Komunikat w sprawie odczytów wodomierzy

Informujemy, że odczyty stanów wodomierzy można zgłaszać:

  1. Telefonicznie w godzinach 8:30 – 16:30 (poniedziałek), 7:30 – 15:30 (od wtorku do piątku) tel.: 18 53 100 51
  1. Elektronicznym systemem obsługi klienta eBOK

www.lipnicawielka.e-zbyt.pl – login oraz PIN znajdują się na ostatniej fakturze. Po zalogowaniu prosimy zmienić PIN (hasło).

  1. Pocztą elektroniczną (e-mail) na adres gmina@lipnicawielka.pl
  1. Osobiście w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka w godzinach 8:30 – 16:30 (poniedziałek), 7:30 – 15:30 (od wtorku do piątku) pokój nr 2 (Referat Finansowy).

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?

Dokonując odczytu wodomierza zalecamy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika łącznie z zerami), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych. Przykładowa ilustracja poniżej.

Ryc. https://www.mpwik.com.pl/

Podając odczyt należy podać również:

  • Imię i Nazwisko / numer klienta,
  • Adres punktu odczytu wodomierza,
  • Nr telefonu lub adres e-mail (opcjonalnie).

Faktury za ścieki będą wysyłane pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail). Zachęcamy do korzystania z elektronicznej platformy i podawania adresu e-mail.

Drukuj stronę Drukuj stronę