Informacja

Informacja o prawdopodobnym pojawieniu się wilków

W związku z otrzymanym zgłoszeniem prawdopodobnego pojawienia się wilków w pobliżu zabudowań mieszkalnych w sołectwie Murowanica, prosimy o ostrożność i zgłaszanie do Urzędu Gminy podobnych incydentów, jeżeli takie zostały zaobserwowane. Informujemy, że wszelkie przypadki pojawienia się wilków na terenach zamieszkałych, które mogą stanowić niebezpieczeństwo, powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio do Wójta Gminy lub do najbliższego komisariatu policji, aby móc podjąć adekwatne do skali zagrożenia działania. Prosimy mieszkańców, by każde nienaturalne zachowanie wilka, jak na przykład podchodzenie regularnie pod zabudowę lub nietypowy wygląd – wychudzony czy z ubytkami w sierści, ostrożnie dokumentować zdjęciami i zgłaszać do urzędu. Należy zachować szczególną uwagę na zabezpieczenie swoich psów na nieogrodzonych posesjach i zamykać zwierzęta domowe na noc w pomieszczeniach. Ważne jest również zabezpieczanie kompostowników, ponieważ zostawianie resztek jedzenia w miejscach dostępnych dla wilków, sprawia, że przyzwyczajają się one do zdobywania pożywienia w ten sposób i mogą stawać się coraz śmielsze w podchodzeniu do naszych posesji.

Informujemy również, że wilki objęte są ochroną ścisłą. Nie wolno ich umyślnie zabijać, chwytać, okaleczać, płoszyć czy niepokoić. Potencjalne spotkania z drapieżnikiem nie stanowią zagrożenia dla życia człowieka. Wilk ma bowiem naturalny lęk przed człowiekiem i unika bezpośrednich spotkań, co nie znaczy, że może dojść do przypadkowego spotkania, w których drapieżnik, po zorientowaniu się, że ma do czynienia z człowiekiem po prostu ucieknie lub odejdzie w drugą stronę.

Drukuj stronę Drukuj stronę