Medal Św. Łukasza – Zasłużony dla Wielkolipnickiej Gminy dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej.

9 czerwca 2022 r. członkowie Kapituły Medalu odznaczyli Szkołę Podstawową nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej – Medalem Św. Łukasza – Zasłużony dla Wielkolipnickiej Gminy uwzględniając wklad Szkoły oraz jej zaangażowanie oraz ofiarność na rzecz rozwoju Wielkolipnickiej Gminy. 

Wójt Gminy Mateusz Lichosyt składając najderdeczniejsze gratulacje, wręczył najważniejsze wielkolipnickiej odznaczenie na ręce Dyrektora Szkoły Łukasza Klozyka. 

Odznaczenie to jest niewątpliwie wielkim sukcesem całej społeczności szkoły i stanowi motywację do podejmowania dalszych działań na rzecz rozwoju naszej szkoły.

Poniżej przedstawiamy tekst laudacji:

Wstęp:
Wyróżnienie Medalem Św. Łukasza – Zasłużony dla Gminy Wielkolipnickiej jest najważniejszym wyróżnieniem gminnym. Medal świętego Łukasza przyznawany jest w dowód uznania osobom i organizacjom, które całokształtem swojej działalności wybitnie przyczyniły się do rozwoju gminy Lipnicy Wielkiej. Decyzje w sprawie nadania tego wyróżnienia podejmuje 9-cio osobowa Kapituła.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
Budynek, w którym mieści się obecnie szkoła został wybudowany w 1963 roku dzięki staraniom władz byłej Gromadzkiej Rady Narodowej przy dużej pomocy mieszkańców Lipnicy Wielkiej – Murowanicy.
W czasach przed I wojną światową uczono w prywatnych domach, a później w budynku w którym obecnie znajduje się Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.
W okresie inkorporacji Orawy do państwa słowackiego w latach 1939 – 1945 w szkole uczono po słowacku. Po zakończeniu II wojny światowej nauczaniem w Murowanicy po polsku zajmował się pan Jan Pelczarski. Od 1947 r. do 1951 r. szkołę polską objęła pani Maria Micek, a pan Jan Pelczarski uczył języka słowackiego.
W latach 1951 – 1977 kierownikiem Szkoły była Pani Krystyna Osikowa, zaś w latach 1977 – 1979 Pan Franciszek Zubrzycki. Od 1979 r. do 2006  kierowanie szkołą powierzono Pani Stanisławie Potoniec. Od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2018 r. dyrektorem szkoły była Pani Danuta Pastorczyk. Z dniem 1 września 2018 roku obowiązku dyrektora objął Łukasz Klozyk.
W latach 1997-2017 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej wchodziła w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej, którego dyrektorem był Jan Kuliga.
W 1996 r. nastąpiła modernizacja budynku pod kątem przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. W roku 2018 przeprowadzono gruntowną termomodernizację budynku. W maju 2013 r. przy szkole wybudowano kompleks sportowych boisk „Orlik 2012″.
W listopadzie 2019 r. do użytku oddano nowoczesny plac zabaw oraz strefę workout do ćwiczeń gimnastycznych.
Szkoła Podstawowa nr 1. im. Świętej Królowej Jadwigi – swoje zaszczytne imię „Królowej Jadwigi” nosiła jeszcze przez II wojną światową. W latach II wojny światowej administracja słowacka, usunęła imię patrona szkoły – ponieważ jednoznacznie wiązało się z polskim charakterem tej instytucji. W czasach PRL-u władze komunistyczne nie zezwoliły na przywrócenie imienia Królowej Jadwigi tej szkole. Dopiero 21 czerwca 1997 roku nastąpiło uroczyste przywrócenie imienia Świętej Królowej Jadwigi (kanonizowanej 8 czerwca 1997 roku).
W dniu 8 czerwca 1999 r. nastąpiło poświęcenie ufundowanego przez Radę Rodziców sztandaru szkoły.

Drukuj stronę Drukuj stronę