Ogłoszenie

Kontrola – odpady komunalne

Osobom, które nie odpowiedziały w terminie na wezwanie do kontroli dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, przypomina się, że zgodnie z Art. 10 ust. 2d kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.

Mając na uwadze powyższe, osoby, które pomimo wezwania nie dostarczyły wymaganej dokumentacji, zobowiązane są do niezwłocznego stawiennictwa w Urzędzie Gminy.

13 października 2023 r. tj. piątek, wykaz osób, które w dalszym ciągu nie odpowiedzą na wezwanie, przekazany zostanie do odpowiednich organów ścigania.

Drukuj stronę Drukuj stronę