wybory MIR

Wybory do izb rolniczych w 2023 roku

Informujemy, że na dzień 24 września 2023 roku wyznaczono wybory do Rad Powiatowych oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej.

Pełnomocnikiem ds. organizacji w/w wyborów na terenie Gminy Lipnica Wielka jest Jan Kuliga – Sekretarz Gminy.

W dniach 17-28 lipca 2023 roku można zgłaszać kandydatów do pracy w okręgowej komisji wyborczej. Zgłoszenia należy dokonać u pełnomocnika gminnego ds. wyborów w godzinach pracy Urzędu. Pełna informacja na stronie: https://mir.krakow.pl/artykuly/Nab%C3%B3r-kandydat%C3%B3w-do-pracy-w-okr%C4%99gowych-komisjach-wyborczych,15649.html

Więcej informacji na temat wyborów można odnaleźć także na stronach:

Małopolskiej Izby Rolniczej https://mir.krakow.pl/wybory oraz na stronie https://www.tygodnik-rolniczy.pl/wiadomosci-rolnicze/izby-rolnicze/wybory-do-izb-rolniczych-w-2023-kiedy-rolnicy-zaglosuja-2435110

Drukuj stronę Drukuj stronę