LI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 24 lipca 2023 roku (tj. poniedziałek) o godz. 16:30 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipnica Wielka na cele rolne.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia fragmentów nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Lipnica Wielka na okres 3 lat.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Wielka.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę