Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Nabór Nr 6/2022 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność- podejmowanie działalności gospodarczej

od 27-06-2022 do 11-07-2022

Podejmowanie działalności gospodarczej

(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)

KWOTA WSPARCIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA JEDNEGO BENEFICJENTA ZOSTAŁA USTALONA NA POZIOMIE 100 000 zł.

Warunek UTRZYMANIE FIRMY PRZEZ 2 LATA

Masz pomysł na biznes i potrzebujesz kasę na start? Jeśli chcesz założyć działalność w turystce oraz

  • nie podlegasz ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy,
  • w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywałeś działalności gospodarczej

teraz jest doskonały moment by zawnioskować o dotację ( PREMIA- 100 000 zł).

Pomoc wypłacana w formie ryczałtu (2 transze, pierwsza po podpisaniu umowy – 80%, druga po zrealizowaniu umowy- 20%).

  • Konkurs dla osób fizycznych, obywateli państwa członkowskiego UE mającej miejsce zamieszkania na obszarze LGD.

    Każdy złożony projekt przejdzie ocenę według kryteriów wyboru operacji (dostępne na stronie przyjaznadolinaraby.info) .

Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności osoby należące do GRUPY DEFAWORYZOWANEJ tj.:

– niepełnosprawni,

-młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia),

– starsi ludzie (po 50 roku życia) ,

– młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).

Ponadto stawiamy na innowacyjność, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Szczegółowe informacje nt. naboru: przyjaznadolinaraby.info

Kontakt do biura:

lgd.rokiciny@interia.pl

500 475 840

Drukuj stronę Drukuj stronę