Lipnickie teatry nagrodzone

Lipnickie teatry nagrodzone

W Jabłonce w dniach 15-17 marca 2024 roku odbyła się 11. edycja Małopolskich Spotkań Teatrów Amatorskich Posiady Teatralne Orawie. Podczas spotkań zespoły prezentowały spektakle z dwóch kategoriach: sztuk gwarowych oraz adaptacji klasycznej dramaturgii do realiów lokalnych oraz inscenizacji tekstów literackich lub nowo wystawianych sztuk.

Komisja Artystyczna w składzie Anna Lenczewska – aktorka teatrów krakowskich, Benedykt Kafel – etnograf z Nowego Sącza, Janusz Michalik – specjalista ds. animacji kultury i teatru w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – przewodniczący Jury, przyznała pierwsze miejsce Orawskiej Grupie Teatralnej im. Emila Kowalczyka za spektakl „Ostatni rachunek”, rekomendując ten spektakle na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej. Natomiast w kategorii inscenizacji tekstów literackich zostało wyróżnione Szkolne Kółko Teatralne Niepokorni z liceum w Lipnicy Wielkiej.

fot. Łukasz Sowiński

fot. Monika Świdroń

Protokół Posiadów Teatralnych na Orawie

Drukuj stronę Drukuj stronę