Informacja dot. elektronicznego systemu obsługi klienta eBOK

Informujemy, że na przełomie marca/kwietnia będą dokonywane odczyty wodomierzy. Istnieje możliwość zgłaszania odczytów poprzez eBOK bądź telefonicznie. Faktury za ryczałt dotyczące zużycia ścieków za I kwartał 2021, czyli od stycznia do marca zawierają dane dostępowe do zalogowania się do elektronicznego systemu obsługi klienta eBOK. Daje ona możliwość szybkiego dostępu do informacji związanych z fakturami, podania stanu zużycia wody czy podglądu historii swoich odczytów z wodomierzy.
Aby zalogować się do eBOK-u, należy wejść na stronę www.lipnicawielka.e-zbyt.pl, wpisać login oraz PIN, które znajdują się na fakturze. Po zalogowaniu zalecamy zmianę kodu PIN na swoim koncie. Zachęcamy do korzystania z elektronicznej platformy.

Drukuj stronę Drukuj stronę