminę Lipnica Wielka, potencjalnych wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z tymi wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy przed podpisaniem umowy.

Dodatkowe informacje pod artykułem:

Drukuj stronę Drukuj stronę